ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1306 - 6278

Hızlı Arama
Turk Pediatri Ars : 45 (2)

Cilt: 45  Sayı: 2 - 2010

ORIJINAL MAKALE
1.
Brunet-Lézine gelişim ölçeği Türkiye uyarlaması: Normlar, geçerlik ve güvenirlik
The norms, reliability and validity of the Brunet-Lézine test in Turkish children
Levent Kayaalp, Füsun Aygölü, Burçin Alsancak, Ekrem Düzen, Burak Doğangün
doi: 10.4274/tpa.45.86  Sayfalar 86 - 95

LookUs & Online Makale