ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 43 (4)
Cilt: 43  Sayı: 4 - 2008
DAVETLI DERLEME
1.
Kırım Kongo kanamalı ateşi
Crimean Congo haemorrhagic fever
Ateş Kara
Sayfalar 108 - 118

ORIJINAL MAKALE
2.
Altı aylık süt çocuklarında yalnız anne sütü ile beslenme süresi ile kan hemoglobin düzeyi ve eritrosit indeksleri ilişkisi
Correlation between exclusive breast feeding duration and blood hemoglobin levels, erythrocyte indices in six-month-old infants
Lida Bülbül, Serpil Uğur Baysal, Gülbin Gökçay, Hayriye Ertem Vehid, Ali Bülbül
Sayfalar 119 - 126

3.
Çocukluk çağında yaralanma kontrolü: Ailenin davranışı ve güvenlik danışmanlığı
Injury control in childhood: Family’s attitude and safety counseling
Dicle Çelik Inanç, Serpil Uğur Baysal, Zeynep Çetin, Latife Çoşkun, Korhan Taviloğlu, Emin Ünüvar
Sayfalar 127 - 134

4.
Çocukluk çağı kabızlığında elektrolit içeren polietilen glikol kullanımı
Use of electrolyte-containing polyethylene glycol in childhood constipation
Zerrin Önal, Merve Usta, Yaşar Doğan, Tufan Kutlu, Fügen Çullu Çokuğraş, Tülay Erkan
Sayfalar 135 - 138

5.
Çocuklarda tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarının büyüme üzerine etkisi (Ön çalışma)
The effect of recurrent urinary tract infections on somatic growth in children
Ahmet Keskinoğlu, Sevgi Mir
Sayfalar 139 - 142

OLGU SUNUMU
6.
Ergenlik döneminde sıklığı artan bir acil servis tanısı: 4 olgu ile akut alkol zehirlenmesi
A growing diagnosis among adolescents in the pediatric emergency unit: 4 cases with acute alcohol intoxication
Okşan Derinöz, Fatma Burcu Belen
Sayfalar 143 - 145

7.
Çocuklarda sindirim sisteminden nadir kanama nedeni: Piyojenik granülom
A rare cause of gastrointestinal bleeding in children: Pyogenic granuloma
Hülya Ince, Özlem Eroğlu Kayacık, Ayhan G. Kalaycı, Y. Sancar Barış
Sayfalar 146 - 147

DIĞER
8.
Türkçesi varken
When the Turkish word exists

Sayfa 148
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

9.
Hakem Listesi
Reviewer List

Sayfa 149
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

10.
Yazar Dizini
Author Index

Sayfalar 150 - 151
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

11.
Konu Dizini
Subject Index

Sayfalar 152 - 153
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

EDITÖRDEN
12.
Editörden
Editorial

Sayfa 154
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale