ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 48 (2)
Cilt: 48  Sayı: 2 - 2013
DERLEME
1.
Önemli bir kız çocuk ve kadın sorunu: Çocuk evlilikler
An important female child and woman problem: Child marriages
Hilal Özcebe, Burcu Küçük Biçer
doi: 10.4274/tpa.1907  Sayfalar 86 - 93

2.
Karaciğer hastalıklarında pıhtılaşma-tromboz mekanizmasına neler oluyor?
What is happening to thrombosis-hemostasis in patients with liver disease
Tülin Tiraje Celkan
doi: 10.4274/tpa.1840  Sayfalar 94 - 101

ORIJINAL MAKALE
3.
Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin hastalık ve ölüm oranlarının zaman içerisindeki değişimi
The change of morbidity and mortality rates in very low birth weight infants over time
Ömer Güran, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Mesut Dursun, Umut Zubarioğlu, Asiye Nuhoğlu
doi: 10.4274/tpa.1062  Sayfalar 102 - 109

4.
Mesane disfonksiyonları tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarının ne kadarından sorumludur?
Bladder dysfunctions are responsible for how much of the recurrent urinary tract infections?
Nida Dinçel, İpek Kaplan Bulut, Hasan Biçer, Sevgi Mir
doi: 10.4274/tpa.1007  Sayfalar 110 - 116

5.
Glikojen depo tip 1a ve tip 1b olgularında klinik özellikler ve hastalığın seyri
Clinical course and outcome of glycogen-storage disease type 1a and type 1b
Fatma Tuba Eminoğlu, Leyma Tümer, İlyas Okur, Fatih Süheyl Ezgü, Alev Hasanoğlu
doi: 10.4274/tpa.185  Sayfalar 117 - 122

6.
Tüberoskleroz kompleksi tanılı hastalarda epilepsinin özellikleri ve klinik seyri
Characteristics and the clinical course of epilepsy in patients with tuberous sclerosis complex
Sema Saltık, Elif Yüksel Karatoprak, Bülent Taşel
doi: 10.4274/tpa.116  Sayfalar 123 - 130

7.
Erken doğmuş bebeklerde göbek ven kateterinin aritmi ve kalp hızı değişkenliği üzerine etkileri
Effects of umbilical venous catheters on arrhythmia and heart rate variability in premature newborns
Kadir Babaoğlu, Murat Seringeç, Gürkan Altun, Selim Öncel, Ayşe Engin Arısoy
doi: 10.4274/tpa.175  Sayfalar 131 - 137

8.
Kalsiyum kanal blokeri veya beta bloker ilaçlarla zehirlenen çocukların değerlendirilmesi
Evaluation of poisoned children with calcium channel blockers or beta blockers drugs
Çapan Konca, Rıza Dinçer Yıldızdaş, Mehmet Yusuf Sarı, Ufuk Yükselmiş, Özden Özgür Horoz, Hayri Levent Yılmaz
doi: 10.4274/tpa.133  Sayfalar 138 - 144

9.
Kayseri’de iki toplum sağlığı merkezine başvuran annelerde emzirme sorunları ve risk etmenleri
Risk factors for breastfeeding problems in mothers applied to two public healthcare centers in Kayseri province
Habibe Şahin, Müge Yılmaz, Mualla Aykut, Elçin Balcı, Mehmet Sağıroğlu, Ahmet Öztürk
doi: 10.4274/tpa.1034  Sayfalar 145 - 151

10.
Isparta ilindeki on okulda çocukluk çağı şişmanlık sıklığı değişiminin değerlendirilmesi
Evaluation of the change in the prevalence of childhood obesity in ten schools of Isparta city
Mustafa Akçam, Aslıhan Boyacı, Özgür Pirgon, Bumin Dündar
doi: 10.4274/tpa.1074  Sayfalar 152 - 155

OLGU SUNUMU
11.
Hipertansiyona bağlı posterior lökoansefalopati sendromu: üç olgu nedeniyle
Posterior leukoencephalopathy syndrome due to hypertension
Mustafa Kömür, Ali Delibaş, Ali Ertuğ Arslanköylü, Çetin Okuyaz, Engin Kara
doi: 10.4274/tpa.377  Sayfalar 156 - 159

12.
Çocukluk çağı ülseratif kolit hastalığına bağlı beyin ven trombozu
Cerebral venous thrombosis associated with childhood ulcerative colitis
Günsel Kutluk, Nilüfer Eldeş Hacıfazlıoğlu, Hilal Horozoğlu, Deniz Ertem, Yüksel Yılmaz
doi: 10.4274/tpa.484  Sayfalar 160 - 165

13.
Anansefalik yenidoğanların organ naklindeki yeri: Bir olgu nedeniyle
The role of organ transplantation from anencephalic neonates: A case report
Mehmet Yekta Öncel, Erhan Çalışıcı, Hatice Tatar Aksoy, Ramazan Özdemir, Şerife Suna Oğuz, Ömer Erdeve, Nurdan Uraş, Uğur Dilmen
doi: 10.4274/tpa.507  Sayfalar 165 - 168

14.
Ergenlikte Kawasaki hastalığı
Kawasaki disease in adolescence
Sinem Altınyuva Usta, Figen Akalın
doi: 10.4274/tpa.1462  Sayfalar 169 - 172

15.
Anormal pulmoner venöz dönüşün karmaşık formu; scimitar sendromunda yeni nesil görüntüleme ve cerrahi yaklaşım
The complex form of anomalous pulmonary venous return; new generation imaging and surgical approach of scimitar syndrome
Cenk Eray Yıldız, Aşkın Ali Korkmaz, Kadir Babaoğlu, Burak Onan, Mustafa Güden, Gürkan Çetin
doi: 10.4274/tpa.1472  Sayfalar 173 - 175

AYIN OLGUSU
16.
On dört yaşında akut lenfoblastik lösemili hastada düzelmeyen taşikardi
Unresolved tachycardia in a 14 year old with acute lymphoblastic leukemia patient
Pınar Özge Avar, Gül Nihal Özdemir, Büşra Kutlubay, Gülen Tüysüz, Bahar Özcabi, Olcay Evliyaoğlu, Ayşe Güler Eroğlu, Tülin Tiraje Celkan
doi: 10.4274/tpa.665  Sayfalar 176 - 178
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

EDITÖRE MEKTUP
17.
Süt çocuğunun yineleyen, epileptik olmayan bozukluğu: Sandifer sendromu
Non epileptic paroxysmal disorder of infancy: Sandifer syndrome
Tuğçe Aksu Uzunhan, Serdar Cantez, Sezen Gülümser, Mine Çalışkan
doi: 10.4274/tpa.389  Sayfalar 179 - 180
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

18.
Mermi yutan bir çocuğa yaklaşım
The management of bullet ingestion in a child
Sevgi Büyükbese Sarsu, Süleyman Cüneyt Karakuş
doi: 10.4274/tpa.418  Sayfalar 181 - 182
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
19.
Türkçesi varken
When the Turkish word exists

Sayfa 183
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale