ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 47 (2)
Cilt: 47  Sayı: 2 - 2012
DERLEME
1.
Noktürnal enürezis
Nocturnal enuresis
R. Yavuz Akman
doi: 10.4274/tpa.1626  Sayfalar 78 - 83

2.
Çocuklarda ilaç alerjileri
Drug allergies in children
Nihat Sapan, Belgin Aktaş
doi: 10.4274/tpa.1752  Sayfalar 84 - 89

ORIJINAL MAKALE
3.
Erken doğmuş bebeklerde beyin natriüretik peptit düzeyi ile patent duktus arteriyozus arasındaki ilişki
The relation between brain natriuretıc peptide and patent ductus arteriosus in premature infants
Selcen Yaroğlu Kazancı, Alper Güzeltaş, Sultan Kavucuoğlu
doi: 10.4274/tpa.673  Sayfalar 90 - 94

4.
Anne sütü ve mama ile beslenen süt çocuklarında toplam antioksidan düzeylerinin karşılaştırılması
A comparison of total antioxidant levels in breast-fed and formula-fed infants
Abdullah Alpınar, Emel Torun, Emin Özkaya, Selçuk Uzuner, Ufuk Erenberk
doi: 10.4274/tpa.755  Sayfalar 95 - 98

5.
Anne sütü ile beslenme süresini etkileyen etmenler: Türkiye’de Kayseri ilinden kesitsel bir araştırma
The factors affecting the duration of breastfeeding: A cross-sectional study from Kayseri, Turkey
Elçin Balcı, Meda Kondolot, Duygu Horoz, Ferhan Elmalı, Betül Çiçek, Türev Demirtaş
doi: 10.4274/tpa.754  Sayfalar 99 - 103

6.
Glanzmann trombastenisi: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi deneyimi
Glanzmann thrombasthenia: Cerrahpaşa Medical Faculty experience
Büşra Kutlubay, Gül Nihal Özdemir, Gülen Tüysüz, Hilmi Apak, Tiraje Celkan
doi: 10.4274/tpa.823  Sayfalar 104 - 106

7.
Çocuklarda idrar örneklerinden saptanan toplum kaynaklı gram negatif mikroorganizmaların dağılımı ve 2003-2010 yılları arasında antibiyotik direncindeki artışın değerlendirilmesi
Distrubition of community-acquired gram negative microorganisms isolated from urine samples of children and the evaluation of increase in antibiotic resistance between the years of 2003-2010
Şükrü Nail Güner, Bahar Göktürk, Umut Selda Bayrakçı, Esra Baskın
doi: 10.4274/tpa.721  Sayfalar 107 - 113

8.
Ateş yakınması ile çocuk acile başvuran hastalarda uygunsuz dozda ateş düşürücü kullanma sıklığının ve nedenlerinin belirlenmesi
Determining causes and frequency of misdosing of antipyretics in patients presenting with fever to the Pediatric Emergency Department
Zeynep Arıkan, Özlem Tekşam, Ateş Kara, Gülsev Kale
doi: 10.4274/tpa.716  Sayfalar 114 - 118

9.
Çocuk istismarı ve ihmali olgularımızın demografik ve klinik özellikleri: Ege Üniversitesi Çocuk Koruma Birimi’nin bir yıllık deneyimi
Demographic and clinical features of child abuse and neglect cases: one-year experience of The Hospital-Based Child Protection Team of Ege University, Turkey
Feyza Koç, Sadık Akşit, Arda Tomba, Cahide Aydın, Güldane Koturoğlu, Saniye Korkmaz Çetin, Aslı Aslan, Oya Halıcıoğlu, Yusuf Erşahin, Tuncer Turhan, Ahmet Çelik, Ender Şenol, Sinan Kara, Ufuk Solak
doi: 10.4274/tpa.640  Sayfalar 119 - 124

10.
Çocuk hastalarda yabancı cisim aspirasyonu nedeniyle uygulanan rijid bronkoskopi sonuçlarımız
Rigid bronchoscopies in pediatric patients with tracheobronchial foreign bodies: Our outcomes
Ayşe Çiğdem Tütüncü, Özlem Korkmaz Dilmen, Rahşan Özcan, Şenol Emre, Güniz Köksal, Fatiş Altıntaş, Güner Kaya
doi: 10.4274/tpa.1622  Sayfalar 125 - 129

OLGU SUNUMU
11.
Bir linyöz konjonktivit olgusu
A case of ligneous conjunctivitis
Hüsniye Esra Paşaoğlu, Gülzade Özyalvaçlı, Tülay Alpar Akçetin, Erol Bozkurt, Kadir Eltutar, Tiraje Celkan
doi: 10.4274/tpa.147  Sayfalar 130 - 133

12.
Yılan ısırığı sonrası ekstraoküler kas felci
Exstraocular muscle palsy after snakebite
Mesut Garipardıç, Murat Özdemir, Cengiz Dilber, Ali Murat Kalender, Ekrem Güler, Mehmet Davutoğlu
doi: 10.4274/tpa.149  Sayfalar 134 - 136

13.
Yenidoğanda diyabetes mellitus
Neonatal diabetes mellitus
Mustafa Aydın, Ayşegül Zenciroğlu, Zehra Aycan, Semra Çetinkaya, Nilay Hakan, Nurullah Okumuş, Belma Saygılı Karagöl, Ramiz Coşkun Gündüz
doi: 10.4274/tpa.190  Sayfalar 137 - 140

14.
Kayısı çekirdeği yeme sonrası akut siyanür zehirlenme olgusu
Acute cyanide poisoning after eating apricot pits: a case report
Avni Kaya, Mesut Okur, Lokman Üstyol, Hayrettin Temel, Hüseyin Çaksen
doi: 10.4274/tpa.212  Sayfalar 141 - 142

15.
Zona zoster enfeksiyonu sırasında gelişen aseptik menenjit
Aseptic meningitis due to zona zoster infection
Adem Karbuz, Halil Özdemir, Gül Kazancı, Göksel Vatansever, Ergin Çiftçi, Erdal Ince, Ülker Doğru
doi: 10.4274/tpa.215  Sayfalar 143 - 146

AYIN OLGUSU
16.
Kulak kepçesinde lezyon olan 11 aylık kız çocuk
An eleven-month-old girl with a lesion on the auricle
Vefa Kınış, Salih Bakır, Musa Özbay, Ediz Yorgancılar, Uğur Fırat
doi: 10.4274/tpa.743  Sayfalar 147 - 148
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

EDITÖRE MEKTUP
17.
Önlenebilir bir sorun: İzotretinoin embriyopatisi
A preventable problem: Isotretinoin embryopathy
Habip Almiş, Yunus Emre Kum, Yeşim Önal, Cengiz Yakıncı
doi: 10.4274/tpa.917  Sayfalar 148 - 150
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
18.
Türkçesi varken
When the Turkish word exists

Sayfa 151
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale