ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 46 (1)
Cilt: 46  Sayı: 1 - 2011
DAVETLI DERLEME
1.
Çocukluk çağında metabolik sendrom: güncel durum
Metabolic syndrome in childhood: update
Şükrü Hatun
doi: 10.4274/tpa.46.01  Sayfalar 1 - 5

2.
“Malpraktis” yerine “hizmet kaynaklı zarar”
“Harm caused by healthcare” instead of “Malpractice”
Murat Civaner
doi: 10.4274/tpa.46.02  Sayfalar 6 - 12

ORIJINAL MAKALE
3.
Türkiye’deki 11, 13, 15 yaşındaki okul çocuklarının fiziksel etkinlik düzeylerinin demografik özellikler, beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam davranışlarıyla ilişkisi
Relationship between physical activity level and demographic characteristics, eating habits and sedantary behaviors of Turkish school children aged 11, 13 and 15 years
Ethem Erginöz, Müjgan Alikaşifoğlu, Oya Ercan, Ömer Uysal, Barış Ekici, Deniz Albayrak Kaymak, Oktay Gülşah, Ilker Kemal Yücel, Süheyla Ocak
doi: 10.4274/tpa.46.03  Sayfalar 13 - 20

4.
Ebeveynleri erken koroner kalp hastalığı geçirmiş çocuklarda endotel işlevi ve trombotik sistem değerlendirmesi
Endotel function and thrombotic system evaluation of children whose parents had early onset coronary heart disease
C. Naci Öner, Rukiye Eker Ömeroğlu, Kemal Nişli, Taner Yavuz, Helen Bornaun, Ümit Türkoğlu, Ümrah Aydoğan, Aygün Dindar, Türkan Ertuğrul
doi: 10.4274/tpa.46.04  Sayfalar 21 - 26

5.
Beta talasemi majorlu çocuk ve ergenlerde doku Doppler yöntemiyle diyastolik işlevlerin değerlendirilmesi
Assessment of diastolic function in children and adolescents with beta-thalassemia major by tissue Doppler imaging
Taner Yavuz, Kemal Nişli, Naci Öner, Türkan Ertuğrul, Zafer Şalcıoğlu, Gönül Aydoğan, Zeynep Karakaş, Ümrah Aydoğan, Aygün Dindar, Rukiye Eker Ömeroğlu
doi: 10.4274/tpa.46.05  Sayfalar 27 - 32

6.
Şişman çocuklarda hafif TSH yüksekliği: Nasıl bir sorun?
Mildly elevated TSH levels in obese children: What kind of problem is this?
R. Gül Yeşiltepe Mutlu, Elif Özsu, Filiz Mine Çizmecioğlu, Şükrü Hatun
doi: 10.4274/tpa.46.06  Sayfalar 33 - 36

7.
Yardımcı üreme teknikleri ile sağlanan gebeliklerden doğan bebeklerde yenidoğan ölüm oranı ve kısa dönemdeki seyri
Neonatal mortality and short term prognosis in newborns born after assisted reproduction techniques
Esra Arun Özer, Ebru Türkoğlu, Tansu Ballı, Sümer Sütçüoğlu, Aydın Erdemir, Hese Coşar, Zelal Kahramaner, Ali Kanık, Gamze Men, Işın Yaprak
doi: 10.4274/tpa.46.07  Sayfalar 37 - 41

8.
Karadeniz bölgesindeki bir üniversite hastanesine sevk edilen hasta yenidoğanların nakil koşullarının belirlenmesi
Detarmination of transport condition of sick neonates who were referred to a university hospital in Black Sea region
Mehmet Mutlu, Yakup Aslan
doi: 10.4274/tpa.46.08  Sayfalar 42 - 47

9.
Düzce’de birinci basamak sağlık hizmetleri üzerine bir değerlendirme: Ölü doğum ve bebek ölümleri
An assessment of primary health care services in Düzce: Stillbirths and infant deaths
Nasır Nesanır, Hilal Özcebe
doi: 10.4274/tpa.46.10  Sayfalar 54 - 61

10.
Çocuklarda ilaç ilişkili döküntüler; tek merkez deneyimi
Cutaneous drug eruptions in children; single centre experience
Serap Özmen, Murat Şahin, Aysel Yöney, Nilüfer Arda, Zafer Arslan
doi: 10.4274/tpa.46.11  Sayfalar 62 - 66

11.
West sendromunda otistik bozukluk
Autistic spectrum in West syndrome
Selda Hançerli, Mine Çalışkan, Nahit Motavallı Mukaddes, Burak Tatlı, Nur Aydınlı, Meral Özmen
doi: 10.4274/tpa.46.12  Sayfalar 67 - 73

12.
Doğum öncesi anne adaylarına verilen emzirme ve anne sütü eğitiminin emzirme davranışları üzerine etkisi
The effect of prenatal breast-milk and breast-feeding training given to expectant mothers on the behaviour of breast-feeding
Şenay Onbaşı, Rıdvan Duran, Nükhet Aladağ Çiftdemir, Ülfet Vatansever, Betül Acunaş, Necdet Süt
doi: 10.4274/tpa.46.13  Sayfalar 74 - 78

OLGU SUNUMU
13.
İlk doz seftriakson enjeksiyonu sonrası anafilaksi
Anaphylaxis after the first dose of ceftriaxone injection
Ali Ertuğ Arslanköyü, Semanur Kuyucu, Sibel Balcı, Yusuf Usta
doi: 10.4274/tpa.46.14  Sayfalar 79 - 80

14.
İnspiratuvar stridor klinik bulgusu ile saptanan argininosüksinik asidüri: yenidoğan olgusu
Argininosuccinic aciduria in a neonate presented with inspiratory stridor
Emrah Can, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Asiye Nuhoğlu
doi: 10.4274/tpa.46.15  Sayfalar 81 - 83

15.
Kendiliğinden düzelen doğumsal retikülohistiyositoz (Hashimoto-Pritzker Hastalığı): olgu sunumu
Case report: Congenital self-healing reticulohistiocytosis (Hashimoto-Pritzker disease)
Zeynel Gökmen, Servet Özkiraz, Halil Kıyıcı, Ayşe Ecevit, Aylin Tarcan
doi: 10.4274/tpa.46.16  Sayfalar 84 - 86

16.
Yenidoğan döneminde nadir bir solunum sıkıntısı nedeni: posterior mediyastinal gastroenterik kist
A rare cause of respiratory distress in newborn: posterior mediastinal gastroenteric cyst
Erdal Taşkın, Kenan Özcan, Mehmet Satar, Nejat Narlı, Ferda Özlü, Hacer Yapıcıoğlu
doi: 10.4274/tpa.46.17  Sayfalar 87 - 89

AYIN OLGUSU
17.
Solunum sıkıntısı olan bir yenidoğan
A neonate with dyspnea
Salih Bakır, Selvi Kelekçi, A. Ediz Yorgancılar, Ramazan Gün, Berzan Miroğlu, Muhammed Ayral
doi: 10.4274/tpa.46.18  Sayfalar 90 - 91
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

EDITÖRE MEKTUP
18.
Yenidoğanda fungal septik artrit
Fungal septic arthritis in the newborn
Nükhet Aladağ Çiftdemir
doi: 10.4274/tpa.46.19  Sayfalar 92 - 93
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
19.
Türkçesi varken
When the Turkish word exists

Sayfa 98
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale