ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 49 (3)
Cilt: 49  Sayı: 3 - 2014
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Ayşe Güler Eroğlu
Sayfa I

DAVETLI DERLEME
2.
İmmün baskılanması olan hastaların aşılanması
Vaccination in patients with immunosuppression
Ahmet Arvas
doi: 10.5152/tpa.2014.2206  Sayfalar 181 - 185

3.
Mini puberte ve yorumlanması
Mini puberty and its interpretation
Selim Kurtoğlu, Osman Baştuğ
doi: 10.5152/tpa.2014.2038  Sayfalar 186 - 191

ORIJINAL MAKALE
4.
Sıkıntılı solunum sendromlu yenidoğanlarda erken sürfaktan ve nazal devamlı pozitif hava yolu basıncı uygulamasının önemi
The importance of administration of early surfactant and nasal continuous positive airway pressure in newborns with respiratory distress syndrome
Abdullah Ceylan, Suat Gezer, Nihat Demir, Oğuz Tuncer, Erdal Peker, Ercan Kırımi
doi: 10.5152/tpa.2014.1624  Sayfalar 192 - 197

5.
Enflamatuar bağırsak hastalığı tanılı Türk çocuklarında ailevi Akdeniz ateşi birlikteliği
Association of familial Mediterranean fever in Turkish children with inflammatory bowel disease
Ömer Faruk Beşer, Fügen Çullu Çokuğraş, Tufan Kutlu, Ethem Erginöz, Didem Gülcü, Özgür Kasapçopur, Tülay Erkan
doi: 10.5152/tpa.2014.1998  Sayfalar 198 - 202

6.
Sarsılmış bebek sendromu önleme programının uzun dönem sonuçları: Türkiye deneyimi
Long-term outcomes of the shaken baby syndrome prevention program: Turkey’s experience
Medine Ayşin Taşar, Figen Şahin, Selda Polat, Mustafa Ilhan, Aysu Çamurdan, Yıldız Dallar, Ufuk Beyazova
doi: 10.5152/tpa.2014.1851  Sayfalar 203 - 209

7.
İmmünoloji polikliniğine sık enfeksiyon nedeniyle başvuran hastaların profili
Profile of the patients who present to immunology outpatient clinics because of frequent infections
Sonay Aldırmaz, Esra Yücel, Ayça Kıykım, Haluk Çokuğraş, Necla Akçakaya, Yıldız Camcıoğlu
doi: 10.5152/tpa.2014.1810  Sayfalar 210 - 216

8.
İlköğretim okullarında sağlığı etkileyebilecek bazı fiziksel tehlikelerin değerlendirilmesi
Evaluation of some physical hazards which may affect health in primary schools
Bilal Bakır, Mustafa Alparslan Babayiğit, Ömer Faruk Tekbaş, Recai Oğur, Abdullah Kılıç, Serdar Ulus
doi: 10.5152/tpa.2014.1815  Sayfalar 217 - 223

9.
Ebeveyn besleme tarzı ve etkileyen etmenlerin incelenmesi
Nutritional style of parents and examination of the effective factors
Gonca Karayağız Muslu, Dilek Beytut, Ayşe Kahraman, Figen Yardımcı, Zümrüt Başbakkal
doi: 10.5152/tpa.2014.1742  Sayfalar 224 - 230

10.
Ağızdan ilaç hazırlama ve uygulama sırasında yaşanan güçlükler
Difficulties experienced during preparation and administration of oral drugs
Handan Boztepe, Handan Özdemir, Çiğdem Karababa, Özlem Yıldız
doi: 10.5152/tpa.2014.1795  Sayfalar 231 - 237

11.
Okul öncesi öğretmenlerinin temel ilk yardım uygulamalarına ilişkin bilgi düzeyleri, Isparta örneği *
Knowledge levels of pre-school teachers related with basic first-aid practices, Isparta sample*
Yonca Sönmez, Ersin Uskun, Azize Pehlivan
doi: 10.5152/tpa.2014.1581  Sayfalar 238 - 246

OLGU SUNUMU
12.
Doğuştan afibrinojenemili hastada kendiliğinden gelişen dalak yırtılması
Spontaneous splenic rupture in a patient with congenital afibrinogenemia
Baran Cengiz Arcagök, Nihal Özdemir, Ayşe Tekin, Rahşan Özcan, Mehmet Eliçevik, Osman Faruk Şenyüz, Halit Çam, Tiraje Celkan
doi: 10.5152/tpa.2014.1070  Sayfalar 247 - 249

13.
Tanınması zor bir hastalık: Trombosit işlev bozukluğunun eşlik ettiği Gardner-Diamond sendromu
A disease difficult to diagnose: Gardner-Diamond syndrome accompanied by platelet dysfunction
Zeynep Karakaş, Serap Karaman, Burcu Avcı, Ayşegül Ünüvar, Gülyüz Öztürk, Sema Anak, Ömer Devecioğlu
doi: 10.5152/tpa.2014.63  Sayfalar 250 - 253

14.
Doğum öncesi testis torsiyonlu bir yenidoğan
A newborn with antenatal testis tortion
Fatma Çakmak Çelik, Canan Aygün, Tuğba Ayçiçek, Mustafa Alper Aykanat, Suat Ayyıldız
doi: 10.5152/tpa.2014.1079  Sayfalar 254 - 256

15.
Yenidoğanda nazofarengeal olgunlaşmış teratom
Nasopharyngeal mature teratoma in the newborn
Ömer Bayır, Enis Alpin Güneri, Mustafa Dilek, Erdener Özer, Handan Çakmakçı, Taner Kemal Erdağ
doi: 10.5152/tpa.2014.87  Sayfalar 257 - 260

16.
Doğuştan klavikula psödoartrozu
Congenital pseudoarthrosis of clavicula
Ahmet Korkmaz, Ayşe Yavuz Aydoğdu
doi: 10.5152/tpa.2014.1887  Sayfalar 261 - 263

AYIN OLGUSU
17.
Kronik hemolitik anemiyle başvuran süt çocuğu
An infant with chronic hemolytic anemia
Gülen Tüysüz, Gül Nihal Özdemir, Tiraje Celkan
doi: 10.5152/tpa.2014.1813  Sayfalar 264 - 268
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

EDITÖRE MEKTUP
18.
Harlequin iktiyozis: Aynı ailede üçüncü olgu
Harlequin ichthyosis: The third babies with harlequin ichthyosis in a family
Mehmet Tekin, Çapan Konca, Zelal Kahramaner, Aydın Erdemir
doi: 10.5152/tpa.2014.1432  Sayfalar 269 - 271
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

19.
Ergenlik çağında görülen yapay bozukluk
Factitious disorder in adolescence
Ürün Özer, Güliz Özgen, Veysi Çeri, Nur Öztürk, Ahmet Türkcan
doi: 10.5152/tpa.2014.1570  Sayfalar 272 - 273
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DÜZELTME
20.
Düzeltme
Erratum

Sayfa 274
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale