ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 50 (4)
Cilt: 50  Sayı: 4 - 2015
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Ayşe Güler Eroğlu
Sayfa I

DERLEME
2.
Çocukluk çağı vaskülitlerine tanısal yaklaşım ve güncel tedavi seçenekleri
Diagnostic approach and current treatment options in childhood vasculitis
Kenan Barut, Sezgin Şahin, Amra Adroviç, Özgür Kasapçopur
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.2363  Sayfalar 194 - 205

ORIJINAL MAKALE
3.
Sistemik jüvenil idiyopatik artrite ikincil gelişen makrofaj aktivasyon sendromu olguları: tek merkezin bir yıllık deneyim sonuçları
Evaluation of macrophage activation syndrome associated with systemic juvenile idiopathic arthritis: single center experience over a one-year period
Kenan Barut, Gözde Yücel, Ada Bulut Sinoplu, Sezgin Şahin, Amra Adroviç, Özgür Kasapçopur
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.3299  Sayfalar 206 - 210

4.
Çocuklarda perkütan endoskopik gastrostomi: tek merkez deneyimi
Percutaneous endoscopic gastrostomy in children: a single center experience
Tuğba Koca, Ayşe Çiğdem Sivrice, Selim Dereci, Levent Duman, Mustafa Akçam
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.3157  Sayfalar 211 - 216

5.
İnfluenza ve diğer solunum yolu virüslerinin klinik ve epidemiyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi
Evaluation of epidemiological and clinical features of influenza and other respiratory viruses
Hacer Aktürk, Murat Sütçü, Selim Badur, Selda Hançerli Törün, Agop Çıtak, Oğuz Bülent Erol, Ayper Somer, Nuran Salman
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.2827  Sayfalar 217 - 225

6.
Gastroözofageal reflünün tanısında yemek borusu manometrisi, vektör volüm çözümlemesi ve yemek borusu pH metre etkinliklerinin karşılaştırılması
Comparison of the efficiencies of esophageal manometry, vector volume analysis and esophagus pH monitoring in the diagnosis of gastroesophageal reflux
Emrah Aydın, Rahşan Özcan, Ergun Erdoğan, Gonca Tekant
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.2839  Sayfalar 226 - 233

7.
Çocukluk çağında yabancı cisim yutulması
Foreign body ingestion in children
Selim Dereci, Tuğba Koca, Filiz Serdaroğlu, Mustafa Akçam
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.3164  Sayfalar 234 - 240

OLGU SUNUMU
8.
Nörojenik pulmoner ödem tanısı ile takip edilen olgularımız
Our patients followed up with a diagnosis of neurogenic pulmonary edema
Mehmet Yusuf Sarı, Rıza Dinçer Yıldızdaş, Ufuk Yükselmiş, Özden Ögür Horoz
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.1411  Sayfalar 241 - 244

9.
Preterm bebekte saç-iplik turnike sendromu
Hair-thread tourniquet syndrome in a preterm baby
Osman Baştuğ, Levent Korkmaz, Sabriye Korkut, Hülya Halis, Selim Kurtoğlu
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.1301  Sayfalar 245 - 247

10.
Yüksek doz kafur alımına bağlı nöbet
Seizures due to high dose camphor ingestion
Hande Gazeteci Tekin, Sarenur Gökben, Gül Serdaroğlu
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.1360  Sayfalar 248 - 250

11.
B12 vitamini eksikliğine bağlı West sendromu
West syndrome due to vitamin B12 deficiency
Hepsen Mine Serin, Aslıhan Oruçoğlu Kara, Baran Oğuz
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.1492  Sayfalar 251 - 253

EDITÖRE MEKTUP
12.
Tüberoskleroz bileşiğinde böbrek tutulumu
Renal involvement in tuberous sclerosis complex
Alper Alp
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.3072  Sayfa 254
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

HAKEM LISTESI
13.
Hakem Listesi
Reviewer List

Sayfa 256
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale