ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 44 (3)
Cilt: 44  Sayı: 3 - 2009
DAVETLI DERLEME
1.
PFAPA sendromu
PFAPA syndrome
Özgür Kasapçopur, Nil Arısoy
Sayfalar 80 - 83

ORIJINAL MAKALE
2.
Miadında doğan bebeklerde hipernatremik dehidratasyon
Hypernatremic dehydratation in term infants
Ali Bülbül, Emrah Can, Sinan Uslu, Asiye Nuhoğlu
Sayfalar 84 - 88

3.
Yenidoğan ve süt çocukluğu döneminde besin proteini ilişkili proktokolit: Klinik, endoskopik, histopatolojik bulgular ve tedavi
Food protein induced proctocolitis in neonates and infants: Clinical, endoscopic, histopathological findings and treatment
E. Mahir Gülcan, Coşkun Saf, Nil Çomunoğlu, Selami Sözübir, Reha Cengizlier, Ayça Vitrinel
Sayfalar 89 - 93

4.
Çocuk ve ergenlerde vazovagal senkop tanısında izosorbid dinitrat sprey ile uyarılmış “tilt” testinin kullanımı
Isosorbide dinitrate spray-stimulated tilt test for diagnosis of vasovagal syncope in children and adolescents
Yakup Ergül, Kemal Nişli, Aygün Dindar, Ümrah Aydoğan, Rukiye Eker Ömeroğlu, Türkan Ertuğrul
Sayfalar 94 - 98

5.
Bronşiyolitis obliteranslı çocukların annelerinde uyku niteliğinin değerlendirilmesi
Evaluation of sleep quality in mothers of children with bronchiolitis obliterans
Hasan Yüksel, Dilek Yılmaz Çiftdoğan, Özge Yılmaz, Ayhan Söğüt
Sayfalar 99 - 102

OLGU SUNUMU
6.
Nöropsikiyatrik bulgularla başvuran nörobruselloz olgusu
Neurobrucellosis in a child presenting with neuropsychiatric manifestation
Belgin Usta Güç, Ayten Gümüş, Eren Kale Çekinmez, Yarkın Özenli, Selman Vefa Yıldırım, Gönül Tanır
Sayfalar 103 - 105

7.
Fetal valproat sendromu
Fetal valproate syndrome
Derya Kalyoncu, Ümran Çetinçelik, Feyzullah Çetinkaya
Sayfalar 106 - 108

AYIN OLGUSU
8.
Kraniyal sinir felçleriyle başvuran altı yaşında erkek çocuk
Six-year-old boy with cranial nerve palsies
Nihal Özdemir, Olcay Ünver, Sonay Çimen, Hilmi Apak, Serap Uysal, Sait Albayram
Sayfalar 109 - 110
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

EDITÖRE MEKTUP
9.
Öngörülebilir ve önlenebilir bir trajedi: Psikotik annenin neonatisid eylemi
A predictable and preventable tragedy: Psychotic maternal neonaticide attack
Turan Tunç, Ali Bülbül, Ahmet Karadağ, Barbaros Özdemir, Okan Özcan
Sayfa 111
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

EDITÖRDEN
10.
Editörden
Editorial

Sayfa 112
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
11.
Türkçesi varken
When the Turkish word exists

Sayfa 113
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale