ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 50 (2)
Cilt: 50  Sayı: 2 - 2015
EDITÖRDEN
1.
Editorial
Editörden
Hilmi Apak
Sayfa I

DERLEME
2.
Hemolitik üremik sendrom
Hemolytic uremic syndrome
Nur Canpolat
doi: 10.5152/tpa.2015.2297  Sayfalar 73 - 82

ORIJINAL MAKALE
3.
Annelerin süt bankası hakkındaki görüşleri: İzmir örneği
Mothers’ views of milk banking: sample of İzmir
Aysun Ekşioğlu, Yeşim Yeşil, Esin Çeber Turfan
doi: 10.5152/tpa.2015.2406  Sayfalar 83 - 89

4.
Doku harmonik görüntülemeli ultrasonografi ile birlikte power Doppler ultrasonografinin çocukluk çağı ateşli idrar yolu enfeksiyonu tanısındaki rolü
The role of tissue harmonic imaging ultrasound combined with power Doppler ultrasound in the diagnosis of childhood febrile urinary tract infections
Nisa Eda Çullas Ilarslan, Ömer Suat Fitöz, Derya Gökmen Öztuna, Nuriye Özlem Küçük, Fatma Fatoş Yalçınkaya
doi: 10.5152/tpa.2015.2487  Sayfalar 90 - 95

5.
Hemofili A tanılı hastalarımızın değerlendirilmesi: 17 yıllık deneyim
Diagnostic evaluation of our patients with hemophilia A: 17-year experience
Kamuran Karaman, Sinan Akbayram, Mesut Garipardıç, Ahmet Fayik Öner
doi: 10.5152/tpa.2015.2516  Sayfalar 96 - 101

6.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bir çocuk hastanesinde kan kültürü sonuçlarının değerlendirilmesi
Evaluation of blood cultures in a children’s hospital located in Southeastern Anatolia
Reyhan Yiş
doi: 10.5152/tpa.2015.2593  Sayfalar 102 - 107

7.
Çocukluk çağı mastositoz olgularımız: tek merkez sonuçları
Childhood mastocytosis: results of a single center
Gülen Tüysüz, Nihal Özdemir, Hilmi Apak, Zekayi Kutlubay, Cuyan Demirkesen, Tiraje Celkan
doi: 10.5152/tpa.2015.2332  Sayfalar 108 - 113

OLGU SUNUMU
8.
McCune Albright Sendromu ve büyüme hormonunda aşırı salgılanma: olgu sunumu
McCune Albright syndrome in association with excessive GH secretion: case report
Elif Özsu, Gül Yeşiltepe Mutlu, Filiz Mine Çizmecioğlu, Şükrü Hatun
doi: 10.5152/tpa.2015.615  Sayfalar 114 - 117

9.
Kesintili aortayı taklit eden bir yenidoğan arteryel tromboz olgusu
A case of neonatal arterial thrombosis mimicking interrupted aortic arch
Hazım Alper Gürsu, Birgül Varan, Ayla Oktay, Murat Özkan
doi: 10.5152/tpa.2015.869  Sayfalar 118 - 122

10.
Çocuklarda Kluyvera ascorbata enfeksiyonları: olgu serisi
Kluyvera ascorbata infections in children: a case series
Eda Karadağ Öncel, Yasemin Özsürekci, Yakut Akyön, Deniz Gür, Ali Bülent Cengiz, Ateş Kara
doi: 10.5152/tpa.2015.923  Sayfalar 123 - 128

11.
Doğum öncesi dönemde tanı alan nadir bir kalp bozukluğu: ektopia kordis
A rare case of cardiac anomaly: prenatally diagnosed ectopia cordis
Yalçın Çelik, Olgu Hallıoğlu, Nursel Basut, Hasan Demetgül, A. Esin Kibar
doi: 10.5152/tpa.2015.927  Sayfalar 129 - 131

EDITÖRE MEKTUP
12.
Erken doğmuş bebeklerde emzirmeye geçişi etkileyen iki önemli etmen: düzeltilmiş yaş ve periventriküler lökomalazi
Two important factors affecting the transition to breastfeeding in preterm infants: corrected age and periventricular leukomalacia
Kadir Şerafettin Tekgündüz
doi: 10.5152/tpa.2015.2636  Sayfalar 132 - 134
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
13.
Türkçesi varken
When the Turkish word exists

Sayfa 135
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale