ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1306 - 6278

Hızlı Arama
Turk Pediatri Ars : 46 (2)

Cilt: 46  Sayı: 2 - 2011

ORIJINAL MAKALE
1.
Çalışmanın çocuk bedeni üzerine etkisi: İzmit’te yapılan iki araştırma sonuçlarının karşılaştırılması
Effect of labour on child body: the comparison of two studies in Izmit
Nilay Etiler, Çiğdem Çağlayan, Filiz Mine Çizmecioğlu, Cavit Işık Yavuz, Şükrü Hatun, Onur Hamzaoğlu
doi: 10.4274/tpa.46.56  Sayfalar 105 - 110

LookUs & Online Makale