ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 45 (2)
Cilt: 45  Ek: 2 - 2010
DAVETLI DERLEME
1.
Prenatal tanı ve tedavide çocuk cerrahisinin yeri
Prenatal diagnosis and treatment: Pediatric surgical aspect
Mustafa Melikoğlu
doi: 10.4274/Turk Ped Ars.45.1  Sayfalar 1 - 3

2.
Çocuk cerrahisinde minimal invaziv girişimler
Minimally invasive interventions in pediatric surgery
Aydın Yağmurlu
doi: 10.4274/Turk Ped Ars.45.4  Sayfalar 4 - 8

3.
Çocuk cerrahisinde yenidoğana genel yaklaşım ve ilk değerlendirme
Initial evaluation of surgical neonate: How to handle?
Sinan Celayir
doi: 10.4274/Turk Ped Ars.45.9  Sayfalar 9 - 11

4.
Çocuklarda travma
Trauma in children
Ahmet Kazez
doi: 10.4274/Turk Ped Ars.45.12  Sayfalar 12 - 16

5.
Çocuk yanıkları
Pediatric burns
Geylani Özok
doi: 10.4274/Turk Ped Ars.45.17  Sayfalar 17 - 19

6.
Çocuklarda baş ve boyun patolojileri
Head and neck pathologies in children
Irfan Karaca
doi: 10.4274/Turk Ped Ars.45.20  Sayfalar 20 - 22

7.
İnguino-skrotal patolojiler
Inguino-scrotal pathologies
Ünal Zorludemir
doi: 10.4274/Turk Ped Ars.45.23  Sayfalar 23 - 28

8.
Karın ön duvarı anomalileri
Anterior abdominal wall anomalies
Mehmet Elçevik
doi: 10.4274/Turk Ped Ars.45.29  Sayfalar 29 - 34

9.
Yenidoğanda gastrointestinal sistem obstrüksiyonları-I
Gastrointestinal system obstructuions in neonatal period-I
Ergun Erdoğan
doi: 10.4274/Turk Ped Ars.45.35  Sayfalar 35 - 37

10.
Uzamış sarılık
Prolonged jaundice
Osman Faruk Şenyüz
doi: 10.4274/Turk Ped Ars.45.42  Sayfalar 42 - 45

11.
Portal hipertansiyon ve komplikasyonları
Portal hypertension and its complications
Osman Faruk Şenyüz
doi: 10.4274/Turk Ped Ars.45.46  Sayfalar 46 - 52

12.
Cerrahi dalak hastalıkları
Surgical disease of the spleen
Osman Faruk Şenyüz
doi: 10.4274/Turk Ped Ars.45.53  Sayfalar 53 - 54

13.
Hidatik kist
Hydatid disease
Osman Faruk Şenyüz
doi: 10.4274/Turk Ped Ars.45.55  Sayfalar 55 - 58

14.
Pankreasın cerrahi hastalıkları
Surgical disease of the pancreas
Osman Faruk Şenyüz
doi: 10.4274/Turk Ped Ars.45.59  Sayfalar 59 - 61

15.
Çocuklarda akut karın
Acute abdomen in children
Rahşan Özcan, Şenol Emre
doi: 10.4274/Turk Ped Ars.45.62  Sayfalar 62 - 67

16.
Bronkopulmoner malformasyonlar ve konjenital diafragma hernisi
Bronchopulmonary malformations and congenital diaphragmatic hernia
Nüvit Sarımurat, Şenol Emre
doi: 10.4274/Turk Ped Ars.45.68  Sayfalar 68 - 71

17.
Çocuk yaş grubunda yabancı cisim aspirasyonları
Foreign body aspiration in pediatric age group
Nüvit Sarımurat, Şenol Emre
doi: 10.4274/Turk Ped Ars.45.72  Sayfalar 72 - 73

18.
Çocuk ürolojisinde minimal invaziv girişimler konusunda gelişmeler
Minimal invasive surgery in pediatric urology
Haluk Emir
doi: 10.4274/Turk Ped Ars.45.74  Sayfalar 74 - 79

19.
Çocuklarda vezikoüreteral reflü
Vesicoureteric reflux in children
Nizamettin Kılıç
doi: 10.4274/Turk Ped Ars.45.80  Sayfalar 80 - 84

20.
Çocuklarda obstrüktif üropatiler
Obstructive uropathies in children
Ibrahim Ulman, Emre Divancı
doi: 10.4274/Turk Ped Ars.45.85  Sayfalar 85 - 89

21.
Çocuklarda üriner inkontinens
Urinary incontinance in childhood
Sibel Tiryaki, Ali Avanoğlu
doi: 10.4274/Turk Ped Ars.45.90  Sayfalar 90 - 93

22.
Penis anomalileri
Penile abnormalities
Yunus Söylet
doi: 10.4274/Turk Ped Ars.45.94  Sayfalar 94 - 99

23.
Çocuk hekimleri için sünnet bilgileri
Circumcision information for pediatricians
Selami Sözübir
doi: 10.4274/Turk Ped Ars.45.100  Sayfalar 100 - 103

24.
Çocuklarda üriner sistem taş hastalığı
Urinary stones in pediatric age group
Abdurrahman Önen
doi: 10.4274/Turk Ped Ars.45.104  Sayfalar 104 - 109

25.
Çocuk cerrahının modern pediatrik onkolojik yaklaşımdaki rolü: 2010 güncellemesi
The role of pediatric surgeon in the modern pediatric oncological approach: Update to 2010
Ibrahim Karnak
doi: 10.4274/Turk Ped Ars.45.110  Sayfalar 110 - 114

LookUs & Online Makale