ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 46 (3)
Cilt: 46  Sayı: 3 - 2011
DERLEME
1.
Tıbbi yazılarda Türkçe kullanımı ve sıkça yapılan hatalar
Usage of Turkish language in medical literature and frequent errors
Cengiz Yakıncı, Özgü Suna Celiloğlu, Belgin Aksu
doi: 10.4274/tpa.46.72  Sayfalar 186 - 190

2.
Yenidoğan ve sütçocuğunun epileptik sendromları
Epileptic syndromes of newborn and infant
Meral Özmen, Burak Tatlı, Barış Ekici
doi: 10.4274/tpa.46.73  Sayfalar 191 - 195

ORIJINAL MAKALE
3.
Diyarbakır’da hasta yenidoğanın taşınması konusunda yapılan iyileştirme çalışmaları ve bebeklere yansımaları
The effects of efforts for improving regional neonatal transport conditions in Diyarbakır on infants
Sinan Uslu, Bedri Aldudak, Hamuş Özdemir
doi: 10.4274/tpa.46.74  Sayfalar 196 - 201

4.
Bir yenidoğan yoğun bakım biriminde adenovirus salgın yönetimi
The management of an adenovirus epidemic in a neonatal intensive care unit
Betül Siyah Bilgin, Mehmet Yalaz, Özge Altun Köroğlu, Mete Akisu, Candan Çiçek, Çağrı Büke, Nilgün Kültürsay
doi: 10.4274/tpa.46.75  Sayfalar 202 - 206

5.
Çok düşük doğum ağırlıklı erken doğmuş bebeklerin nörogelişimsel sorunları ve nörolojik hastalığa etki eden etmenlerin araştırılması
Neurodevelopmental problems of very low birth weight premature infants and factors affecting neurological morbidity
Canan Göçer, Sultan Kavuncuoğlu, Gülseren Arslan, İlgi Ertem, Sibel Özbek, Engin Öztüregen, Mustafa Ali Akın, Nihal Baysoy
doi: 10.4274/tpa.46.76  Sayfalar 207 - 214

6.
Çocuk yoğun bakım biriminde santral venöz kateterizasyon komplikasyonlarının değerlendirilmesi
The evaluation of central venous catheterization complications in a pediatric intensive care unit
Ayşe Berna Anıl, Murat Anıl, Berat Kanar, Önder Yavaşcan, Alkan Bal, Esin Albudak, Mehmet Helvacı, Nejat Aksu
doi: 10.4274/tpa.46.77  Sayfalar 215 - 219

7.
Bebeklik döneminde siyanotik kalp hastalığı nedeniyle açık kalp cerrahisi uygulanmış ergenlerde kendilik algısı ve yaşam niteliği
Self perception and quality of life of adolescents who had undergone open-heart surgery due to cyanotic congenital heart disease in their infancy
Cenk Eray Yıldız, Oğuzhan Zahmacıoğlu, Bülent Koca, Veysel Oktay, Selman Gökalp, Ayşe Güler Eroğlu, Gürkan Çetin, Funda Öztunç
doi: 10.4274/tpa.46.78  Sayfalar 220 - 227

8.
Çocukluk çağı Hodgkin lenfoma hastalarının uzun dönem izlemlerinde kalp işlevlerinin doku Doppler ekokardiyografi yöntemi ile değerlendirilmesi
Evaluation of cardiac functions by tissue Doppler echocardiography in the long term follow-up of patients with childhood Hodgkin Lymphoma
Ceyhun Bozkurt, Utku Arman Örün, Ayşe Ulya Ertem, Burhan Öcal, Gürses Şahin, Nazmiye Yüksek, Sonay İncesoy Özdemir, Filiz Şenocak
doi: 10.4274/tpa.46.79  Sayfalar 228 - 233

9.
Çocuk acil servisine başvuran zehirlenme olgularının geriye dönük olarak değerlendirilmesi
Retrospective evaluation of poisoning cases who presented to the Pediatric Emergency Unit
Veysel Sümer, Ekrem Güler, Ramazan Karanfil, Tahir Dalkıran, Halil Gürsoy, Mesut Garipardıç, Mehmet Davutoğlu
doi: 10.4274/tpa.46.80  Sayfalar 234 - 240

10.
Alt üriner sistem işlev bozukluğu bulunan çocuklarda ürodinami ve ultrasonografi bulgularının karşılaştırılması
Comparison of urodynamic studies and sonographic findings in children with lower urinary system dysfunction
Neval Kocaoğlu, İbrahim Adaletli, Sebuh Kurugoglu, Haluk Emir, Nur Canpolat
doi: 10.4274/tpa.46.81  Sayfalar 241 - 245

11.
Doğu Anadolu bölgesinde gebelerde ve doğan bebeklerinde demir durumu ve süt çocuklarında demir desteği gerekliliği
Iron status of pregnant women and their newborns, and the necessity of iron supplementation in infants in Eastern Turkey

doi: 10.4274/tpa.46.82  Sayfalar 246 - 251

12.
Hashimoto tiroiditli hastalarımızın özellikleri
Characteristics of our patients with Hashimoto thyroiditis
Elif Özsu, Rahime Gül Yeşiltepe Mutlu, Filiz Çizmeci, Şükrü Hatun
doi: 10.4274/tpa.46.83  Sayfalar 252 - 255

OLGU SUNUMU
13.
Yenidoğan döneminde dilate kardiyomiyopatinin nadir bir nedeni: ALCAPA sendromu
A rare cause of dilated cardiomyopathy in the newborn period: ALCAPA syndrome
Kadir Babaoğlu, Köksal Binnetoğlu, Gürkan Altun, Gürkan Çetin, Levent Saltık
doi: 10.4274/tpa.46.84  Sayfalar 256 - 258

14.
Su ile ilişkili epilepsi: Üç olgu sunumu
Water epilepsy: A report of three cases
Barış Ekici, Burak Tatlı, Nur Aydınlı, Mine Çalışkan, Meral Özmen
doi: 10.4274/tpa.46.85  Sayfalar 259 - 260

15.
Chilaiditi sendromu: Olgu sunumu
Chilaiditi’s syndrome: A case report
Serdar Moralıoğlu
doi: 10.4274/tpa.46.86  Sayfalar 261 - 263

16.
Osler-Weber-Rendu sendromu ile ilişkili pulmoner arteriyovenöz malformasyon
Pulmonary arteriovenous malformation associated with Osler-Weber-Rendu syndrome
Yakup Ergül, Kemal Nişli, Aygün Dindar
doi: 10.4274/tpa.46.87  Sayfalar 264 - 266

AYIN OLGUSU
17.
Üç yaşında erkek çocukta peniste şişlik ve morarma
Three-year- old boy with swelling and ecchymosis of penis
Aybars Özkan, Murat Kaya, Mesut Okur, Adem Küçük, Hakan Turan
doi: 10.4274/tpa.46.88  Sayfalar 267 - 268
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
18.
Türkçesi varken
When the Turkish word exists

Sayfa 269
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale