ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 46 (2)
Cilt: 46  Sayı: 2 - 2011
DAVETLI DERLEME
1.
Çocuklarda beyin ölümü
Brain death in children
Burak Tatlı, Barış Ekici
doi: 10.4274/tpa.46.54  Sayfalar 99 - 103

2.
Cinsel saldırıya uğramış çocuğun muayenesi
Examination of sexually assaulted child
Osman Celbiş, Bora Özdemir, Atılhan Kaya
doi: 10.4274/tpa.46.55  Sayfalar 104 - 110

ORIJINAL MAKALE
3.
Çalışmanın çocuk bedeni üzerine etkisi: İzmit’te yapılan iki araştırma sonuçlarının karşılaştırılması
Effect of labour on child body: the comparison of two studies in Izmit
Nilay Etiler, Çiğdem Çağlayan, Filiz Mine Çizmecioğlu, Cavit Işık Yavuz, Şükrü Hatun, Onur Hamzaoğlu
doi: 10.4274/tpa.46.56  Sayfalar 111 - 117

4.
Sistatin C: böbrek işlevleri azalmakta olan çocuklarda glomerüler filtrasyon hızı ölçümünde daha yararlı bir değişken olabilir mi?
Cystatin C: can it be more reliable marker for estimation of glomerular filtration rate in children with reduced renal function?
Nurdan Yıldız, Salim Çalışkan, Levent Kabasakal, Lale Server, Nil Arısoy
doi: 10.4274/tpa.46.57  Sayfalar 118 - 123

5.
Günübirlik cerrahi girişim ile patent duktus arteriyozusu bağlanan 20 düşük ağırlıklı erken doğmuş bebekte cerrahi tedavi ve ameliyat sonrası izlem sonuçları
Surgical and postoperative follow-up results for day case patent ductus arteriosus ligation of 20 low weight premature patients
Can Vuran, Canan Ayabakan, Uygar Yörüker, Emre Özker, Bülent Sarıtaş, Çağrı Günaydın, Ayda Türköz, Cem Paketçi, Özlem Sarısoy, Oğuz Omay, N. Kürşat Tokel, Rıza Türköz
doi: 10.4274/tpa.46.58  Sayfalar 124 - 128

6.
Çocukluk çağında demir eksikliği anemisinin plazma tiroid hormonları üzerine etkisi
The effect of iron deficiency anemia on plasma thyroid hormone levels in childhood
Ilke Özahi Ipek, Ebru Kaçmaz, Abdülkadir Bozaykut, Rabia Gönül Sezer, Lale Seren, Cem Ipekçi
doi: 10.4274/tpa.46.59  Sayfalar 129 - 132

7.
Çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemisinde tedavinin ortalama eritrosit hacimleri üzerine etkisi
The effect of treatment of acute lymphoblastic leukemia on mean erythroyte volume in children
Traje Celkan, Nihal Özdemir, Zekeriya Bilgi, Gülşah Oktay, Hilmi Apak, Inci Yıldız
doi: 10.4274/tpa.46.60  Sayfalar 133 - 136

8.
Yenidoğan yoğun bakım biriminde hastane kökenli kan akım enfeksiyonları
Hospital acquired bloodstream infections in neonatal intensive care unit
Fatih Bolat, Sinan Uslu, Ali Bülbül, Serdar Cömert, Emrah Can, Evrim Kıray Baş, Ömer Güran, Asiye Nuhoğlu
doi: 10.4274/tpa.46.61  Sayfalar 137 - 143

9.
Bir devlet hastanesinde çok düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda hastalık ve ölüm oranları
The ratio of mortality and morbidity in very low birth weight infants in a public hospital
Yekta Canbak, Ibrahim Şilfeler, Bayram Ali Dorum, Hilal Kurnaz, Sevil Dorum
doi: 10.4274/tpa.46.62  Sayfalar 144 - 150

10.
Tıbbi uygulama hatası iddiası ile Adli Tıp Kurumu’na gönderilen 0-18 yaş grubu olguların değerlendirilmesi
Evaluation of cases aged 0-18 years referred to the Council of Forensic Medicine with the claim of medical malpractice
Nesrin Özkaya, Rıza Yılmaz, Halit Özkaya, Muhammet Can, Işıl Pakiş, Ali Yıldırım, Imdat Elmas
doi: 10.4274/tpa.46.63  Sayfalar 151 - 158

11.
Samsun ilinde ilköğretim çağı erkek çocuklarda testis ve penis boyutları ve dış genital organ anomali oranları
The testicular and penile sizes and rates of external genital organ anomalies in primary school boys in Samsun
Serkan Varol, Ender Özden, Yakup Bostanci, Yarkın Kamil Yakupoğlu, Cihan Yalman, Şaban Sarıkaya
doi: 10.4274/tpa.46.64  Sayfalar 159 - 163

12.
Üniversite hastanemiz acil servisine travma nedeniyle başvuran çocuk olguların değerlendirilmesi
Evaluation of pediatric cases presenting to the emergency department of our hospital because of trauma
Zeki Doğan, Fatma Mutlu Kukul Güven, Levent Cankorkmaz, Ilhan Korkmaz, Abuzer Coşkun, Kenan Ahmet Döleş
doi: 10.4274/tpa.46.65  Sayfalar 164 - 167

OLGU SUNUMU
13.
Lafora hastalığı: ilerleyici bir miyoklonik epilepsi
Lafora disease: a progressive myoclonic epilepsy
Olcay Ünver, Cüyan Demirkesen, Serap Uysal
doi: 10.4274/tpa.46.66  Sayfalar 168 - 170

14.
Akut poststreptokoksik glomerülonefritli bir çocuk hastada idiyopatik trombositopenik purpura
Idiopathic thrombocytopenic purpura in a child with acute poststreptococcal glomerulonephritis
Alkan Bal, Ali Yurtseven, Zümrüt Şahbudak, Murat Anıl, Nejat Aksu
doi: 10.4274/tpa.46.67  Sayfalar 171 - 173

15.
Özofagus atrezisi ve meningosel birlikteliği olan Edward’s sendromu olgusu
A case of Edward’s syndrome with esophageal atresia and meningocele
Selvi Gülaşı, Ali Haydar Turhan, Yalçın Çelik, Etem Akbaş, Aytuğ Atıcı
doi: 10.4274/tpa.46.68  Sayfalar 174 - 176

16.
“Kinesio Tape” bantlama yönteminin miyelomeningoselli çocuklarda oturma şekli ve işlevsel bağımsızlık üzerine etkisi: dört olgu sunumu
The effects of Kinesio taping on sitting posture and functional independence in children with myelomeningocele: report of four cases
Tülay Tarsuslu Şimşek, Bahriye Türkücüoğlu, Gonca Üstünbaş, Nilay Çokal
doi: 10.4274/tpa.46.69  Sayfalar 177 - 180

17.
Boyunda şişliği olan beş yaşında kız hasta
A five-years old girl with a lump in the neck
Ümit Erkan Vurdem, Yasemin Altuner Torun, Ufuk Ertural, Ahmet Savranlar, Ahmet Menkü
doi: 10.4274/tpa.46.70  Sayfalar 181 - 183
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

EDITÖRE MEKTUP
18.
Koruyucu demir dozunun hayatın ilk yılında günlük ve günaşırı kullanımı
We read with interest the article written by Arıca et al. which compared daily and every other day regimes of iron treatment
Tiraje Celkan
doi: 10.4274/tpa.46.71  Sayfa 184
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
19.
Türkçesi varken
When the Turkish word exists

Sayfa 185
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale