ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 52 (1)
Cilt: 52  Sayı: 1 - 2017
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Olcay Evliyaoğlu
Sayfa I

DERLEME
2.
Fetus ve yenidoğanda hipertiroidi: tanı ve tedavi yaklaşımlar
Fetal neonatal hyperthyroidism: diagnostic and therapeutic approachment
Selim Kurtoğlu, Ahmet Özdemir
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.2513  Sayfalar 1 - 9

ORIJINAL MAKALE
3.
Prematüre retinopatisi gelişiminde seri ölçülen serum insülin benzeri büyüme faktörü-1 düzeylerinin rolü
The role of serial measurements of serum insulin-like growth factor 1 levels in the development of retinopathy of prematurity
Bayram Ali Dorum, Cansu Canbolat Yılmaz, Nilgün Köksal, Hilal Özkan, Meral Yıldız, Ahmet Tuncer Özmen
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.4348  Sayfalar 10 - 14

4.
Hastanede yatan çocuklarda influenza alt tipleri ve klinik farklılıkları
Clinical differences of influenza subspecies among hospitalized children
Manolya Acar, Murat Sütçü, Hacer Aktürk, Selda Hançerli Törün, Metin Uysalol, Sevim Meşe, Nuran Salman, Ayper Somer
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.4695  Sayfalar 15 - 22

5.
Çocuk uyku laboratuvarında polisomnografi yapılan çocukların klinik ve polisomnografik özellikler
Clinical and polysomnographic features of children evaluated with polysomnography in pediatric sleep laboratory
Hatice Ezgi Barış, Yasemin Gökdemir, Ela Erdem Eralp, Nilay Baş Ikizoğlu, Fazilet Karakoç, Bülent Karadağ, Refika Ersu
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.4218  Sayfalar 23 - 29

6.
Tuberoskleroz tanılı çocuklarda görülen tümörlerin değerlendirilmesi: tek merkez deneyimi
Assessment of tumors in children with tuberous sclerosis: a single centre’s experience
Suna Emir, Şadan Hacısalihoğlu, Derya Özyörük, Filiz Ekici, Aydan Değerliyurt, Alev Güven, Ilker Çetin
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.4309  Sayfalar 30 - 34

7.
Göbek veni kateteri yerleştirmede kullanılan yöntem ve formüllerin karşılaştırılması
Comparison of methods and formulas used in umbilical venous catheter placement
Mehmet Mutlu, Burcu Küçükalioğlu Parıltan, Yakup Aslan, Ilker Eyüpoğlu, Şebnem Kader, Filiz Acar Aktürk
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.4912  Sayfalar 35 - 42

8.
Özefagus atrezisi tamirinden sonra anastomoz yerindeki sızıntının perikard kullanılarak tamiri: bir olgu deneyimi
Use of pericardium to repair anastomotic leak after esophageal atresia surgery; experience with one case
Ying Liyang, Gao Zhan, Zhang Zewei, Qi Jianchuan, Wang Wei, Liu Xiwang
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.2006  Sayfalar 43 - 45

OLGU SUNUMU
9.
Tip 1 diyabetes mellitusa özgü yeme bozukluğu ‘’diyabulimia’’
Diabulimia, a Type I diabetes mellitus-specific eating disorder
Mehmet Fatih Kınık, Ferda Volkan Gönüllü, Zeynep Vatansever, Işık Karakaya
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.2366  Sayfalar 46 - 49

10.
Özofagus dilatasyonuna bağlı nadir görülen bir komplikasyon: Beyin apsesi
A rare complication of esophageal dilatation: Brain abscess
Nagehan Aslan, Esra Sesli, Tuba Koca, Nilgün Şenol, Mustafa Akçam
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.2485  Sayfalar 50 - 52

11.
Bebeklik çağında görülen distal tibia yerleşimli kistik tüberküloz osteomiyelit
Cystic tuberculosis osteomyelitis of the distal tibia in infancy
Seyit Ali Gümüştaş, Talat Çağırmaz, Mehmet Müfit Orak, Gökhan Pehlivanoğlu, Sedat Öktem
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.2479  Sayfalar 53 - 56

EDITÖRE MEKTUP
12.
Alında belirgin bir cilt lezyonu: Pott’s “puffy” tümörü
A revealing forehead cutaneuos lesion: Pott’s “puffy” tumor
Pierluigi Marzuillo, Ferdinando Aliberti, Vincenzo Tipo
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.4928  Sayfa 57
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
13.
Türkçesi varken
When the Turkish word exists

Sayfa 58
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale