ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 47 (1)
Cilt: 47  Sayı: 1 - 2012
DERLEME
1.
Yenidoğan ve süt çocukluğunda kolestaz
Cholestasis in newborn and infancy period
Fügen Çullu Çokuğraş, Ömer Faruk Beşer
doi: 10.4274/tpa.1547  Sayfalar 1 - 7

2.
2011 yılında çocukluk çağı immün trombositopenik purpura hastalığı izlem ve tedavisinde değişiklikler
Changes in chilhood ITP treatment and follow-up in 2011
Tiraje Celkan
doi: 10.4274/tpa.1659  Sayfalar 8 - 16

ORIJINAL MAKALE
3.
Yenidoğanda yüksek hızda titreşimli ventilasyon: üç yıllık deneyimlerimiz
High-frequency oscillatory ventilation in newborn: three years of experience
Aytuğ Atıcı, Selvi Gülaşı, Yalçın Çelik, Ali Haydar Turhan, Mehmet Ali Sungur
doi: 10.4274/tpa.585  Sayfalar 17 - 21

4.
Yenidoğan polisitemisinde kısmi kan değişimi
Partial exchange transfusion for neonatal polycythemia
Elif Özalkaya, Sevilay Topçuoğlu, Egemen Yıldırım, Tuğba Gürsoy, Fahri Ovalı, Güner Karatekin
doi: 10.4274/tpa.588  Sayfalar 22 - 27

5.
Otoimmün hepatitli olgularımızın irdelenmesi: 11 yıllık deneyimimiz
Evaluation of patients with autoimmune hepatitis: eleven years of experience
Seda Geylani Güleç, Nafiye Urgancı, Emirzad Demirel, Ela Erdem, Tuğçin Bora Polat
doi: 10.4274/tpa.581  Sayfalar 28 - 32

6.
Enkoprezisi olan çocuklarda davranış sorunları ve bazı ailesel özellikler
Behavioral problems of encopretic children and their familial characteristics
Türkay Demir, Mesut Yavuz, Burak Doğangün, Nurullah Bolat, Tayyib Kadak, Gül Karaçetin, Levent Kayaalp
doi: 10.4274/tpa.582  Sayfalar 33 - 37

7.
Ataksi telanjiektazi ve ikincil hastalıklar
Ataxia telangiectasia and secondary diseases
Türkan Patıroğlu, Hatice Eke Güngör, Hüseyin Baz, Ekrem Ünal
doi: 10.4274/tpa.594  Sayfalar 38 - 42

8.
Çocuk Yoğun Bakım Birimi’nde önlenebilir kazalar nedeniyle izlenen hastalar
Admissions to pediatric intensive care unit due to preventable injuries
Ali Ertuğ Arslanköylü, Mustafa Kömür, Sercan Uysal, Semra Erdoğan
doi: 10.4274/tpa.456  Sayfalar 43 - 46

9.
Lennox-Gastaut sendromlu hastaların klinik özellikleri ve uzun süreli seyri
Clinical evaluation and long term prognosis of patients with Lennox-Gastaut syndrome
Arzu Ekici, Coşkun Yarar, Kürşat Bora Çarman, Sevgi Yimenicioğlu
doi: 10.4274/tpa.634  Sayfalar 47 - 51

10.
Çocukluk çağının selim akut miyoziti: 15 olgunun klinik ve laboratuvar bulguları
Benign childhood acute myositis: clinical and laboratory findings of 15 cases
Sema Saltık, Murat Sürücü, Öner Özdemir
doi: 10.4274/tpa.630  Sayfalar 52 - 55

OLGU SUNUMU
11.
Üç olgu nedeniyle perinatal HİV ve koruma
Perinatal HIV and prophylaxis: three case reports
Aslınur Özkaya Parlakay, Ateş Kara, Ali Bülent Cengiz, Melda Çelik
doi: 10.4274/tpa.145  Sayfalar 56 - 59

12.
Yıldırım çarpmasına bağlı ölüm
Lightning-related death
Celal Bütün, Fatma Yücel Beyaztaş, Rıza Yılmaz
doi: 10.4274/tpa.1193  Sayfalar 60 - 63

13.
Ailevi yüz felci
Familial facial palsy
Barış Ekici, Burak Tatlı, Meral Özmen
doi: 10.4274/tpa.125  Sayfalar 64 - 66

14.
Ada çayı yağının ağızdan kullanımına bağlı süt çocuğunda konvülziyon
Convulsion in infants as a result of oral use of garden sage
Vefik Arıca, Seçil Arıca, Murat Tutanç, Sedat Motor, Vicdan Köksaldı Motor, Murat Doğan
doi: 10.4274/tpa.1170  Sayfalar 67 - 68

15.
Ektodermal displazili olgularda konjonktiva bası sitolojisi
Conjunctival impression cytology in patients with ectodermal dysplasia
Sevda Söker, Uğur Keklikçi, Ayşe Meşe, Murat Akkuş, Yusuf Nergiz
doi: 10.4274/tpa.1402  Sayfalar 69 - 72

AYIN OLGUSU
16.
Solunum sıkıntısı olan bir yenidoğan
Neonatal respiratory distress
Salih Bakır, Vefa Kınış, Musa Özbay, Ilyas Yolbaş, Ayşe Nur Keles
doi: 10.4274/tpa.741  Sayfalar 73 - 74
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

EDITÖRE MEKTUP
17.
HİV enfeksiyonu nedeniyle izlenen bir olguda gelişen ilaç direnci
Drug resistance during follow up of a case with HIV infection
Başak Yıldız, Deniz Gökengin, Dilek Yılmaz Çiftfoğan, Fadıl Vardar
doi: 10.4274/tpa.731  Sayfalar 75 - 76
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
18.
Türkçesi varken
When the Turkish word exists

Sayfa 77
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale