ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 43 (2)
Cilt: 43  Sayı: 2 - 2008
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial

Sayfa 36
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DAVETLI DERLEME
2.
Penisilin ve diğer beta-laktam antibiyotik alerjilerinde son görüşler
Current opinions on penicilin and other beta-lactam antibiotic allergies
Feyzullah Çetinkaya
Sayfalar 36 - 39

3.
Karaciğer ve safra yollarının kistik hastalıkları
Cystic diseases of the biliary tract and liver
Nafiye Urgancı
Sayfalar 40 - 45

ORIJINAL MAKALE
4.
Çocukluk çağı Hodgkin hastalığının seyri ile hematolojik ve diğer değişkenlerin ilişkisi
The relation between the prognosis of childhood Hodgkin’s disease and haematological and other parameters
Tiraje Celkan, Safa Barış, Alp Özkan, Hilmi Apak, Ömer Doğru, Onur Bağcı, Sebuh Kuruoğlu, Hilal Akı, Mehmet Hallaç, İnci Yıldız
Sayfalar 46 - 49

5.
Isparta’daki kız çocuklarında ortalama menarş yaşının ve menarşı etkileyen etmenlerin saptanması
Determination of the mean age at menarche and factors affecting menarche in girls in Isparta
Bumin Dündar, Hülya Anıl, Pınar Akyol, Erdal Eren, Nihal Dündar
Sayfalar 50 - 54

6.
Yenidoğanlarda hiperglisemi sıklığı ve nedenleri
The prevalence and causes of hyperglycemia in newborns
Neşe Kurt, Yaşar Şen, Yaşar Doğan, Saadet Akarsu, Denizmen Aygün
Sayfalar 55 - 58

7.
Bebek dostu bir ana çocuk sağlığı merkezinden hizmet alan anneler neden bebeklerine erken ek gıda vermeye başlıyor?
Why do mothers attending a baby-friendly mother and child health care unit start early solid food to their babies?
Pemra C. Ünalan, Tülay Akgün, Serap Çiftçili, Ilker Boler, Mehmet Akman
Sayfalar 59 - 64

OLGU SUNUMU
8.
Landau-Kleffner sendromu: İki olgu sunumu
Landau-Kleffner syndrome: two cases report
Faruk Incecik, M. Özlem Hergüner, Şakir Altunbaşak
Sayfalar 65 - 68

AYIN OLGUSU
9.
Kusma yakınması ile başvuran 12 aylık kız hasta
12-month-old girl with womiting
Erkut Öztürk, Zerrin Önal, Hüseyin Aldemir, Serdar Sander
Sayfalar 69 - 70
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
10.
Türkçesi varken
When the Turkish word exists

Sayfa 71
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale