ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 44 (1)
Cilt: 44  Sayı: 1 - 2009
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial

Sayfa 1
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
2.
Ergenlerde riskli davranışlar
Risky behaviors in adolescents
Müjgan Alikaşifoğlu, Oya Ercan
Sayfalar 1 - 6

DAVETLI DERLEME
3.
Kistik fibroz ve alfa-1 antitripsin eksikliğinde pankreatik tutulum
Pancretic disease in cystic fibrosis and alpha-1 antitrypsin deficiency
Hamza Karabiber, Mukadder Ayşe Selimoğlu
Sayfalar 7 - 11

ORIJINAL MAKALE
4.
Süt çocukluğu döneminde edilgin sigara içiminin alt solunum yolu enfeksiyonu gelişimine etkisi
The impact of passive smoking on the development of lower respiratory tract infection in infancy
Ahmet Arvas, Vedat Baş, Emel Gür
Sayfalar 12 - 17

5.
Erken doğmuş bebeklerde osteopeni sıklığı ve etiolojik risk etmenlerinin geriye dönük olarak değerlendirilmesi
The frequency of osteopenia in premature babies and the ethiological risk faktors
Esin Yıldız Aldemir, Sultan Kavuncuoğlu, Bilge Şahin Akkelle, Betül Karaatmaca, Sibel Özbek
Sayfalar 18 - 22

6.
Konjenital müsküler distrofili hastalarımızın değerlendirilmesi
Evaluation of cases with congenital muscular dystrophy
Uluç Yiş, Gökhan Uyanık, Semra Hız Kurul, Handan Çakmakçı, Erdener Özer, Eray Dirik, Ute Hehr, Deborah J. Morris-rosendahl
Sayfalar 23 - 28

7.
Genel çocuk uzmanlarının çocukluk çağı astımı ve tedavisi konusundaki bilgi durumu ve uygulamaları
Knowledge and practice of general pediatricians about childhood asthma and its treatment
Özge Yılmaz, Ayhan Söğüt, Senem Alkan, Hasan Yüksel
Sayfalar 29 - 34

OLGU SUNUMU
8.
Benign paroksismal tortikollis
Benign paroxysmal torticollis
Savaş Demirpençe, Uluç Yiş, Semra Hız Kurul
Sayfalar 35 - 37

AYIN OLGUSU
9.
Antenatal tanılı hidrops fetalisli yenidoğan
A newborn with hydrops fetalis diagnosed antenatally
Esin Yıldız Aldemir, Emel Altuncu, Muhammed Karabulut, Sultan Kavuncuoğlu, Fahrettin Uysal, Hilal Serap Arslan
Sayfalar 38 - 40
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
10.
Türkçesi varken
When the Turkish word exists

Sayfa 41
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale