ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1306 - 6278

Hızlı Arama
Turk Pediatri Ars : 48 (4)

Cilt: 48  Sayı: 4 - 2013

DERLEME
1.
“Çocuk alerji ve astım akademisi”, besin alerjisi tanı ve tedavi protokolü
Guideline for diagnosis and treament of food allergy in children by “academia of pediatric allergy and asthma society”
Nihat Sapan, Esen Demir, Zeynep Tamay, Necla Akçakaya, Nermin Güler, Mehtap Yazıcıoğlu, Özkan Karaman, Ahmet Akçay, Ülker Öneş
doi: 10.4274/tpa.2029  Sayfalar 270 - 274

2.
Çocukluk çağı epilepsilerinde diyet tedavisi
Dietary therapies for childhood epilepsy
Burak Tatlı, Ayşe Nurcan Cebeci, Barış Ekici
doi: 10.4274/tpa.2083  Sayfalar 275 - 280

ORIJINAL MAKALE
3.
Çocukluk çağında idiyopatik interstisyel pnömoniler: Tanı, tedavi ve izlem
Childhood idiopathic interstitial pneumonia: diagnosis, treatment and follow-up
Güzin Cinel, Bora Gülhan, Nural Kiper, Ebru Yalçın, Deniz Doğru, Uğur Özçelik, Dicle Orhan
doi: 10.4274/tpa.297  Sayfalar 281 - 287

4.
Samsun ili kreş ve anaokulu çocuklarında besin alerjisi yaygınlığı
Prevalence of food allergy in nursery and kindergarten children in Samsun
Faruk Barlık, Şükrü Nail Güner, Meral Barlık, Ayhan Söğüt, Recep Sancak
doi: 10.4274/tpa.235  Sayfalar 288 - 293

5.
Turner sendromlu hastalarda büyüme hormonu tedavisine yanıt
Response to growth hormone therapy in patients with Turner syndrome
İlker Tolga Özgen, Erdal Adal, Tolga Ünüvar, Hasan Önal, Aliye Sevil Sarıkaya, Leyla Akın
doi: 10.4274/tpa.533  Sayfalar 294 - 298

6.
Çocuklarda ilaç uygulama hatalarının önlenmesine yönelik yöntemlerin etkinliği
Efficiency of strategies for preventing medication administration errors in pediatric inpatients
Suzan Özkan, Gülseren Kocaman, Candan Öztürk
doi: 10.4274/tpa.540  Sayfalar 299 - 302

7.
Rehabilitasyon merkezlerine yönlendirilen nörogelişimsel bozukluğu olan çocukların durumuna bir bakış: Pilot bir çalışma
Profile of children with neurodevelopmental disabilities who are referred to rehabilitation clinics: A pilot study
Bülent Elbasan, İrem Düzgün, Deran Oskay
doi: 10.4274/tpa.604  Sayfalar 303 - 309

8.
Çocukluk çağı Hodgkin hastalığında sağkalım ve seyri etkileyen değişkenler; tek merkez deneyimi
Childhood Hodgkin’s disease survival and prognostic factors; a single centre experience
Mustafa Asım Yörük, Çetin Timur, Fatma Betül Çakır, Aylin Canbolat Ayhan, Müferet Ergüven
doi: 10.4274/tpa.639  Sayfalar 310 - 314

9.
Erken doğan çocuklarda dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve ilişkili doğum öncesi risk etkenleri
Attention deficit hyperactivity disorder and associated perinatal risk factors in preterm children
Halime Tuna Çak, Bahar Gökler
doi: 10.4274/tpa.682  Sayfalar 315 - 322

10.
Çocukluk çağında pulmoner hidatik kist rüptürü: Başvuru şekli, tanı ve tedavi yöntemleri
Pulmonary hydatid cyst rupture in childhood: Presentation, diagnosis and treatment strategies
Tunç Özdemir, Ahmet Arıkan
doi: 10.4274/tpa.721  Sayfalar 323 - 326

OLGU SUNUMU
11.
Çocuklarda kuş besleyicisi hastalığı: Tek merkez deneyimi
Bird fancier’s lung disease in children: a single center experience
Serap Özmen, Mahmut Doğru, Handan Duman, Emine Dibek Mısırlıoğlu, Tayfur Giniş, İlknur Bostancı
doi: 10.4274/tpa.774  Sayfalar 327 - 331

12.
Erken başlangıçlı Graves olgusu
A case of infantile-onset Graves
Ayça Altıncık, Pınar Gençpınar, Korcan Demir, Gönül Çatlı, Ayhan Abacı, Ece Böber
doi: 10.4274/tpa.833  Sayfalar 332 - 335

13.
Kendiliğinden gelişen pnömomediyastinum olgusu
A case of spontan pneumomediastinum
Sezgin Şahin, Mohammed Ajmal Masoom, Ayşe Güler Eroğlu, Yücel Taştan
doi: 10.4274/tpa.996  Sayfalar 336 - 338

14.
Nedeni bilinmeyen ateşle başvuran opere doğuştan kalp hastalığı olan hastada Coxiella Burnetii endokarditi
Coxiella Burnetii endocarditis in a child with operated congenital heart disease who presented with fever of unknown origin
Özben Ceylan, Senem Özgür, Utku Arman Örün, Mahmut Keskin, Selmin Karademir, Filiz Şenocak
doi: 10.4274/tpa.942  Sayfalar 339 - 341

15.
Akut romatizmal ateşin nadir bir başvuru şekli: Perikardiyal tamponad
An uncommon presentation of acut rheumatic fever: pericardial tamponade
Alper Güzeltaş, Hasan Tahsin Tola, Erkut Öztürk, Ender Ödemiş, Meki Bilici
doi: 10.4274/tpa.874  Sayfalar 342 - 344

AYIN OLGUSU
16.
Solunum zorluğu olan 18 aylık erkek bebek
An 18-month old male infant with respiratory distress
Buket Kılıçaslan, Ünal Paltacı, İlknur Erol
doi: 10.4274/tpa.1444  Sayfalar 345 - 346
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

EDITÖRE MEKTUP
17.
Nefrolityazis tanısıyla başvuran bir olguda Dent hastalığı
Dent’s disease in a child with nephrolithiasis
Nurdan Yıldız, Neslihan Çiçek Deniz, Ülger Altuntaş, İbrahim Gökçe, Harika Alpay
doi: 10.4274/tpa.852  Sayfalar 347 - 349
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

18.
Jel yakıtına bağlı derin yüz yanığı gelişen bir çocuk olgu
A child with deep face burn caused by chafing fuel
Aybars Özkan, Ali Osman Katrancı, Mesut Okur, Murat Kaya, Adem Küçük
doi: 10.4274/tpa.1177  Sayfalar 350 - 351
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

19.
West sendromu ve psikomotor gerilik
West syndrome and pschycomotor retardation
Haluk Yavuz, Vesile Betül Ayyıldız
doi: 10.4274/tpa.1923  Sayfalar 352 - 354
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

EDITÖRDEN
20.
Editörden
Editorial

Sayfa 355
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
21.
Hakem Dizini
Referee Index

Sayfa 356
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

22.
Konu Dizini
Subject Index

Sayfalar 357 - 358
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

23.
Yazar Dizini
Author Index

Sayfalar 359 - 362
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

24.
Türkçesi varken
When the Turkish word exists

Sayfa 363
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale