ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 49 (4)
Cilt: 49  Sayı: 4 - 2014
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Nil Arısoy
Sayfa 
Makale Özeti

ORIJINAL MAKALE
2.
Çok düşük doğum ağırlıklı erken doğmuş bebeklerde büyümenin değerlendirilmesi
Evaluation of growth in very low birth weight preterm babies
Serdar Yeşinel, Esin Yıldız Aldemir, Sultan Kavuncuoğlu, Seda Yeşinel, Yıldız Hayrettin
doi: 10.5152/tpa.2014.1989  Sayfalar 289 - 298

3.
Gebelik öncesi diyabeti olan ve gebelikte diyabeti gelişen anne bebeklerinde doğum sonrası komplikasyonlar ve doğuştan kalp hastalıklarının öngördürücüleri
Predictors of postnatal complications and congenital cardiac diseases in infants of mothers with pregestational and gestational diabetes
Savaş Demirpençe, Banu Ince Demirpençe, Timur Meşe, Sertaç Arslanoğlu, Vedide Tavlı, Şebnem Çalkavur, Özgür Olukman, Ali Rıza Firuzan
doi: 10.5152/tpa.2014.1017  Sayfalar 299 - 306

4.
Erken doğmuş bebeklerde kaşık ve biberonla beslenme yöntemlerinin tam anne memesine geçiş süresi ve emme başarısı üzerine etkisi
The effect of feeding with spoon and bottle on the time of switching to full breastfeeding and sucking success in preterm babies
Aynur Aytekin, Ebru Betül Albayrak, Sibel Küçükoğlu, Ibrahim Caner
doi: 10.5152/tpa.2014.1904  Sayfalar 307 - 313

5.
Çocuklardaki karbonmonoksit zehirlenmesinde nörolojik ve kardiyolojik bulguların değerlendirilmesi
Evaluation of neurological and cardiological findings in carbonmonoxide poisoning in children
Hatice Boztepe, Zahide Yalaki, Yıldız Dallar Bilge
doi: 10.5152/tpa.2014.201010  Sayfalar 314 - 322

6.
Kronik tik bozukluğu bulunan çocuklarda yaşam kalitesi ve benlik saygıs
Quality of life and self-esteem in children with chronic tic disorder
Selma Tural Hesapçıoğlu, Mustafa Kemal Tural, Sema Kandil
doi: 10.5152/tpa.2014.1947  Sayfalar 323 - 332

7.
Çocuk hemşirelerinin ilaç uygulama ve hazırlama bilgi durumunun değerlendirilmesi
Assessment of knowledge of pediatric nurses related with drug administration and preparation
Ali Bülbül, Ayşe Kunt, Melek Selalmaz, Şehrinaz Sözeri, Sinan Uslu, Asiye Nuhoğlu
doi: 10.5152/tpa.2014.1751  Sayfalar 333 - 339

OLGU SUNUMU
8.
Kol ve önkol yerleşimli pilomatriksoma
Pilomatrixoma localized in the arm and forearm
Nevzat Dabak, Alper Çıraklı, Bedri Kandemir, Sevgi Çıraklı, Sabit Numan Kuyubaşı
doi: 10.5152/tpa.2014.298  Sayfalar 340 - 343

9.
Foliküler bronşiyolit: çocuklarda nadir bir hastalık
Follicular bronchiolitis: a rare disease in children
Esra Toprak Kanık, Özge Yılmaz, Ahmet Türkeli, Şebnem Şahin, Hasan Yüksel
doi: 10.5152/tpa.2014.306  Sayfalar 344 - 347

10.
Posterior reversibl ansafalopati sendromu gelişen bir akut post-streptokoksik glomerülonefrit olgusu
A case of acute post-streptococcal glomerulonephritis that developed posterior reversible encephalopathy syndrome
Belde Kasap, Kürşat Bora Çarman, Uluç Yiş
doi: 10.5152/tpa.2014.430  Sayfalar 348 - 352

AYIN OLGUSU
11.
Ağız içi kitleyle doğan bir yenidoğan
A premature newborn with intraoral tumor
Özge Sürmeli Onay, Arman Api
doi: 10.5152/tpa.2014.2128  Sayfalar 353 - 355
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

EDITÖRE MEKTUP
12.
Çocuk acil servislerinin yeni sorunu: sentetik kannaboidler
New challenges of the pediatric emergency department: synthetic cannabinoids
Sinan Oğuz
doi: 10.5152/tpa.2014.2276  Sayfalar 356 - 357
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale