ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 49 (2)
Cilt: 49  Sayı: 2 - 2014
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial

Sayfa 
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DERLEME
2.
Çocuklarda hematopoetik kök hücre nakli
Hematopoetic stem cell transplantation in children
Mehmet Akif Yeşilipek
doi: 10.5152/tpa.2014.2010  Sayfalar 91 - 98

3.
Çocukluk çağında ilaç alerjilerine yaklaşım
Approach to drug allergies in the childhood
Mehtap Yazıcıoğlu
doi: 10.5152/tpa.2014.1944  Sayfalar 99 - 103

ORIJINAL MAKALE
4.
Sağlıklı çocuk izlem polikliniğinde çocukların büyüme durumu ve etkili etmenler
Growth status of children in well-baby outpatient clinics and related factors
Sercan Bulut Çelik, Figen Şahin, Ufuk Beyazova, Hüseyin Can
doi: 10.5152/tpa.2014.1145  Sayfalar 104 - 110

5.
Hatay’da iyot eksikliği olan kırsal bölge ile iyot eksikliği olmayan kent merkezinde 6-12 yaş çocuklarda idrarda iyot, bakır, çinko, selenyum ve molibden düzeyleri
Iodine, copper, zinc, selenium and molybdenum levels in children aged between 6 and 12 years in the rural area with iodine deficiency and in the city center without iodine deficiency in Hatay
Tanju Çelik, Nazan Savaş, Selim Kurtoğlu, Özlem Sangün, Zeki Aydın, Didin Mustafa, Oktay Hasan Öztürk, Seher Mısırlıoğlu, Murat Öktem
doi: 10.5152/tpa.2014.1209  Sayfalar 111 - 116

6.
Çocukluk çağında kronik hepatit B virüs enfeksiyonunun uzun dönem seyri
Long-term prognosis of chronic hepatitis B virus infection in the childhood
Ulaş Emre Akbulut, Murat Çakır
doi: 10.5152/tpa.2014.1559  Sayfalar 117 - 123

7.
Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu etkenleri ve antibiyotik dirençlerinin beş yıllık değerlendirmesi
Five-year assessment of causative agents and antibiotic resistances in urinary tract infections
Bayram Çoban, Nesrin Ülkü, Halit Kaplan, Burhan Topal, Haluk Erdoğan, Esra Baskın
doi: 10.5152/tpa.2014.1505  Sayfalar 124 - 129

8.
Beyin felçli çocuklarda vücut kitle indeksi, işlevsel düzey ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi
Examination of the relation between body mass index, functional level and health-related quality of life in children with cerebral palsy
Tülay Tarsuslu Şimşek, Gamze Tuç
doi: 10.5152/tpa.2014.1238  Sayfalar 130 - 137

9.
Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenidoğan işitme tarama sonuçları ve hastaların değerlendirilmesi
Zekai Tahir Burak Women’s Health Education and Research Hospital newborn hearing screening results and assessment of the patients
Istemi Han Çelik, Fuat Emre Canpolat, Gamze Demirel, Zeynep Eras, Veli Gençay Sungur, Barış Sarıer, Uğur Dilmen
doi: 10.5152/tpa.2014.1207  Sayfalar 138 - 141

10.
Ergen kızların human papilloma virüsü ve aşısı hakkındaki bilgi düzeyleri
Knowledge levels of adolescent girls about human papilloma virus and its vaccine
Orkun Çetin, Fatma Ferda Verit, Seda Keskin, Ali Galip Zebitay, Ayşegül Deregözü, Taner Usta, Oğuz Yücel
doi: 10.5152/tpa.2014.1545  Sayfalar 142 - 147

11.
Kronik hastalığı olmayan çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanımı
Use of complementary and alternative medicine in children who have no chronic disease
Tuba Tuncel, Velat Şen, Selvi Kelekçi, Müsemma Karabel, Cahit Şahin, Ünal Uluca, Duran Karabel, Yusuf Kenan Haspolat
doi: 10.5152/tpa.2014.1498  Sayfalar 148 - 153

OLGU SUNUMU
12.
SOX9 geninde yeni bir mutasyon saptanan kampomelik displazi olgusu
A case of campomelic dysplasia in whom a new mutation was found in the SOX9 gene
Kadri Karaer, Zafer Yüksel, Esin Yalınbaş, Gerd Scherer
doi: 10.5152/tpa.2014.1187  Sayfalar 154 - 156

13.
Yenidoğan yoğun bakım birimindeki erken doğmuş bir bebekte geç başlangıçlı Streptococcus pasteurianus sepsisi
Late-onset Streptococcus pasteurianus sepsis in a preterm baby in a neonatal intensive care unit
Nuriye Tarakçı, Hatice Türk Dağı, Ayşe Rüveyda Uğur, Inci Tuncer, Ayhan Taştekin
doi: 10.5152/tpa.2014.1038  Sayfalar 157 - 159

14.
Kronik sulu ishal ve hipokalemiye neden olan vazoaktif intestinal polipeptit salgılayan tümör
Vasoactive intestinal peptide releasing tumor which caused to chronic watery diarrhea and hypokalemia
Ali Kanık, Maşallah Baran, Özlem Çayan, Kayı Eliaçık, Tunç Özdemir, Mehmet Helvacı, Emre Çeçen
doi: 10.5152/tpa.2014.1054  Sayfalar 160 - 162

15.
Trombosit işlev bozukluğunun nadir bir nedeni: Hermansky-Pudlak sendromu
A rare cause of thrombocyte dysfunction: Hermansky-Pudlak syndrome
Nihal Özdemir, Emre Çelik, Zafer Başlar, Tiraje Celkan
doi: 10.5152/tpa.2014.1071  Sayfalar 163 - 166

16.
Hidroa vaksiniforme
Hidroa vacciniforme
Aslı Feride Kaptanoğlu, Özlem Şahaloğlu, Cem Çomunoğlu
doi: 10.5152/tpa.2014.1067  Sayfalar 167 - 170

AYIN OLGUSU
17.
Bacaklarda ağrılı şişlik ve döküntüler olan sekiz yaşında erkek hasta
Eight-year old male patient with painful swelling and eruptions in the legs
Bahar Büyükkaragöz, Mesut Koçak, Emine Hafize Erdeniz, Aysun Çaltık Yılmaz, Uğur Ufuk Işın, Zennure Takcı, Servet Güreşci, Sacit Günbey
doi: 10.5152/tpa.2014.1707  Sayfalar 171 - 174
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

EDITÖRE MEKTUP
18.
Boy kısalığı ile başvuran erkek çocukta tanısal bir ipucu: Testiküler hacim artışı
A clue to diagnosis in a boy with short stature: Testicular enlargement
Nurcan Cebeci
doi: 10.5152/tpa.2014.1377  Sayfalar 175 - 176
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

19.
Anhidrotik doğumsal ağrıya duyarsızlık sendromlu bir olgu
A case of congenital insensitivity to pain with anhidrosis
Ahmet Kağan Özkaya, Ekrem Güler, Elif Arık, Ali Rıza Namlı, Derya Cevizli, Olcay Güngör
doi: 10.5152/tpa.2014.1549  Sayfalar 177 - 179
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
20.
Türkçesi varken
When the Turkish word exists

Sayfa 180
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale