ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 49 (1)
Cilt: 49  Sayı: 1 - 2014
DERLEME
1.
Yenidoğan döneminde sürfaktan kullanımı-bilinenler, halen araştırılanlar, araştırılması gerekenler
The use of surfactant in the neonatal period- the known, those still under research and those need to be further investigated
Nilgün Kültürsay, Özgün Uygur, Mehmet Yalaz
doi: 10.5152/tpa.2014.963  Sayfalar 1 - 12

2.
Akne vulgaris
Acne vulgaris
Ertuğrul H Aydemir
doi: 10.5152/tpa.2014.1943  Sayfalar 13 - 16

ORIJINAL MAKALE
3.
Kendiliğinden ve in vitro fertilizasyonlu çoğul gebeliklerden erken doğan bebeklerin doğum öncesi ve bedensel büyüme özellikleri
Perinatal and somatic growth properties of preterm babies born from spontaneous and in vitro fertilization multiple pregnancies
Mehmet Gökhan Ramoğlu, Sultan Kavuncuoğlu, Sibel Özbek, Esin Aldemir
doi: 10.5152/tpa.2014.1160  Sayfalar 17 - 24

4.
Diyabetik anne bebeklerinde kalp işlevlerinin doku Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi
Evaluation of cardiac functions of infants of diabetic mothers using tissue Doppler echocardiography
Derya Çimen, Sevim Karaaslan
doi: 10.5152/tpa.2014.843  Sayfalar 25 - 29

5.
Lenfadenopatili çocukların değerlendirilmesi
Evaluation of children with lympadenopathy
Erman Ataş, Vural Kesik, Muzaffer Kürşat Fidancı, Erol Kısmet, Vedat Köseoğlu
doi: 10.5152/tpa.2014.847  Sayfalar 30 - 35

6.
Temiz aralıklı kataterizasyon uygulayan miyelodisplazili çocuklarda üriner sistem enfeksiyonları
Urinary tract infections in children with myelodysplasia in whom clean intermittent catheterization was administered
Zuhal Albayrak Yıldız, Cengiz Candan, Mustafa Arga, Pınar Turhan, Pınar Işgüven, Müferet Ergüven
doi: 10.5152/tpa.2014.872  Sayfalar 36 - 41

7.
Çocukluk çağı solunum yolu enfeksiyonlarında etken virüslerin mevsimsel dağılımının 10 yıllık geriye dönük değerlendirmesi
Ten year retrospective evaluation of the seasonal distribution of agent viruses in childhood respiratory tract infections
Figen Gülen, Başak Yıldız, Candan Çiçek, Esen Demir, Remziye Tanaç
doi: 10.5152/tpa.2014.1121  Sayfalar 42 - 46

8.
Türkiye’nin üç ilinde olumsuz çocukluk çağı deneyimleri epidemiyolojik çalışması
Epidemiological study of negative childhood experiences in three provinces of Turkey
Zeynep Sofuoğlu, Resmiye Oral, Fulya Aydın, Sinem Cankardeş, Birsu Kandemirci, Feyza Koç, Oya Halıcıoğlu, Sadık Akşit
doi: 10.5152/tpa.2014.838  Sayfalar 47 - 56

9.
Ankara ilinde görev yapan çocuk asistanları, uzmanları ve pratisyen doktorların çocuk istismarı ve ihmali konusunda bilgi düzeyleri ve yaklaşımlarının karşılaştırılması
Comparison of the levels of knowledge and approaches in relation with child abuse and neglect in residents of pediatrics, pediatricians and practitioners working in the province of Ankara
Özlem Karakaya, Deniz Çalışkan, Emine Suskan
doi: 10.5152/tpa.2014.984  Sayfalar 57 - 65

OLGU SUNUMU
10.
Persistan hava kaçakları olan derin hipoksemik bir süt çocuğunda venö-venöz ekstrakorporeal membran oksijenasyonu: Türkiye’den ilk başarılı çocuk venö-venöz ekstrakorporeal membran oksijenasyonu olgu bildirimi
Veno-venous extracorporal membrane oxygenation in a deeply hypoxemic infant with persistent air leakages: The first successful pediatric veno-venous extracorporeal membrane oxygenation case report in Turkey
Nilüfer Yalındağ Öztürk, Koray Ak, Nilgün Erkek, Tolga Besci, Selim Işbir, Sinan Arsan
doi: 10.5152/tpa.2014.1172  Sayfalar 66 - 69

11.
Konvülziyon nedeni ile başvuran iki ergen olguda 22q11.2 mikrodelesyonu
22q11.2 microdeletion in two adolescent patients who presented with convulsion
Murat Özkale, Ilknur Erol
doi: 10.5152/tpa.2014.658  Sayfalar 70 - 73

12.
Nadir bir opistotonus nedeni; fumarik asidüri: Türkiye’den ilk olgu sunumu
A rare cause of opistotonus; fumaric aciduria: The first case presentation in Turkey
Osman Baştuğ, Fatih Kardaş, Mehmet Adnan Öztürk, Hülya Halis, Şeyma Memur, Levent Korkmaz, Zuhal Tağ, Tamer Güneş
doi: 10.5152/tpa.2014.442  Sayfalar 74 - 76

13.
Bir çocuk hastada kompleks bölgesel ağrı sendromu tip 1: Olgu sunumu
Complex regional pain syndrome type 1 in a pediatric patient: Case report
Ümit Seçil Demirdal, Ayşegül Bükülmez, Özlem Solak
doi: 10.5152/tpa.2014.1012  Sayfalar 77 - 80

AYIN OLGUSU
14.
Hiperkalsemiyle başvuran çocuk olgu
A child presenting with hypercalcemia
Emre Çelik, Gül Nihal Özdemir, Gülen Tüysüz, Yücel Taştan, Halit Çam, Tiraje Celkan
doi: 10.5152/tpa.2014.661  Sayfalar 81 - 83
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

EDITÖRE MEKTUP
15.
Akran istismarının önlenmesinde çocuk acil servislerinin rolünün güçlendirilmesi
Strengthening the role of children’s emergency services in the prevention of peer abuse
Sinan Oğuz, Funda Kurt, Deniz Tekin, Emine Suskan
doi: 10.5152/tpa.2014.1026  Sayfalar 84 - 85
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

16.
Çocukluk çağında vulvar kaşıntının nadir bir nedeni: Liken sklerozus
An uncommon cause of vulval pruritus in childhood: Lichen sclerosus
Ilteriş Oğuz Topal, Ayşe Tülay Sayılgan, Sibel Kalçın
doi: 10.5152/tpa.2014.1365  Sayfalar 86 - 87
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

17.
Fluoksetin ile başarılı bir şekilde tedavi edilen siklik kusma sendromu
Cyclic vomiting syndrome treated successfully with fluoxetin
Hatice Altun, Özlem Gül, Ali Nuri Öksüz, Nilüfer Şahin
doi: 10.5152/tpa.2014.1373  Sayfalar 88 - 89
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
18.
Türkçesi varken
When the Turkish word exists

Sayfa 90
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale