ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 45 (1)
Cilt: 45  Ek: 1 - 2010
DAVETLI DERLEME
1.
Pediatrik zor astım ve tedavisi
Difficult asthma and its treatment in pediatrics
Hasan Yüksel
Sayfalar 1 - 5

2.
Çocuklarda astım tanı ve ayırıcı tanısında güçlükler
Difficulties in diagnosis and differential diagnosis of asthma in children
Nihat Sapan
Sayfalar 6 - 10

3.
Astım izleminde önemli noktalar
The important points in the follow up of asthma
Seval Güneşer Kendirli
Sayfalar 11 - 14

4.
Prematüre bebeğin taburcu olduktan sonraki büyüme ve beslenme takibi
Growth and nutritional follow up of premature newborns after discharge
Nilgün Köksal
Sayfalar 15 - 19

5.
Prematüre bebekler ve nörogelişimsel morbidite
Premature infants and neurodevelopmental morbidity
Serap Uysal
Sayfalar 20 - 22

6.
Prematürelerde bronkopulmoner displazi işitme ve oftalmolojik açıdan izlem
Bronchopulmonary dysplasia, ophtalmological and auditory problems in prematurely born infants
Ferhan Karademir
Sayfalar 23 - 24

7.
Pandemik influenza A (H1N1) 2009 epidemiyolojisi
The epidemiology of pandemic influenza A (H1N1) 2009
Selim Badur
Sayfalar 25 - 30

8.
Pandemik 2009 H1N1 influenza enfeksiyonları
Pandemic H1N1 influenza infections in 2009
Mustafa Hacımustafaoğlu
Sayfalar 31 - 36

9.
Otizm: Klinik ve nörobiyolojik özellikleri, erken tanı, tedavi ve bazı güncel gelişmeler
Autism: clinical and neurobiological features, early diagnosis, treatment and some current developments
Barış Korkmaz
Sayfalar 37 - 44

10.
Antibiyotiklerde direnç sorunu
Antibiotics resistance
Ayper Somer
Sayfalar 45 - 49

11.
Pediatride akılcı antibiyotik tedavisi ilkeleri
Main rules for rational antibiotics use in pediatrics
Emin Ünüvar
Sayfalar 50 - 52

EDITÖRDEN
12.
Editörden
Editorial

Sayfa 53
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale