ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 50 (3)
Cilt: 50  Sayı: 3 - 2015
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Hilmi Apak
Sayfa I

DERLEME
2.
Çocukluk çağında nötropenik hastaya yaklaşım
Approach to the patient with neutropenia in childhood
Tiraje Celkan, Begüm Şirin Koç
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.2295  Sayfalar 136 - 144

ORIJINAL MAKALE
3.
Çocuk yoğun bakım birimimizde yatan adli olguların değerlendirilmesi
Evaluation of forensic cases admitted to pediatric intensive care unit
Burcu Bursal Duramaz, Hamdi Murat Yıldırım, Hasan Serdar Kıhtır, Osman Yeşilbaş, Esra Şevketoğlu
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.2399  Sayfalar 145 - 150

4.
Farklı doğum ağırlığı ve gebelik yaşına sahip yüksek riskli bebeklerin nörogelişimsel özellikleri arasında fark var mıdır?
Is there any difference between high-risk infants with different birth weight and gestational age in neurodevelopmental characters?
Özgün Kaya Kara, Mintaze Kerem Günel, Cengizhan Açıkel, Şule Yiğit, Mutluay Arslan
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.2620  Sayfalar 151 - 157

5.
Erken girişim gerektiren doğuştan kalp hastalığı olan yenidoğanlarda sorunlar: bölgesel rapor
Problems of the neonates with congenital heart disease requiring early interventions: a regional report
Muhittin Çelik, Bedri Aldudak, Melek Akar, Osman Akdeniz, Heybet Tüzün, Vefik Çelebi
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.2254  Sayfalar 158 - 162

6.
Kronik engelli çocuğu olan ailelerde başka çocuk yapma isteği ve anne-baba birlikteliğine etkisi
Desire to have other children in families with a chronically disabled child and its effect on the relationship of the parents
Tülay Tarsuslu Şimşek, Merve Taşçı, Demet Karabulut
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.2795  Sayfalar 163 - 169

7.
Yenidoğan sepsisinde mortaliteyi etkileyen etmenler
Factors which affect mortality in neonatal sepsis
Esma Ebru Turhan, Tuğba Gürsoy, Fahri Ovalı
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.2627  Sayfalar 170 - 175

OLGU SUNUMU
8.
Dört olgu nedeniyle çocuklarda süreğen öksürüğün ayırıcı tanısında tik bozuklukları
Tic disorders in the differential diagnosis of chronic cough in children in relation to four cases
Işık Karakaya, Şahika Gülen Şişmanlar
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.1215  Sayfalar 176 - 179

9.
İstismara bağlı kafa travması: iki olgu sunumu
Abusive head trauma: two case reports
Ali Kanık, Osman Tolga Ince, Şehriban Yeşiloğlu, Kayı Eliaçık, Ali Rahmi Bakiler
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.1293  Sayfalar 180 - 184

10.
Linezolid tedavisine bağlı gelişen pansitopeni
Pancytopenia due to linezolid treatment
Emine Parlak, Hüseyin Tan
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.1133  Sayfalar 185 - 188

11.
Arı poleni eozinofilik gastropati yapar mı?
Does bee pollen cause to eosinophilic gastroenteropathy?
Belgin Usta Güç, Suna Asilsoy, Oğuz Canan, Fazilet Kayaselçuk
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.1105  Sayfalar 189 - 192

LookUs & Online Makale