ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 43 (1)
Cilt: 43  Sayı: 1 - 2008
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial

Sayfa 1
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DAVETLI DERLEME
2.
Genital HPV enfeksiyonu ve koruyucu HPV aşıları
Genital HPV infection and prophylactic HPV vaccines
Macit Arvas, Altay Gezer, Onur Güralp
Sayfalar 1 - 8

ORIJINAL MAKALE
3.
Demir eksikliği anemisinin hemoglobin alt tipleri üzerine etkisi: Tedavi öncesi ve sonrası HbA1c, HbA2 ve HbF
The effect of iron deficiency anemia on the levels of hemoglobin subtypes: HbA1c, HbA2 and HbF before and after treatment
Saadet Akarsu, Abdullah Kurt, Oya Çakıcı, Neşe Kurt, İsmail Şengül, Yaşar Şen
Sayfalar 9 - 13

4.
Çocuklarda “voiding” sistoüretrografi sonrası gelişen idrar yolu enfeksiyonları
Urinary tract infections following voiding cystourethrography in children
Özge Sürmeli Onay, Pınar Işık Agras, Umut Selda Bayrakçı, Nurcan Cengiz, Hale Sakallı Erçoban, Ergin Melek, Yasemin Uslu, Esra Baskın
Sayfalar 14 - 16

5.
Bronkopulmoner displazili hastalarımızın uzun dönem izleminde somatik büyüme, akciğer sorunları ve nörogelişimsel özelliklerinin irdelenmesi
Assesment of the patients with broncopulmonary dysplasia (BPD) in terms of somatic growth, pulmonary problems and neurodevelopmental features on long-term follow-up
Sultan Kavuncuoğlu, Esin Yıldız Aldemir, Emel Altuncu, Ayfer Arduç, Seçil Alpaslan, Gülseren Arslan, Ender Aksüyek, Engin Öztüregen, Nevzat Çizmeci
Sayfalar 17 - 23

6.
Akut lösemili hastalarda hiperlökositoz tedavisinde basit ve etkili kan değişimi yöntemi (ön sonuçlar)
A simple and effective exchange transfusion method for the treatment of hyperleucocytosis in patients with acute leukemia (preliminary results)
Hilmi Apak, Serap Karaman, Tiraje Celkan, Alp Özkan, Aylin Canpolat, Leman Yantri, Inci Yıldız
Sayfalar 24 - 28

OLGU SUNUMU
7.
Erken doğmuş yenidoğanda böbrek mantar topu
Renal fungus ball in a preterm infant
Mahmut Çivilibal, Lale Sever, Safa Barış, Ibrahim Adaletli, Nur Canpolat, Salim Çalışkan, Nil Arısoy
Sayfalar 29 - 31

AYIN OLGUSU
8.
Öksürük, solunum zorluğu, üç aylıktan beri süregelen döküntü ve otit yakınması ile getirilen bir yaşında erkek hasta
One-year-old boy with chronic cough, dysypnea, otitis and rash
Durmuş Doğan, Ayşe Yurt, Saime Başak Koç, Ömer Doğru, Baran Cengiz Arcagök, Hilmi Apak, Yücel Taştan
Sayfalar 32 - 34
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
9.
Türkçesi Varken
When the Turkish word exists

Sayfa 35
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale