ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 51 (1)
Cilt: 51  Sayı: 1 - 2016
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Hilmi Apak
Sayfa I

DERLEME
2.
Akut romatizmal ateş tanısında güncelleme: 2015 Jones ölçütleri
Update on diagnosis of acute rheumatic fever: 2015 Jones criteria
Ayşe Güler Eroğlu
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.2397  Sayfalar 1 - 7

ORIJINAL MAKALE
3.
Birincil immün yetmezliklerde deri altı immünglobulin kullanımı
Use of subcutaneous immunoglobulin in primary immune deficiencies
Elif Karakoç Aydıner, Ayça Kıykım, Safa Barış, Ahmet Özen, Işıl Barlan
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.3058  Sayfalar 8 - 14

4.
Çocuklarda Wilson hastalığının nörolojik özellikleri ve yönetimi: 12 olgunun değerlendirilmesi
Neurological features and management of Wilson disease in children: an evaluation of 12 cases
Ayşe Kaçar Bayram, Hakan Gümüş, Duran Arslan, Güldemet Kaya Özçora, Sefer Kumandaş, Neslihan Karacabey, Mehmet Canpolat, Hüseyin Per
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.3080  Sayfalar 15 - 21

5.
İzmir’de liseye devam eden ergenlerin sağlık davranışları
Health behaviors in high school students in İzmir, Turkey
Sabanur Çavdar, Esin Çetinkaya Sümer, Kayı Eliaçık, Aslıhan Arslan, Begüm Koyun, Nurhan Korkmaz, Ali Kanık, Ethem Erginöz, Oya Ercan, Müjgan Alikaşifoğlu
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.3389  Sayfalar 22 - 34

6.
Yeni açılan ikinci düzey çocuk yoğun bakım birimimizde yatan zehirlenme olgularının değerlendirilmesi
Evaluation of intoxicated patients hospitalized in a newly-opened level two pediatric intensive care unit
Vildan Güngörer, Nurdan Kökten Yıldırım
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.2898  Sayfalar 35 - 39

7.
Akut bronşiolitli çocuklarda ortalama trombosit hacminde azalma
Reduction in mean platelet volume in children with acute bronchiolitis
Ayşe Betül Ergül, Yasemin Altuner Torun, Salih Uytun, Hümeyra Aslaner, Ayşenur Paç Kısaaslan, Mahmut Can Şerbetçi
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.3140  Sayfalar 40 - 45

OLGU SUNUMU
8.
Perineal ektima gangrenozumlu bir olgu
A case of perineal ecthyma gangrenosum
Zeynep Meltem Akkurt, Veysi Fidan, Derya Uçmak, Tuba Dal, Selvi Kelekçi, Haydar Uçak
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.1300  Sayfalar 46 - 48

9.
Boynun ön bölümünde aşırı kıllanma: sporadik bir olgu
Anterior cervical hypertrichosis: a sporadic case
Sezen Bostan, Şirin Yaşar, Zehra Aşiran Serdar, Sevda Gizlenti
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.1315  Sayfalar 49 - 51

10.
Süt çocukluğunda karaciğer hemanjiyomuna bağlı ikincil tüketim hipotiroidisi ve ağır kalp yetersizliği birlikteliği
The association of consumptive hypothyroidism secondary to hepatic hemangioma and severe heart failure in infancy
Suna Emir, Filiz Ekici, Mehmet Alper Ikiz, Sadi Vidinlisan
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.1548  Sayfalar 52 - 56

11.
Karın ağrısı ve eozinofili ile başvuran hasta
Patient who presented with abdominal pain and eosinophilia
Başak Koç, Gürcan Dikme, Nihal Özdemir, Bülent Zülfikar
doi: TurkPediatriArs.2016.3483  Sayfalar 57 - 59
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

EDITÖRE MEKTUP
12.
Folik asit, vücut kitle indeksi ve kardiyovasküler malformasyonlar
Folic acid, body mass index and cardiovascular malformations
Yusuf Cem Kaplan, Gözde Küçüksolak
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.3324  Sayfalar 60 - 61
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
13.
Türkçesi varken
When the Turkish word exists

Sayfa 62
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale