ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 44 (2)
Cilt: 44  Sayı: 2 - 2009
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial

Sayfa 42
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DAVETLI DERLEME
2.
Ezilme sendromu
The crush syndrome
Lale Sever
Sayfalar 43 - 47

3.
Üfürümlü çocuğa yaklaşım
Approach to the child with murmur
Ayşe Güler Eroğlu
Sayfalar 48 - 52

ORIJINAL MAKALE
4.
Çocuklarda idiyopatik göğüs ağrısında EKG bulguları ve QT dispersiyonu
Electrocardiographic findings and QT dispersion in children with chest pain
Figen Akalın, Serap Turan
Sayfalar 53 - 56

5.
Çocuklarda mitral kapak prolapsusu: 113 olgunun klinik özellikleri
Mitral valve prolapse in children: clinical characteristics of 113 patients
Kadir Babaoğlu, Nihal Karaçayır, Köksal Binnetoğlu
Sayfalar 57 - 61

6.
Akut lenfoblastik lösemi tedavisinde düşük dozda metotreksatın beyin komplikasyonlarına etkisi
The impact of low dose methotrexate on cerebral complications in acute lymphoblastic leukemia treatment
Hilmi Apak, Barış Ekici, Sait Bayram, Ethem Erginöz, Tiraje Celkan, Alp Özkan, Gül Nihal Özdemir, Inci Yıldız
Sayfalar 62 - 67

7.
Kanser sonrası kronik HCV genotip-1 enfeksiyonu olan çocuklarda tedavi yanıtı
Therapeutic response in children with post malignancy chronic HCV genotype 1 infection
Nafiye Urgancı, Seda Geylani Güleç, Tuğçin Bora Polat, Sema Vural
Sayfalar 68 - 72

OLGU SUNUMU
8.
Yalancı trombositopeni
Spurious thrombocytopenia
Tiraje Celkan, Handan Hakyemez Toptan, Ömer Doğru
Sayfalar 73 - 74

AYIN OLGUSU
9.
Şiddetli miyalji ve kas krampları ile başvuran 10 yaşında kız hasta
Ten-year- old girl with severe myalgia and muscle cramps
Şükrü Nail Güner, Engin Melek, Esra Baskın
Sayfalar 75 - 77
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
10.
Türkçesi varken
When the Turkish word exists

Sayfa 79
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale