ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 43 (3)
Cilt: 43  Sayı: 3 - 2008
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial

Sayfa 72
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DAVETLI DERLEME
2.
Subakut sklerozan panansefalit (SSPE)
Subacute sclerosing panencephalitis (SSPE)
Sevim Şahin, Serap Uysal
Sayfalar 72 - 79

3.
Nörofibromatoz ve kanser
Neurofibromatosis and cancer
Rejin Kebudi
Sayfalar 80 - 83

ORIJINAL MAKALE
4.
Çocukluk çağı yaralanmalarında hazırlayıcı nedenler
Underlying factors in childhood injuries
Dicle Çelik İnanç, Serpil Uğur Baysal, Latife Çoşkun, Korhan Taviloğlu, Emin Ünüvar
Sayfalar 84 - 88

5.
Bahçelievler çocuk yuvası 0-6 yaş grubunda beslenme durumunun değerlendirilmesi
The evaluation of nutritional status of children, by antropometric measurements, living in day nursery of Bahçelievler

Sayfalar 89 - 93

6.
Düşük doğum ağırlıklı erken doğmuş bebeklerde erken dönem hastalık ve ölüm oranı sonuçları
Mortality and morbidity of very low birth weight preterm infants: short-term outcomes
Ali Bülbül, Füsun Okan, Sarper Şahin, Asiye Nuhoğlu
Sayfalar 94 - 98

7.
Yeni açılan çocuk yoğun bakım birimimizdeki mekanik vantilasyon uygulamalarımızın ilk sonuçları
The first results of mechanical ventilation in newly opened pediatric intensive care unit
Halil Özdemir, Aslı Kantar, Eda Coşkun, Nurdan Dinlen, Derya Özyörük, Ayşe Metin
Sayfalar 99 - 101

OLGU SUNUMU
8.
İki taraflı temporal araknoid kistler ve glütarik asidüri tip 1
Bilateral temporal arachnoid cysts and glutaric aciduria type 1
Deniz Yüksel, Murat Şahin, Y.k Yavuz Gürer
Sayfalar 102 - 104

AYIN OLGUSU
9.
İki buçuk yıllık karın ağrısı ve kusma öyküsü olan 14 yaşında kız hasta
Fourteen-year-old girl with abdominal pain and vomiting history for the last two and the half years
Gönül Dinler, Meltem Ceylan, Ayhan Gazi Kalaycı, Rıza Rızalar
Sayfalar 105 - 106
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
10.
Türkçesi varken
When the Turkish word exists

Sayfa 107
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale