ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 46 (1)
Cilt: 46  Ek: 1 - 2011
DERLEME
1.
Ergen dostu sağlık hizmetleri
Adolescent friendly health services
Müjgan Alikaşifoğlu
doi: 10.4274/tpa.46.20  Sayfalar 1 - 3

2.
Ergen sağlığının sürdürülme ve geliştirilmesinde hemşirenin rolü
The role of the nurse on health promotion and health maintenance of adolescents
Gülümser Dolgun
doi: 10.4274/tpa.46.21  Sayfalar 4 - 8

3.
Ergen polikliniğinde hemşirelik uygulamaları
Nursing practice in the adolescent outpatient clinic
Saadet Pehlivan
doi: 10.4274/tpa.46.22  Sayfalar 9 - 11

4.
Çocuk kliniği ergen hemşireliği uygulamaları
Adolescent nursing applications in the pediatrics clinic
Mahi Bülgün
doi: 10.4274/tpa.46.23  Sayfalar 12 - 14

5.
Okul çağındaki çocukların sağlık davranışları araştırması
Health behavior in school-aged children (HBSC) study
Oya Ercan, Müjgan Alikaşifoğlu, Ethem Erginöz, Ömer Uysal, Deniz Albayrak Kaymak
doi: 10.4274/tpa.46.24  Sayfalar 15 - 18

6.
Ergenin müzik ile iletişimi
Adolescent communication through music
Cenk Erdem
doi: 10.4274/tpa.46.25  Sayfalar 19 - 21

7.
Medya ve ergen
Adolescent and media
Türkay Demir
doi: 10.4274/tpa.46.26  Sayfalar 22 - 24

8.
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
Attention deficit hyperactivity disorder
Burak Doğangün, Mesut Yavuz
doi: 10.4274/tpa.46.27  Sayfalar 25 - 28

9.
Kronik hastalıklı ergenlerle konsültasyon çalışması
Psychiatric consultation service to adolescents with chronic illness
Mine Özmen, Sinem Başer
doi: 10.4274/tpa.46.28  Sayfalar 29 - 30

10.
Akran istismarı
Peer abuse
Müjgan Alikaşifoğlu
doi: 10.4274/tpa.46.29  Sayfalar 31 - 34

11.
Ergenlik döneminde cinsel istismar olgularında adli tıbbi değerlendirme,multidisipliner yaklaşım
Forensic and medical evaluation of sexual abuse at adolescence, multidisciplinary approach
Şevki Sözen
doi: 10.4274/tpa.46.30  Sayfalar 35 - 38

12.
Ergenlik çağında yeni aşılar
New vaccines for adolescents
Yıldız Camcıoğlu
doi: 10.4274/tpa.46.31  Sayfalar 39 - 42

13.
Ergen sporcularda sık görülen yaralanmalar
Frequent injuries in adolescent athletes
Bülent Bayraktar
doi: 10.4274/tpa.46.32  Sayfalar 43 - 45

14.
Ergen sporcularda spor yaralanmalarından korunma
Prevention of sports injuries in adolescent athletes
Safinaz A. Yıldız
doi: 10.4274/tpa.46.33  Sayfalar 46 - 48

15.
Ergenlerde beslenme
Adolescent nutrition
Tülay Erkan
doi: 10.4274/tpa.46.34  Sayfalar 49 - 53

16.
Ergenlik çağında kemik sağlığı
Bone health in adolescence
Oya Ercan
doi: 10.4274/tpa.46.35  Sayfalar 54 - 58

17.
Pre ve Probiyotikler
Prebiotics and probiotics
Tufan Kutlu
doi: 10.4274/tpa.46.36  Sayfalar 59 - 64

18.
Ergenlik çağında omurga sorunları
Spine problems in adolescent
Önder Aydıngöz
doi: 10.4274/tpa.46.37  Sayfalar 65 - 67

19.
Ergenlik çağında kanserler
Malignancies in adolescence
Inci Yıldız
doi: 10.4274/tpa.46.38  Sayfalar 68 - 69

20.
Kronik enflamatuar barsak hastalıkları
Chronic inflamatory bowel diseases
Fügen Çullu Çokuğraş
doi: 10.4274/tpa.46.39  Sayfalar 70 - 78

21.
Ergenlik çağında diyabet yönetimi
Management of diabetes in adolescence
Rüveyde Bundak
doi: 10.4274/tpa.46.40  Sayfalar 79 - 81

22.
Pubertal jinekomasti
Pubertal gynecomastia
Peyami Cinaz
doi: 10.4274/tpa.46.41  Sayfalar 82 - 84

23.
Ergenlerde görülen meme hastalıkları
Breast disorders in adolescents
Zeynep Şıklar
doi: 10.4274/tpa.46.42  Sayfalar 85 - 87

24.
Puberte gecikmesi
Delayed Puberty
Zehra Aycan
doi: 10.4274/tpa.46.43  Sayfalar 88 - 91

25.
Primer amenore
Primary amenorrhea
Engin Oral, Begüm Aydoğan
doi: 10.4274/tpa.46.44  Sayfalar 92 - 96

26.
Polikistik over sendromu ve hirsutizm
Polycystic ovary syndrome and hirsutism
Olcay Evliyaoğlu
doi: 10.4274/tpa.46.45  Sayfalar 97 - 102

27.
Disfonksiyonel kanama yönetimi
Management of disfunctional uterine bleeding
Bumin N. Dündar
doi: 10.4274/tpa.46.46  Sayfalar 103 - 106

28.
Menstrüel siklusun kontrolü: beslenme ve reprodüktif fonksiyon ilişkisi
Control of the menstrual cycle: the impact of nutrition on reproductive function
Cem Iyibozkurt
doi: 10.4274/tpa.46.47  Sayfalar 107 - 110

29.
Ergende adneksiyal kitleye yaklaşım
Clinical approach to adnexal masses in adolescence
Hüsnü Göksalan
doi: 10.4274/tpa.46.48  Sayfalar 111 - 114

30.
Kadın genital sisteminin embriyolojisi ve cinsel farklılaşma
Sexual differentiation and embryology of the female reproductive system
Ramazan Dansuk
doi: 10.4274/tpa.46.49  Sayfalar 115 - 117

31.
Ergenlik çağında bağ dokusu hastalıklar
Connective tissue diseases in adolescence
Özgür Kasapçopur, Nil Arısoy
doi: 10.4274/tpa.46.50  Sayfalar 118 - 127

32.
Ergen yaş grubunda solunum yolu enfeksiyonları
Respiratory tract infections in the adolescent age group
Necla Binatlı Akçakaya
doi: 10.4274/tpa.46.51  Sayfalar 128 - 131

33.
Akne vulgaris; etyolojiden tedaviye
Acne vulgaris; from etiology to treatment
Ertuğrul H. Aydemir
doi: 10.4274/tpa.46.52  Sayfalar 132 - 134

34.
Gençlik danışma ve sağlık merkezleri
Youth consultation and health centers
Şükran Sarılar
doi: 10.4274/tpa.46.53  Sayfalar 135 - 137

DIĞER
35.
Sözel Bildiriler
Oral Presentations

Sayfalar 138 - 140
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

36.
Poster Bildiriler
Poster Presentations

Sayfalar 141 - 145
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

EDITÖRDEN
37.
Editörden
Editorial

Sayfa 146
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale