ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 44 (4)
Cilt: 44  Sayı: 4 - 2009
DAVETLI DERLEME
1.
“Her şey çocuk içindir”
“All for children”
Murat Civaner, Yeşim Işıl Ülman
Sayfalar 112 - 114

2.
Çocuk ve ergenlerde şişmanlık sorunu ve yaklaşım
Approach to obesity in children and adolescents
Ilknur Arslanoğlu
Sayfalar 115 - 119

ORIJINAL MAKALE
3.
Yenidoğan döneminde tromboz saptanan olguların değerlendirilmesi ve bir yıllık izlem sonuçları
Assessment of cases with thrombosis in the neonatal period and results of one-year-follow-up
Ali Bülbül, Emrah Can, Lida Güneş Bülbül, Asiye Nuhoğlu
Sayfalar 120 - 123

4.
Portal ven trombozlu çocuklarda antikardiyolipin antikorları
Anticardiolipin antibodies in children with portal vein thrombosis
E. Mahir Gülcan, Tufan Kutlu, Tülay Erkan, Fügen Çullu Çokuğraş
Sayfalar 124 - 126

5.
CD19 molekül eksikliği: Bir köy taraması
CD19 deficiency: A village screening study
Ismail Reisli, Hasibe Artaç, Sevgi Pekcan, Reyhan Kara, Kadir Yümlü, Cüneyt Karagöl, Ömer Çimen, Metin Şen, Mehmet Artaç
Sayfalar 127 - 130

6.
Sağlıklı çocuklarda idrar kalsiyum atılımı
Urinary calcium excretion in healthy children
Osman Dönmez, Necla Yüce, Yeşim Özarda Ilçöl, Bülent Ediz, Oğuzhan Durmaz, Iftihar Kılıçbay
Sayfalar 131 - 134

7.
Amerikan Hastanesi yenidoğan işitme taraması sonuçları
Results of American Hospital newborn hearing screening program
Sinan Mahir Kayıran, Erkhan Genç, Ayşen Erdil, Berkan Gürakan
Sayfalar 135 - 137

8.
Çocuklarda serum okratoksin A düzeyleri
Serum ochratoxin A levels in children
Belma Giray, Pınar Erkekoğlu, Sevtap Aydın, Suna Sabuncuoğlu, Gönül Şahin
Sayfalar 138 - 142

OLGU SUNUMU
9.
Çocuk ihmaline bağlı hemorajik şok ansefalopati sendromu gelişen bir olgu
The development of hemorrhagic shock encephalopathy syndrome due to child abuse-a case report
Zahide Yalaki, M. Ayşin Taşar, Ülkü Tıraş, Inci Arıkan, Ilknur Bostancı, Yıldız Dallar
Sayfalar 143 - 145

10.
Fetal ekokardiyografi ile kalpte rabdomiyomların saptandığı tuberosklerozlu bir olgu sunumu
A case report of tuberous sclerosis with cardiac rhabdomyomas diagnosed antenatally by fetal echocardiography
Dolunay Gürses, Ertürk Levent, Zülal Ülger, A. Ruhi Özyürek
Sayfalar 146 - 148

AYIN OLGUSU
11.
Çift görme, konuşma bozukluğu, halsizlik, kol ve bacaklarda güçsüzlük yakınmalarıyla başvuran dokuz yaşında erkek hasta
A nine-year-old boy with double vision, speech disturbance, fatigue and strength loss of extremities
Engin Tutar, Gülnur Tokuç, Bahar Özcabı, Perran Boran
Sayfalar 149 - 151
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

EDITÖRE MEKTUP
12.
Yenidoğan ve süt çocukluğu döneminde besin proteini ilişkili proktokolit: Klinik, endoskopik, histopatolojik bulgular ve tedavi
Food protein induced proctocolitis in neonatal and infantile period: Clinical, endoscophic, hystopathologic findings and therapy
Öner Özdemir
Sayfalar 152 - 154
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

EDITÖRDEN
13.
Editörden
Editorial

Sayfa 155
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
14.
Hakem Listesi
Reviewer List

Sayfa 156
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

15.
Yazar Dizini
Author Index

Sayfalar 157 - 158
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

16.
Konu Dizini
Subject Index

Sayfalar 159 - 160
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

17.
Türkçesi varken
When the Turkish word exists

Sayfa 161
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale