ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 45 (4)
Cilt: 45  Sayı: 4 - 2010
DAVETLI DERLEME
1.
Anne sütü ile beslenmenin ileri yaşama etkileri
Long-term benefits of breastfeeding
Mukadder Ayşe Selimoğlu, Özgü Suna Celiloğlu, Can Celiloğlu
doi: 10.4274/tpa.45.309  Sayfalar 309 - 314

2.
Gıdalardaki katkı maddeleri
Food additives
Tülay Erkan
doi: 10.4274/tpa.45.315  Sayfalar 315 - 318

ORIJINAL MAKALE
3.
Hipoksik iskemik beyin hasarı oluşturulan yenidoğan sıçanlarda ABT-491 uygulamasının görsel uyarılma potansiyelleri üzerine etkileri
The effects of ABT-491 administration on visual evoked potentials in rat model of hypoxic ischemic brain injury
Tolgay Ergenoğlu, Aytuğ Atıcı, Zekeriya Büyükdereli, Bora Reşitoğlu, Ali Haydar Turhan, Hüseyin Beydağı
doi: 10.4274/tpa.45.319  Sayfalar 319 - 323

4.
Yenidoğanda volüm garantili ventilasyon ile basınç kontrollü ventilasyonun karşılaştırılması
Volume guarantee ventilation versus pressure limit ventilation in newborn babies
Aytuğ Atıcı, Ali Haydar Turhan, Yalçın Çelik, Bülent Aziz Özkan
doi: 10.4274/tpa.45.324  Sayfalar 324 - 328

5.
Erken doğmuş bebeklerde klinik olarak anlamlı patent duktus arteriyozus tedavisinde oral ibuprofenin etkinliği
The efficacy of oral ibuprofen in the treatment of clinically significant patent ductus arteriosus in preterm infants
Müjgan Arslan, Özgür Olukman, Şebnem Çalkavur, Füsun Atlıhan, Timur Meşe, Ismail Cengiz Öztürk
doi: 10.4274/tpa.45.329  Sayfalar 329 - 333

6.
Yenidoğanlarda hipoksik-iskemik ansefalopati evresi ile eritropoietin düzeyleri arasındaki ilişki: Tedavide kullanılabilir mi?
The relationship between grade of hypoxic-ischaemic encephalopathy and erythropoietin levels in the newborn: Can it be used in treatment?
Yasemin Altuner Torun, Aylin Inal, Mehmet Akif Özdemir, Türkan Patıroğlu, Musa Karakükçü
doi: 10.4274/tpa.45.334  Sayfalar 334 - 338

7.
Normal ve düşük kilolu yenidoğanlarda kordon kanı ferritin düzeylerinin karşılaştırılması
Comparison of cord blood ferritin levels of small for gestational age and appropriate-for-gestational-age newborns
Rabia Gönül Sezer, Abdulkadir Bozaykut, Berat Yücel, Ilke Özahi Ipek, Lale Pulat Seren, Cem Paketçi
doi: 10.4274/tpa.45.339  Sayfalar 339 - 342

8.
Koruyucu demir dozunun hayatın ilk yılında günlük ve günaşırı kullanımı
Daily and every other day use of iron prophylaxis in the first year of life
Vefik Arıca
doi: 10.4274/tpa.45.343  Sayfalar 343 - 347

9.
Kritik çocuk hastalarda akut transfüzyon reaksiyonları
Acute transfusion reactions in critically ill children
Demet Demirkol, Metin Karaböcüoğlu, Fatih Mehmet Keleşoğlu, Nurhan Özata, Agop Çıtak
doi: 10.4274/tpa.45.348  Sayfalar 348 - 352

10.
Lenfoma ve solid tümörlü çocuklarda febril nötropeni: Tek merkez deneyimi
Febrile neutropenia in children with lymphoma and solid tumors: One center experience
Metin Demirkaya, Taner Özgür, Solmaz Çelebi, Betül Sevinir, Mustafa Hacımustafaoğlu
doi: 10.4274/tpa.45.353  Sayfalar 353 - 358

11.
Doğumsal nazolakrimal kanal tıkanıklığında erken ve geç yaşlarda uygulanan lakrimal kanal masaj ve sondalama tedavisinin sonuçları
The outcomes of lacrimal massage or probing treatments at early and late ages for congenital nasolacrimal duct obstruction
Çağatay Çağlar, Muhammet Batur, Tekin Yaşar, Adnan Çinal
doi: 10.4274/tpa.45.359  Sayfalar 359 - 365

12.
Fitalat teması ile plazma amilaz ve lipaz düzeyleri arasındaki ilişkinin pubertal jinekomasti hastalarında değerlendirilmesi
Evaluation of the correlation between plasma amylase and lipase levels and phthalate exposure in pubertal gynecomastia patients
Pınar Erkekoğlu, Belma Giray, Erdem Durmaz, Elif Özmert, Murat Kızılgün, Orhan Derman, Kadriye Yurdakök
doi: 10.4274/tpa.45.366  Sayfalar 366 - 370

OLGU SUNUMU
13.
Akut apandisit ve Meckel divertiküliti birlikteliği: olgu sunumu
Acute appendicitis coexisting with Meckel’s diverticulitis: case report
Levent Cankorkmaz, Hatice Özer, Murat Çakar, Gökhan Köylüoğlu
doi: 10.4274/tpa.45.371  Sayfalar 371 - 372

14.
Perinatal letal hipofosfatazya: Olgu sunumu
Perinatal lethal hypophosphatasia: Case report
Şenol Bozdağ, Ömer Erdeve, Şerife Suna Oğuz, Tülin Gökmen, Nurdan Uraş, Uğur Dilmen
doi: 10.4274/tpa.45.373  Sayfalar 373 - 376

15.
Killian-Jamieson divertikülü: Olgu sunumu
Killian-Jamieson diverticulum: Case report
Mahya Sultan Tosun, Vildan Ertekin, Abdulmecit Kantarcı
doi: 10.4274/tpa.45.377  Sayfalar 377 - 379

16.
Distal renal tübüler asidozun nadir bir bulgusu; ağır hiperkalsemi
Severe hypercalcemia; as an unusual presenting feature of distal renal tubular acidosis
Selçuk Yüksel, Osman Dönmez, Oğuzhan Durmaz
doi: 10.4274/tpa.45.380  Sayfalar 380 - 383

EDITÖRE MEKTUP
17.
Ağır doğum travması
Severe birth trauma
Zelal Kahramaner, Aydın Erdemir, Ebru Türkoğlu, Hese Coşar, Ali Kanık, Sümer Sütçüoğlu, Esra Arun Özer
doi: 10.4274/tpa.45.384  Sayfalar 384 - 385
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
18.
Türkçesi varken
When the Turkish word exists

Sayfa 386
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

19.
Hakem Dizini
Referee Index

Sayfalar 387 - 388
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

20.
Yazar Dizini
Author Index

Sayfalar 389 - 391
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

21.
Konu Dizini
Subject Index

Sayfalar 392 - 393
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale