ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 47 (3)
Cilt: 47  Sayı: 3 - 2012
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial

Sayfa 152
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DERLEME
2.
Sarsılmış bebek sendromu ve önleme programları
Shaken baby syndrome and prevention programs
Figen Şahin, Medine Ayşin Taşar
doi: 10.4274/tpa.847  Sayfalar 152 - 158

3.
Cinsel istismar ve ensest
Sexual abuse and incest
Figen Şahin, Medine Ayşin Taşar
doi: 10.4274/tpa.848  Sayfalar 159 - 164

ORIJINAL MAKALE
4.
Doğumsal göz hastalıklarının erken tanısında kırmızı yansıma testinin (Brückner) etkinliğinin değerlendirilmesi
Assessing the effectiveness of the red reflex test (Brückner) in early diagnosis of congenital eye disorders
Hamza Yazgan, Aydın Yıldırım, Esengül Keleş, Arzu Gebeşçi, Mehmet Demirdöven, Bülent Baştürk, Selim Genç
doi: 10.4274/tpa.827  Sayfalar 165 - 166

5.
Bebeklik çağı kolestatik karaciğer hastalıkları: 190 olgunun geriye dönük değerlendirilmesi
Infantile cholestatic liver diseases: retrospective analysis of 190 cases
Sinan Sarı, Ödül Eğritaş, Zeren Barış, Aysel Ünlüsoy, Ayşegül Bükülmez, Buket Dalgıç
doi: 10.4274/tpa.701  Sayfalar 167 - 173

6.
Şişman çocuk ve ergenlerde alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı
Nonalcoholic fatty liver diseases in obese children and adolescents
Birgül Kirel, Enver Şimşek, Rabia Tütüncü Toker, Ertuğrul Çolak
doi: 10.4274/tpa.879  Sayfalar 174 - 180

7.
Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının, beslenme bilgi düzeylerinin ve vücut bileşimlerinin değerlendirilmesi
Evaluation of body compositions, dietary habits and nutritional knowledge of health college students
Fatma Nişancı Kılınç, Deniz Çağdaş
doi: 10.4274/tpa.842  Sayfalar 181 - 188

8.
Çocuklarda farklı klinik tablolarla enfeksiyöz mononükleoz: 369 olgunun geriye dönük incelenmesi
Different clinical presentation of infectious mononucleosis in children: a retrospective analysis of 369 cases
Ayşe Kılıç, Ismail Yıldız, Hayati Beka, Ali Ağaçfidan, Ayşegül Ünüvar, Özlem Yanar, Emin Ünüvar, Fatma Oğuz
doi: 10.4274/tpa.1664  Sayfalar 189 - 192

9.
Beyin felci olan çocuklarda kaba motor işlevleri kazanma yaşının işlevsel motor bozukluk üzerine etkisi
Effect of acquisition ages of gross motor functions on functional motor impairment in children with cerebral palsy
Özgün Kaya Kara, Akmer Mutlu, Mintaze Kerem Günel, Ayşe Livanelioğlu
doi: 10.4274/tpa.896  Sayfalar 193 - 198

10.
Nörolojik hastalık nedeniyle kendi başına beslenemeyen çocuklarda anemi, B12 vitamini, folik asit ve demir eksikliği
Anemia, vitamin B12, folic acid and iron deficiency in children who can not feed themselves due to neurological disease
Esen Ispiroğlu, Ekrem Güler, Cengiz Dilber, Tahir Dalkıran, Şeref Olgar, Mehmet Davutoğlu, Mesut Garipardıç
doi: 10.4274/tpa.845  Sayfalar 199 - 203

11.
Genel anestezi uygulanan çocuklarda pasif sigara içiciliğinin COHb, PaO2 ve PaCO2 değerlerine ve cerrahi sonrası solunumsal komplikasyonlara etkisi
The effects of passive smoking on COHb, PaO2 and PaCO2 levels and postoperative respiratory complications in children undergoing general anesthesia
Ayşe Çiğdem Tütüncü, Özlem Korkmaz Dilmen, Tuğhan Utku, Emre Erbabacan, Birsel Ekici, Güniz Köksal, Fatiş Altıntaş, Güner Kaya
doi: 10.4274/tpa.1623  Sayfalar 204 - 209

OLGU SUNUMU
12.
Yenidoğanda nadir görülen bir anestezi komplikasyonu: malin hipertermi
A rare complication of anesthesia in newborn: malignant hyperthermia
Emel Okulu, Gül Kazancı, Ilke Mungan Akın, Begüm Atasay, Saadet Arsan, Tomris Türmen
doi: 10.4274/tpa.217  Sayfalar 210 - 212

13.
Yardımcı üreme teknikleri ile doğan beş olguda görülen erken puberte
Early pubertal development in five children born after assisted reproduction tecniques
Alev Oğuz Kutlu, Semra Çetinkaya
doi: 10.4274/tpa.220  Sayfalar 213 - 215

14.
Ağır amitriptilin zehirlenmesi ve plazmaferez
Severe amitriptline intoxication and plasmapheresis
Tülin Çataklı, Inci Arıkan, Bülent Alioğlu, Beray Selver, Yıldız Dallar
doi: 10.4274/tpa.236  Sayfalar 216 - 217

15.
Brusellozun nadir bir komplikasyonu olan nörobruselloz: üç çocuk olgu sunumu
Neurobrucellosis as a rare complication of brucellosis: three pediatric case reports
Vefik Arıca, Ibrahim Şilfeler, Murat Altaş, Murat Tutanç, Seçil Günher Arıca, Ömer Evirgen, Ramazan Davran, Ali Karakuş
doi: 10.4274/tpa.271  Sayfalar 218 - 222

16.
Niemann-Pick hastalığı ve hemofagositik sendrom
Niemann-Pick disease and hemophagocytic syndrome
Yasemin Altuner Torun, Mehmet Canpolat, Mehmet Akif Özdemir, Duran Aslan, Mustafa Kendirci
doi: 10.4274/tpa.292  Sayfalar 222 - 224

AYIN OLGUSU
17.
Sağ uyluk bölgesinde şişlik olan yedi yaşında erkek çocuk
A seven-year-old boy with a tumour on his right upper leg
Mehmet Hanifi Okur, Ibrahim Uygun, Hayati Güneş, Ilyas Yolbaş, Selçuk Otçu
doi: 10.4274/tpa.1005  Sayfalar 225 - 227
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

EDITÖRE MEKTUP
18.
Burun kanaması ile başvuran “Munchausen by proxy” sendromu olgusu
A case of Munchausen syndrome by proxy presenting with epistaxis
Suar Çakı Kılıç, Celal Bütün, Fatma Yücel Beyaztaş, Bahadır Özen, Rukiye Tuncer Şahin, F. Feride Çağlar
doi: 10.4274/tpa.954  Sayfalar 228 - 229
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

19.
Sol yerleşimli apandisit ile situs inversus totalis birlikteliği: akut sol alt kadran karın ağrısının nadir bir sebebi
Left-sided appendicitis with situs inversus totalis: an unusual cause of acute left lower quadrant abdominal pain
Süleyman Cüneyt Karakuş, Hüseyin Kılıçarslan, Naim Koku
doi: 10.4274/tpa.1017  Sayfalar 230 - 231
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

20.
İmmobilizasyon ve basıya bağlı gelişen rabdomiyoliz olgusu
A case of rhabdomyolysis due to immobilization and compression
Hurşit Apa, Meral Torun Bayram, Hasan Ağın, Ceyhun Dizdarer
doi: 10.4274/tpa.998  Sayfalar 232 - 233
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale