ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 45 (2)
Cilt: 45  Sayı: 2 - 2010
DAVETLI DERLEME
1.
Çocukluk çağında bronşiyolitler: Etiopatojenez ve immünolojik akciğer hasarındaki yenilikler
Bronchiolitis in childhood: Updates on etiopathogenesis and immunologic lung injury
Hasan Yüksel, Ahmet Türkeli, Özge Yılmaz, Serhat Güler
doi: 10.4274/tpa.45.75  Sayfalar 75 - 81

2.
Çocuk yoğun bakım birimlerine yatırılma ve taburcu edilme ölçütleri
Criteria of admission and discharge in pediatric care units
Demet Demirkol, Metin Karaböcüoğlu
doi: 10.4274/tpa.45.82  Sayfalar 82 - 85

ORIJINAL MAKALE
3.
Brunet-Lézine gelişim ölçeği Türkiye uyarlaması: Normlar, geçerlik ve güvenirlik
The norms, reliability and validity of the Brunet-Lézine test in Turkish children
Levent Kayaalp, Füsun Aygölü, Burçin Alsancak, Ekrem Düzen, Burak Doğangün
doi: 10.4274/tpa.45.86  Sayfalar 86 - 95

4.
Kırsal ve kentsel alanlarda yaşayan 11 ve 13 yaşlarındaki öğrencilerin sağlık durumları ve sağlık davranışları arasındaki farklılıklar: Türkiye sağlık davranışları araştırması 2006 sonuçları
Differences in health and health behaviors between urban and rural school children aged 11-13 years in Turkey: findings from the health behavior in school-aged children study 2006
Müjgan Alikaşifoğlu, Ethem Erginöz, Oya Ercan, Ömer Uysal, Barış Ekici, Süheyla Ocak, Gülşah Oktay, Ilker Yücel, Deniz Kaymak Albayrak
doi: 10.4274/tpa.45.96  Sayfalar 96 - 104

5.
Mekonyum ileusunun 12 ay altında tanı alan kistik fibrozlu hastalarda klinik seyire etkisi
Effect of meconium ileus on the clinical prognosis of patients with cystic fibrosis diagnosed at younger than 12 months
Sevgi Pekcan, Nural Kiper, Mehmet Köse, Ayşe Tana Aslan, Nazan Çobanoğlu, Ebru Yalçın, Deniz Doğru, Uğur Özçelik
doi: 10.4274/tpa.45.105  Sayfalar 105 - 110

6.
Erken aminoasit desteğinin çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin büyüme ve nörolojik gelişimi üzerine etkisi
The effect of early parenteral amino acids, on growth and neurodevelopment of very low birth weight infants
Fatma Karakuş, Gülcan Türker, Ayşe Sevim Gökalp
doi: 10.4274/tpa.45.111  Sayfalar 111 - 118

7.
Çocukluk çağında safra taşları: 60 olgunun geriye dönük incelenmesi
Gallstones in childhood: Retrospective analysis of 60 cases
Fatih Fakirullahoğlu, Gönül Dinler, Ayhan Gazi Kalaycı
doi: 10.4274/tpa.45.119  Sayfalar 119 - 123

8.
Ebeveyn besleme tarzı anketi geçerlik ve güvenirlik çalışması
Reliability and validity study of parental feeding style questionnaire
Mustafa Özçetin, Resul Yılmaz, Ünal Erkorkmaz, Haluk Esmeray
doi: 10.4274/tpa.45.124  Sayfalar 124 - 131

9.
Sivas il merkezinde yaşayan ilkokul birinci sınıf öğrencisi çocuklarda hepatit B ve hepatit C yaygınlığı
Prevalence of hepatitis B and C in first grade primary school children living in Sivas, Turkey
Adnan Ayvaz, Naim Nur, Aynur Engin, Selma Çetinkaya
doi: 10.4274/tpa.45.132  Sayfalar 132 - 136

10.
Çocuklarda sünnetin idrar yolu enfeksiyonu sıklığı üzerine etkisi
Effect of circumcision on urinary tract infection in boys
Nihal Özdemir, Harika Alpay, Neşe Bıyıklı, Ibrahim Gökçe, Ahmet Topuzoğlu
doi: 10.4274/tpa.45.137  Sayfalar 137 - 140

11.
Okul çağı kekeme Türk çocuklarının kekemelik bulguları
Stuttering types in Turkish schoolaged children
Maviş Emel Kulak Kayıkçı, Erol Belgin
doi: 10.4274/tpa.45.141  Sayfalar 141 - 143

12.
Astımlı çocukların benlik saygıları ve annelerinin duygu dışavurum düzeylerinin değerlendirilmesi
The relationship in between self-esteem levels and the mothers’ expressed emotion in children with asthma
Sema Ölçer, Neşe Perdahlı Fiş, Meral Berkem, Bülent Karadağ
doi: 10.4274/tpa.45.144  Sayfalar 144 - 149

OLGU SUNUMU
13.
Amoksisilin-klavulanata bağlı akut yaygın ekzantematöz püstüloz
Acute generalized exanthematous pustulosis due to amoxicilline-clavulanate
Ayhan Söğüt, Özge Yılmaz, Şule Yıldırım, Serkan Özen, Peyker Temiz, Hasan Yüksel
doi: 10.4274/tpa.45.150  Sayfalar 150 - 152

14.
Hemiplejik migren: Bir olgu sunumu
Hemiplegic migraine: A case report
Cahide Yılmaz, Bülent Sönmez, Murat Başaranoğlu, Avni Kaya, Mehmet Açıkgöz, Hüseyin Çaksen
doi: 10.4274/tpa.45.153  Sayfalar 153 - 154

15.
Geç infantil nöronal seroid lipofusinoz: Bir olgu sunumu
Late infantile neuronal ceroid lipofuscinosis: A case report
Uluç Yiş, Semra Hız Kurul, Candan Özoğul, Eray Dirik
doi: 10.4274/tpa.45.155  Sayfalar 155 - 157

EDITÖRE MEKTUP
16.
Bir Dahili-Cerrahi Yoğun Bakım Birimi’nde çocuk ölüm riski I ve çocuk ölüm endeksi II’nin karşılaştırılması
Pediatric risk and index of mortality in an intensive care unit
Serpil Uğur Baysal, Keyhan Rouzbeh-fidan
doi: 10.4274/tpa.45.158  Sayfalar 158 - 160
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
17.
Türkçesi varken
When the Turkish word exists

Sayfa 161
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale