ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 45 (1)
Cilt: 45  Sayı: 1 - 2010
EDITÖRDEN
1.
Çocukluk çağı süregen hastalıklarında sağlık ve yaşam kalitesi değerlendirme yöntemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi
Usage and development of the health and quality of life assessment methods in chronic diseases of childhood
Özgür Kasapçopur, Nil Arısoy
Sayfa 1
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DAVETLI DERLEME
2.
Çocuk ve ergenlerde göğüs ağrısı
Chest pain in children and adolescents
Figen Akalın
Sayfalar 2 - 5

3.
Ergenlerde Menstrüel Döngü Bozuklukları
Menstrual cycle disorders in adolescence
Olcay Evliyaoğlu, Müjgan Alikaşifoğlu, Oya Ercan
Sayfalar 6 - 12

ORIJINAL MAKALE
4.
Çocuk Yoğun Bakım Birimi’nde girişimsel araç ilişkili hastane enfeksiyonları
Device-associated nosocomial infection surveillance in a Turkish pediatric intensive care unit
Esra Şevketoğlu, Bülent Durdu, Özlem Açıkgöz, Leyla Günay, Aysun Bulgur, Sami Hatipoğlu
Sayfalar 13 - 17

5.
Bir Dahili-Cerrahi Çocuk Yoğun Bakım Birimi’nde çocuk ölüm riski I ve çocuk ölüm endeksi II’nin karşılaştırılması
Pediatric risk and index of mortality in an intensive care unit
Ayşe Berna Anıl, Murat Anıl, Nevin Çetin, Münevver Yıldırımer, Alkan Bal, Zümrüt Şahbudak, Önder Yavaşcan, Nejat Aksu, Eralp Doğu
Sayfalar 18 - 24

6.
Bronkopulmoner displazi gelişen çok düşük doğum ağırlıklı erken doğmuş bebeklerin değerlendirilmesi
Evaluation of very-low-birth-weight preterm infants with bronchopulmonary dysplasia
Esin Yıldız Aldemir, Sultan Kavuncuoğlu, Sibel Özbek, Emel Altuncu, Mehmet Nevzat Çizmeci
Sayfalar 25 - 30

7.
Adli Tıp Kurumu Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu’nca ölüm sebebi verilen 0-1 yaş grubu bebeklerin ölüm sebebi açısından değerlendirilmesi
Evaluation of the causes of death in the 0-1 age group determined by the Council of Forensic Medicine
Rıza Yılmaz, Işıl Pakiş, Nurşen Turan, Muhammet Can, Yavuz Kabakuş, S. Serhat Gürpınar
Sayfalar 31 - 36

8.
Monosemptomatik nokturnal enürezisi olan çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bulguları
Attention deficit and hyperactivity symptoms in children with monosymptomatic nocturnal enuresis
Pelin Ertan, Deniz Gönülal, Özge Yılmaz, Arda Bozgül, Gönül Dinç, Ömer Aydemir, Hasan Yüksel
Sayfalar 37 - 40

9.
Malatya’da lise öğrencilerinin kilo kontrolüyle ilgili inanışları ve kilo verme davranışlarI
Weight control related beliefs and weight control behaviours of high school students in Malatya
Gülsen Güneş, Yasemin Atik Altunok
Sayfalar 41 - 48

10.
Subakut sklerozan panansefalit tanısı ile izlenen hastalarımızın değerlendirilmesi
Evaluation of cases with subacute sclerosing panencephalitis
Uluç Yiş, Serpil Erdoğan, Murat Baştemir
Sayfalar 49 - 52

11.
Girişimler sırasında aile üyeleri nerede olmalı?
Where must family members be during invasive procedures?
Seher Sarıkaya Karabudak, Bedriye Ak, Zümrüt Başbakkal
Sayfalar 53 - 60

OLGU SUNUMU
12.
Plevral sıvıyla seyreden sistemik kapiler kaçak sendromu
Systemic capillary leak syndrome associated with pleural effusion
Derya Girgin, Nazan Dalgıç, Leyla Telhan, Ihsan Kafadar, Mehmet Taşdemir, Sarper Şahin, Aykut Çağlar, Özlem Haşim
Sayfalar 61 - 63

13.
Yaygın damar içi pıhtılaşması saptanan bir hastada yüzeyel “Ankaferd Blood Stopper©” kullanımı
The use of superficial “Ankaferd Blood Stopper©” in a patient with disseminated intravascular coagulopathy
Ahmet Faik Öner, Avni Kaya, Hayrettin Temel, Mehmet Melek, Kamuran Karaman, Serdar Epçapan, Burhan Beğer, Harun Ayhan
Sayfalar 64 - 66

AYIN OLGUSU
14.
Ayak parmağında şişme ve renk değişikliği nedeniyle getirilen üç aylık erkek çocuk
A three-month-old boy with an edematous and red toe
Serdar Moralıoğlu
Sayfalar 67 - 69
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

EDITÖRE MEKTUP
15.
Çift görme, konuşma bozukluğu, halsizlik, kol ve bacaklarda güçsüzlük yakınmalarıyla başvuran dokuz yaşında erkek hasta
A nine-year-old boy with double vision, speech disturbance, fatigue and strength loss of extremities
Kürşat Bora Çarman, Ayten Yakut
Sayfalar 70 - 72
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
16.
Türkçesi varken
When the Turkish word exists

Sayfalar 73 - 74
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale