ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 46 (4)
Cilt: 46  Sayı: 4 - 2011
DERLEME
1.
Çocukluk çağı kanser sağ kalanlarında ikincil kanserler
Second malignant tumors in childhood cancer survivors
Rejin Kebudi, Gül Nihal Özdemir
doi: 10.4274/tpa.46.566  Sayfalar 270 - 274

2.
Patulin: toksisitesi ve bebek beslenmesinde kullanılan ürünlerde olası bulaşma
Patulin: its toxicity and possible contamination of products used in baby nutrition
Gönül Şahin, Songül Ünüvar, Terken Baydar
doi: 10.4274/tpa.46.494  Sayfalar 275 - 279

ORIJINAL MAKALE
3.
İleri derecede erken doğmuş yenidoğanların düzeltilmiş 1-3 yaşlarındaki nörogelişimsel ve psikiyatrik değerlendirmesi
Neurodevelopmental and psychiatric assessments at corrected age of 1-3 years in very preterm infants
Işık Görker, Ülfet Vatansever, Betül Acunaş
doi: 10.4274/tpa.46.89  Sayfalar 280 - 285

4.
Tüm vücut soğutma yöntemi ile hipotermi uygulanan hipoksik iskemik ansefalopatili yenidoğanların değerlendirilmesi
Evaluation of whole body hypothermia on term neonates with hypoxic ischemic encepholopathy
Melek Akar, Özge Aydemir, Şerife Suna Oğuz, Ömer Erdeve, Cumhur Aydemir, Tülin Gökmen, Zeynep Eras, Nurdan Uraş, Uğur Dilmen
doi: 10.4274/tpa.552  Sayfalar 286 - 291

5.
Difüzyon ağırlıklı ve konvansiyonel manyetik rezonans görüntülemenin hipoksik iskemik ansefalopatili yenidoğanlarda seyrin belirlenmesindeki etkinliğinin karşılaştırılması
Comparison of the efficacy of diffusion-weighted magnetic resonance imaging and conventional magnetic resonance imaging in determining the prognosis in newborns with hypoxic ischemic encephalopathy
Salih Kalay, Osman Öztekin, Gönül Tezel, Ismail Çetiner, Sevil Turgut Turan, Mustafa Akçakuş, Nihal Oygür
doi: 10.4274/tpa.46.555  Sayfalar 292 - 295

6.
Preterm erken membran rüptürü olgularında yenidoğan hastalık ve ölüm oranı sonuçları
Neonatal morbidity and mortality results in preterm premature rupture of membranes
Altay Gezer, Ezcan Parafit Yalçıner, Onur Güralp, Veli Yedigöz, Barbaros Ilıkkan, Tarık Altınok, Riza Madazlı
doi: 10.4274/tpa.46.1394  Sayfalar 296 - 301

7.
Yenidoğan ve yenidoğan yoğun bakım servisinde hastane enfeksiyonları
Nosocomial infections in neonatology clinic and neonatal intensive care unit
Mustafa Hacımustafaoğlu, Solmaz Çelebi, Nilgün Köksal, Sumru Kavurt, Hilal Özkan, Merih Çetinkaya, Güven Özkaya
doi: 10.4274/tpa.46.286  Sayfalar 302 - 307

8.
Atopik dermatit tanı yaşının ek alerjik hastalık gelişimi üzerine etkisi
The effect of age at the time of diagnosis in atopic dermatitis on development of additional allergic disease
Belgin Aktaş, Yakup Canıtez, Nihat Sapan
doi: 10.4274/tpa.487  Sayfalar 308 - 312

9.
Kanama bozukluğu olan çocuklarda sünnet deneyimi
Circumcision in children with bleeding diathesis
Gül Nihal Özdemir, Emre Çelik, Murat Bulut, Dilek Uludağ, Rahşan Özcan, Tiraje Celkan
doi: 10.4274/tpa.531  Sayfalar 313 - 317

10.
Çocuk ve ergenlerde Hashimoto tiroiditi: klinik ve laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi
Hashimoto thyroiditis in children and adolescents: evaluation of clinical and laboratory findings
Bumin Dündar, Aslıhan Boyacı, Özlem Sarıgün, Nihal Dündar
doi: 10.4274/tpa.358.1338  Sayfalar 318 - 322

11.
Türk çocuklarında çölyak hastalığı ile ilişkili olası etmen ve belirtilerin değerlendirilmesi
The evaluation of factors and symptoms related to celiac disease in Turkish children
Buket Dalgıç, Sinan Sarı, Beyza Özcan, Bilkay Baştürk, Arzu Ensari, Ödül Eğritaş, Ayşegül Bükülmez, Zeren Barış, Türk Çölyak Çalışma Grubu
doi: 10.4274/tpa.672  Sayfalar 323 - 330

12.
Türkiye’de mezuniyet öncesi tıp eğitimi-2010
Undergraduate medical education in Turkey–2010
Orhan Odabaşı, Iskender Sayek, Nural Kiper
doi: 10.4274/tpa.553  Sayfalar 331 - 336

OLGU SUNUMU
13.
Pandemik İnfluenza A (H1N1) virüsü ile ilişkili akut miyoperikardit
Pandemic Influenza A (H1N1) virus-associated acute myopericarditis
Yakup Ergül, Kemal Nişli, Mehmet Sait Durmuş, Rukiye Eker Ömeroğlu
doi: 10.4274/tpa.75  Sayfalar 337 - 339

14.
Tüberkülozun nadir bir şekli: tek başına psoas apsesi
A rare form of tuberculosis: isolated psoas abscess
Mustafa Özçetin, Resul Yılmaz, Erhan Karaaslan, Ülkü Bekar, Yasemin Yerli, Doğan Köseoğlu
doi: 10.4274/tpa.83  Sayfalar 340 - 342

15.
Ergen kız hastada asetaminofen ilişkili nefrotoksisite
Acetaminophen induced nephrotoxicity in an adolescent girl
Belde Kasap, Mehmet Türkmen, Demet Alaygut, Alper Soylu, Salih Kavukçu
doi: 10.4274/tpa.95  Sayfalar 343 - 345

16.
Baba tarafından ikiz çocuk istismarı
Twins abused by their father
Celal Bütün, Fatma Yücel Beyaztaş, Resmiye Oral, Cengiz Güney, Derya Büyükayhan, Yutaka Sato
doi: 10.4274/tpa.1161  Sayfalar 346 - 350

AYIN OLGUSU
17.
Trombositozu olan bir yaşında erkek çocuk
A one-year- old boy with thrombositosis
Murat Kılınç, Mine Özdil, Gül Nihal Özdemir, Tiraje Celkan
doi: 10.4274/tpa.46.502  Sayfalar 351 - 352
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

EDITÖRE MEKTUP
18.
Valproat tedavisi ile nöbetleri sıklaşan sütçocuğu: tanısal bir ipucu
Valproate-induced worsening of seizures in an infant
Barış Ekici, Erhan Aygün, Burak Tatlı
doi: 10.4274/tpa.46.692  Sayfa 353
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

19.
Mycoplasma pneumoniae ilişkili Henoch-Schöenlein purpurası
Henoch-Schöenlein purpura associated with Mycoplasma pneumoniae
Mehmet Taşdemir, Nur Canpolat, Dilek Uludağ, Dicle Şener, Nil Arısoy
doi: 10.4274/tpa.46.690  Sayfalar 354 - 355
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

20.
Düşük doğum ağırlıklı erken doğmuş bebeklerde patent duktus arteriyozus ligasyonu: transport riski
Patent ductus arteriosus ligation in low birth weight premature: risk of transport
Utku Arman Örün
doi: 10.4274/tpa.46.748  Sayfa 356
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

21.
Acil servislerde çocuk yaralanmalarını sadece tedavi etmek yeterli mi?
Is it enough just to cure the trauma in children admitted to an emergency room?
Başar Çolak, Ümit Biçer
doi: 10.4274/tpa.46.1616  Sayfalar 357 - 358
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
22.
Türkçesi varken
When the Turkish word exists

Sayfa 359
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

23.
Hakem Dizini
Referee Index

Sayfalar 360 - 361
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

24.
Yazar Dizini
Author Index

Sayfalar 362 - 365
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

25.
Konu Dizini
Subject Index

Sayfalar 366 - 368
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

EDITÖRDEN
26.
Editörden
Editorial

Sayfa 369
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale