ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 51 (4)
Cilt: 51  Sayı: 4 - 2016
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Hilmi Apak
Sayfa I

DERLEME
2.
Besinsel glikotoksinler ve mamalar
Dietary glycotoxins and infant formulas
Tufan Kutlu
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.2543  Sayfalar 179 - 185

ORIJINAL MAKALE
3.
Birincil immün yetersizlikli hastalarda otoimmünite çeşitliliği, klinik özellikleri ve tedavi seçenekleri
The plethora, clinical manifestations and treatment options of autoimmunity in patients with primary immunodeficiency
Hatice Ezgi Barış, Ayça Kıykım, Ercan Nain, Ahmet Oğuzhan Özen, Elif Karakoç Aydıner, Safa Barış
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.3928  Sayfalar 186 - 192

4.
Tokat ili okul çocuklarında idrar kalsiyum atılımı ve hiperkalsiüri yaygınlığı
Prevalence of hypercalciuria and urinary calcium excretion in school-aged children in the province of Tokat
Ali Gül, Samet Özer, Resul Yılmaz, Ergün Sönmezgöz, Tuba Kasap, Şahin Takçı, Erhan Karaaslan, Yalçın Önder, Rıza Çıtıl, Ilknur Bütün, Osman Demir
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.4162  Sayfalar 193 - 197

5.
Ürtikerli çocukluklarda yüksek doz antihistaminik kullanımı ve risk etmenleri
High-dose anti-histamine use and risk factors in children with urticaria
Pınar Uysal, Sibelnur Avcil, Duygu Erge
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.4202  Sayfalar 198 - 203

6.
Galaktozemi tanılı olgularımızın klinik ve genetik değerlendirilmesi
Clinical, molecular, and genetic evaluation of galactosemia in Turkish children
Sezen Ugan Atik, Semra Gürsoy, Tuba Koçkar, Hasan Önal, Servet Erdal Adal
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.3759  Sayfalar 204 - 209

7.
Düşük doğum ağırlıklı bebeklere verilen farklı folik asit destek dozlarının değerlendirilmesi
Assessment of different folic acid supplementation doses for low-birth-weight infants
Fatma Çakmak Çelik, Canan Aygün, Sedat Gülten, Abdulkerim Bedir, Erhan Çetinoğlu, Şükrü Küçüködük, Yüksel Bek
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.4235  Sayfalar 210 - 216

OLGU SUNUMU
8.
Çocuklarda posterior reversible ansefalopati sendromu: olgu serisi
Posterior reversible encephalopathy syndrome in children: a case series
Serhat Emeksiz, Nurettin Onur Kutlu, Hüseyin Çaksen, Gülsüm Alkan, Hülya Şeker Yıkmaz, Hüseyin Tokgöz
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.2192  Sayfalar 217 - 220

9.
Narkolepsi ve katapleksi: bir çocuk olgu sunumu
Narcolepsy and cataplexy: a pediatric case report
Tülin Savaş, Ilknur Erol, Semra Saygı, Mehmet Ali Habeşoğlu
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.2180  Sayfalar 221 - 223

10.
Adrenokortikotropik hormon direnç sendromlu bir yenidoğanda zararlı geleneksel bir uygulama: dağlama
A harmful traditional practice in newborns with adrenocorticotropic hormone resistance syndrome: branding
Osman Baştuğ, Levent Korkmaz, Sabriye Korkut, Hülya Halis, Tamer Güneş, Selim Kurtoğlu
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.2218  Sayfalar 224 - 227

11.
Altı aylık bir hastada ciddi fenobarbital zehirlenmesinde tek geçiş albümin diyalizi uygulaması
Single-pass albumin dialysis in a child aged six months with phenobarbital poisoning
Hasan Serdar Kıhtır, Hamdi Murat Yıldırım, Osman Yeşilbaş, Burcu Bursal Duramaz, Esra Şevketoğlu
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.2335  Sayfalar 228 - 230

EDITÖRE MEKTUP
12.
Akut bronşiyolitli çocuklarda ortalama trombosit hacmi azalmıyor olabilir
Mean platelet volume may not be reduced in patients with acute bronchiolitis
Cengiz Beyan, Esin Beyan
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.4035  Sayfalar 231 - 232
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
13.
Türkçesi varken
When the Turkish word exists

Sayfa 233
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

HAKEM LISTESI
14.
Hakem Listesi
Reviewer List

Sayfa 234
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale