ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 51 (3)
Cilt: 51  Sayı: 3 - 2016
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Müjgan Alikaşifoğlu
Sayfa I

DERLEME
2.
Çocuklarda deri mastositozuna güncel yaklaşım
Current approach to cutaneous mastocytosis in childhood
Zeynep Tamay, Deniz Özçeker
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.2418  Sayfalar 123 - 127

ORIJINAL MAKALE
3.
Farklı iki dönemde perinatal mortalitenin değerlendirilmesi: tek merkez sonuçları
Assesment of perinatal mortality in two different periods: results of a single center
Serdar Sadık Cangülduran, Sultan Kavuncuoğlu, Ferhat Sarı, Esin Yıldız Aldemir, Nazlı Kavçık, Ferhat Demir
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.3453  Sayfalar 128 - 134

4.
Primer mitral kapak prolapsusu olan çocuklarda QT dispersiyonu ve ventriküler aritmiler
QT dispersion and ventricular arrhythmias in children with primary mitral valve prolapse
Ebru Yalın Imamoğlu, Ayşe Güler Eroğlu
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.4094  Sayfalar 135 - 141

5.
Enürezis tanısı alan çocuklarda davranışsal problemler
Behavioural problems in children with enuresis
Seval Birdal, Burak Doğangün
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.2967  Sayfalar 142 - 147

6.
Van ilinde çocuklarda hepatit E epidemiyolojisi
Epidemiology of hepatitis E virus in children in the province of Van, Turkey
Gülsüm Iclal Bayhan, Kaan Demirören, Hüseyin Güdücüoğlu
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.4119  Sayfalar 148 - 151

7.
Stevens Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz tanılı olguların değerlendirilmesi: tek merkez deneyimi
Evaluation of the patients diagnosed with Stevens Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis: a single center experience
Şükrü Çekiç, Yakup Canıtez, Nihat Sapan
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.3836  Sayfalar 152 - 158

OLGU SUNUMU
8.
Akut karının nadir nedeni: ele gelmeyen testis tümörü rüptürü
A rare cause of acute abdomen: tumor rupture of nonpalpable testis
Turan Yıldız, Zekeriya Ilçe, Yasemin Gündüz, Gözde Çakar Çakırsoy
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.1830  Sayfalar 159 - 161

9.
Hipofiz apopleksisi ve kraniyal sinir tutulumlarıyla gelen bir çocuk hipofiz makroadenom olgusu
A pediatric case of pituitary macroadenoma presenting with pituitary apoplexy and cranial nerve involvement: case report
Mustafa Özçetin, Mehmet Karacı, Ertuğ Toroslu, Nurullah Edebali
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.1945  Sayfalar 162 - 165

10.
Sjögren sendromu ve sistemik lupus eritematozus birlikteliği
Sjögren’s syndrome associated with systemic lupus erythematosus
Mehmet Taşdemir, Chiar Hasan, Ayşe Ağbaş Ağbaş, Özgür Kasapçopur, Nur Canpolat, Lale Sever, Salim Çalışkan
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.2001  Sayfalar 166 - 168

11.
İnvajinasyon ensefalopatisi: nadir bir olgu sunumu
Intussusception encephalopathy: a rare case report
Fatih Aygün, Pınar Özge Avar Aydın, Şenol Emre, Seval Şimşek Uzunoğlu, Sema Saltık, Halit Çam
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.3460  Sayfalar 169 - 172
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

EDITÖRE MEKTUP
12.
Adölesan hastada salmonella glomerülonefriti ve hemafagositik lenfohistiyositoz
Salmonella Glomerulonephritis and Haemophagocytic Lymphohistiocytosis in an adolescent
Seçil Arslansoyu Çamlar, Mustafa Kır, Ceyda Aydoğan, Şebnem Yılmaz Bengoa, Mehmet Atilla Türkmen, Alper Soylu, Salih Kavukçu
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.3956  Sayfalar 173 - 175
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

13.
Bir çocuk olguda iki taraflı konjenital midriazis
Bilateral congenital mydriasis in a child case
Bengi Ece Kurtul, Pınar Altıaylık Özer, Ayla Akca Çağlar, Emrah Utku Kabataş
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.4194  Sayfalar 176 - 177
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
14.
Türkçesi varken
When the Turkish word exists

Sayfa 178
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale