ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 48 (3)
Cilt: 48  Sayı: 3 - 2013
DERLEME
1.
Anne ve bebek sağlığı açısından emziren anne beslenmesinin önemi
Importance of lactating mother nutrition regarding both mother and baby health
Mukadder Ayşe Selimoğlu
doi: 10.4274/tpa.698  Sayfalar 183 - 187

2.
Tümör lizis sendromu; tanı, izlem ve tedavide yeni yaklaşımlar
Tumour lysis syndrome; new approaches at diagnose, follow up and treatment
Tiraje Celkan, Gülen Tüysüz
doi: 10.4274/tpa.233  Sayfalar 188 - 194

ORIJINAL MAKALE
3.
Annede anemi yenidoğanı etkiler mi?
Does maternal anemia affect the newborn?
Banu Dane, Necmi Arslan, Gonca Batmaz, Cem Dane
doi: 10.4274/tpa.1068  Sayfalar 195 - 199

4.
İlerleyici hidrosefalisi olan yenidoğanlarda ventrikül içi rezervuar uygulaması
Intraventricular reservoir application in neonates with progressive hydrocephalus
Hülya Özdemir, Hülya Bilgen, Eren Özek, Ipek Akman, Yaşar Bayri, Memet Özek
doi: 10.4274/tpa.1013  Sayfalar 200 - 203

5.
Selektif IgA eksikliği ve X’e bağlı agammaglobülinemi olgularında ağız mikroflorasının sağlam grupla karşılaştırılması
Comparison of oral microflora in selective IgA deficiency and X linked agammaglobulinemia cases with control group
Ayça Aslan Kıykım, Nursen Topçuoğlu, Güven Külekçi, Haluk Çokuğraş, Necla Akçakaya, Yıldız Camcıoğlu
doi: 10.4274/tpa.438  Sayfalar 204 - 209

6.
Perkütan endoskopik gastrostomi deneyimi-104 olgunun demografik bulguları
Demographic findings of 104 patients with percutaneous endoscopic gastrostomy
Mustafa Serdar Cantez, Nelgin Gerenli, Vildan Ertekin, Özlem Durmaz
doi: 10.4274/tpa.356  Sayfalar 210 - 214

7.
Alt solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklarda solunum yolu viral etkenlerinin sıklığı
Frequency of respiratory viruses in children with lower respiratory tract infection
Sinem Akçalı, Nisel Yılmaz, Özlem Güler, Tamer Şanildağ, Murat Anıl
doi: 10.4274/tpa.493  Sayfalar 215 - 220

8.
Çocukluk çağı kronik nörogelişimsel hastalıklar ile kan kurşun ve cıva düzeyleri arasındaki ilişki
The relation between blood lead and mercury levels and chronic neurological diseases in children
Gürcan Dikme, Ahmet Arvas, Emel Gür
doi: 10.4274/tpa.296  Sayfalar 221 - 225

9.
Mardin ili ilköğretim okulu öğrencilerinin fiziksel şiddete maruziyetleri ve yaklaşımları
Physical violence exposure and approaches in elementary school students’ in Mardin
Betül Battaloğlu-inanç, Sema Çiftçi, Vasfiye Değer
doi: 10.4274/tpa.508  Sayfalar 226 - 234

10.
Acil servise başvuran çocuk adli olguların analizi
Analysis of pediatric forensic cases presented to emergency department
Ömer Faruk Demir, Kemal Aydın, Feruza Turan, Aynur Yurtseven, Bülent Erbil, Betül Gülalp
doi: 10.4274/tpa.266  Sayfalar 235 - 240

OLGU SUNUMU
11.
Hipofiz kanamasına ikincil merkezi diabetes insipidus gelişen çok düşük doğum ağırlıklı erken doğmuş bir bebekte başarılı intranazal desmopresin asetat tedavisi
A very low birth weight premature infant developing santral diabetes insipidus secondary to pituitary hemorrhage and cured successfully with intranasal desmopressin acetate
Hasan Kahveci, Müge Payaslı, Fuat Laloğlu, Halil Keskin, Başak Adaklı Aksoy, Zeynep Türkyılmaz
doi: 10.4274/tpa.933  Sayfalar 241 - 243

12.
Atriyal flattere neden olan hamak mitral kapak: Üç aylık bebek olgu
Hammock mitral valve as a cause of atrial flutter: Three months old infant case
F Sedef Tunaoğlu, Ayşe Yıldırım, Ayla Akça
doi: 10.4274/tpa.570  Sayfalar 244 - 247

13.
Doğuştan hidrosefalinin nadir bir nedeni olarak tip-1 plazminojen eksikliği
Congenital hydrocephalus as a rare cause of severe type 1 plasminogene deficiency
Ali Annagür, Hüseyin Altunhan, Orhan Özbek, Banu Turgut Öztürk, Rahmi Örs
doi: 10.4274/tpa.618  Sayfalar 248 - 250

14.
Ağır beslenme bozukluğu ile başvuran birincil polidipsi olgusu
Primary polydipsia case presenting with severe malnutrition
Gülseren Evirgen Şahin, Pelin Zorlu, Nilgün Demirli Çaylan, Şit Uçar, Esma Altınel Açoğlu, Gürses Şahin
doi: 10.4274/tpa.695  Sayfalar 251 - 254

15.
Kolon perforasyonu ve ventrikülo-peritoneal şantın anüsten sarkması: İki olgu sunumu
Trans- anal protrusion of ventriculo-peritoneal shunt related to colon perforation: Two case reports
Ahmet Hakan Gedik, Selçuk Uzuner, Ergül Cindemir, Süleyman Bayraktar, Emel Torun, Hakan Seyithanoğlu, Hüseyin Kılınçaslan, Metin Karaböcüoğlu
doi: 10.4274/tpa.715  Sayfalar 255 - 258

AYIN OLGUSU
16.
Deri altı nodülleri olan yenidoğan
A newborn with subcutaneous nodules
Gülen Tüysüz, Nihal Özdemir, Meltem Kıvılcım, Hilal Akı, Yıldız Perk, Tiraje Celkan
doi: 10.4274/tpa.1183  Sayfalar 259 - 262
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

EDITÖRE MEKTUP
17.
Hiperkalsiüri ve selektif argininüri birlikteliğinde ailesel böbrek glükozüri olgusu
A case of familial renal glucosuria with hipercalciuria and selective argininüria
Aysel Vehapoğlu Türkmen, Mustafa Atilla Nursoy, Serdar Türkmen, Mehmet Yazıcı
doi: 10.4274/tpa.486  Sayfalar 263 - 264
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

18.
Terra Firma-Forme Dermatoz
Terra Firma-Forme Dermatosis
Sezai Şaşmaz, İlkay Can, Nihal Coşkun
doi: 10.4274/tpa.579  Sayfalar 265 - 266
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

19.
West sendromu ve psikomotor gerilik
West syndrome and pschycomotor retardation
Halûk Yavuz, Vesile Betül Ayyıldız
doi: 10.4274/tpa.1923  Sayfalar 267 - 269
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
20.
Türkçesi varken
When the Turkish word exists

Sayfa 270
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale