ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 51 (2)
Cilt: 51  Sayı: 2 - 2016
DERLEME
1.
İnfluenza ve oseltamivir kullanımı
Influenza and the use of oseltamivir in children
Ergin Çiftçi, Adem Karbuz, Tanıl Kendirli
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.2359  Sayfalar 63 - 71

ORIJINAL MAKALE
2.
Ratlarda parasetamole bağlı akut karaciğer toksitesinde nar suyunun koruyucu etkisi
The protective effect of pomegranate juice in paracetamol-induced acute hepatotoxicity in rats
Duygu Çalışkan, Tuğba Koca, Duygu Kumbul Doğuç, Meltem Özgöçmen, Mustafa Akçam
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.3702  Sayfalar 72 - 78

3.
Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda ateşli nötropeni: tek merkez sonuçları
Febrile neutropenia in children with acute lymphoblastic leukemia: single center experience
Nihal Özdemir, Gülen Tüysüz, Nigar Çelik, Leman Yantri, Ethem Erginöz, Hilmi Apak, Alp Özkan, Inci Yıldız, Tiraje Celkan
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.2757  Sayfalar 79 - 86

4.
Çocuklarda serebral tromboz olgularının değerlendirilmesi
Evaluation of cases with cerebral thrombosis in children
Olcay Ünver, Gazanfer Ekinci, Büşra Işın Kutlubay, Thomas Gülten, Sağer Güneş, Nilüfer Eldeş Hacıfazlıoğlu, Dilşad Türkdoğan
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.3660  Sayfalar 87 - 93

5.
Çocuklarda vitamin D düzeyinin alt solunum yolu enfeksiyonları üzerine etkisi
The effect of vitamin D on lower respiratory tract infections in children
Tuğba Şişmanlar, Ayşe Tana Aslan, Özlem Gülbahar, Seçil Özkan
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.3383  Sayfalar 94 - 99

6.
Hashimoto tiroiditi tanılı çocuk ve ergenlerde çölyak hastalığı
Celiac disease in children and adolescents with Hashimoto Thyroiditis
Hale Tuhan, Sakine Işık, Ayhan Abacı, Erdem Şimşek, Ahmet Anık, Özden Anal, Ece Böber
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.3566  Sayfalar 100 - 105

OLGU SUNUMU
7.
Nadir bir seks kromozom bozukluğu: 48,XXYY sendromu
A rare sex chromosome aneuploidy: 48,XXYY syndrome
Tahir Atik, Özgür Çoğulu, Ferda Özkınay
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.1551  Sayfalar 106 - 109

8.
Tatarcık humması: iki olgu sunumu
Sadfly fever: two case reports
Yasemin Özkale, Murat Özkale, Pınar Kiper, Bilin Çetinkaya, Ilknur Erol
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.1734  Sayfalar 110 - 113

9.
Gebelikte annenin karbamezepin ve valproik asit kullanımına bağlı hipomagnesemi ve çekilme sendromu
Withdrawal syndrome and hypomagnesaemia and in a newborn exposed to valproic acid and carbamazepine during pregnancy
Mehmet Satar, Kadir Ortaköylü, Inci Batun, Hacer Y Yıldızdaş, Ferda Özlü, Hüsnü Demir, Ali Kemal Topaloğlu
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.3142  Sayfalar 114 - 116

10.
Dilinde kanama ile başvuran beş yaşında kız olgu
Five-year-old girl with tongue bleeding
Hande Kızılocak, Nihal Özdemir, Fatih Varol, Begüm Şirin Koç, Gürcan Dikme, Halit Çam, Tiraje Celkan
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.3458  Sayfalar 117 - 119
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

EDITÖRE MEKTUP
11.
Hemofili B hastası bir süt çocuğunun tedavisindeki zorluklar
Difficulties in the treatment of an Infant with Hemophilia B
Serdar Özkasap, Selim Dereci, Gül Nihal Özdemir, Bülent Zülfikar
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.3626  Sayfalar 120 - 121
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
12.
Türkçesi varken
When the Turkish word exists

Sayfa 122
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale