ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 42 (4)
Cilt: 42  Sayı: 4 - 2007
DAVETLI DERLEME
1.
Çocuklarda idrar enkontinansı
Urinary incontinence in children
Nur Canpolat, Salim Çalışkan
Sayfalar 133 - 135

2.
Pasif sigara içiciliğinin çocuklarda solunum sistemi üzerindeki etkileri
The impact of passive smoking on the respiratory system in children
Pembe Keskinoğlu, Gazanfer Aksakoğlu
Sayfalar 136 - 141

ORIJINAL MAKALE
3.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Yuvası’ndaki çocukların beslenme durumlarının antropometrik ölçümlerle değerlendirilmesi
The evaluation of nutritional status of children, by anthropometric measurements, attending the day nursery of Cerrahpaşa Medical School
Tülay Erkan, Sema Yalvaç, Ethem Erginöz, Fügen Çullu Çokuğraş, Tufan Kutlu
Sayfalar 142 - 147

4.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda 2000-2006 yıllarında ölen olguların değerlendirilmesi
Childhood mortality in ‹stanbul University, Cerrahpafla Medical Faculty, Department of Pediatrics in the years 2000-2006
Dolly Yafet Aji
Sayfalar 148 - 152

5.
Yenidoğan “resüsitasyon” program kursu sonrası yenidoğan hemşirelerinin bilgi kazanımları
Knowledge gained and retained by neonatal nurses following neonatal resuscitation program course
Rıdvan Duran, Nükhet Aladağ, Filiz Şen, Ülfet Vatansever, Betül Acunaş
Sayfalar 153 - 155

6.
Ergen suçluluğunda bazı kişisel ve ailesel özelliklerin incelenmesi
Investigation of the some personal and familial characteristics of juvenile delinquency
Gülümser Gükltekin Akduman, Barış Akduman, Gürol Cantürk
Sayfalar 156 - 161

7.
Malnütrisyonlu çocuklarda görülen idrar yolu enfeksiyon etkenleri
Urinary tract infections agents in malnourished children
Ali Ataş, Alpay Çakmak, Mustafa Soran, Dost Zeyrek, Himmet Karazeybek
Sayfalar 162 - 164

OLGU SUNUMU
8.
Çocuklarda inme etiolojisinde doğal inhibitör eksikliği: üç olgu sunumu
Hereditary thrombophilia as stroke aetiology in children: three case report
Canan Kocaman, Yüksel Yılmaz, Cengiz Canpolat, Ipek Akman
Sayfalar 165 - 169

AYIN OLGUSU
9.
Ciddi bir yakınması olmaksızın başvuran üç aylık kız çocuğu
A theere month-old baby girl without any serious complaint
Şit Uçar, Pelin Zorlu, Gülseren Şahin
Sayfalar 170 - 172
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

10.
Türkçesi varken
When the Turkish word exists

Sayfa 173
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
11.
Hakem Dizini
Hakem Dizini

Sayfa 174
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

12.
Yazar Dizini
Author Index

Sayfa 175
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

13.
Konu Dizini
Subject Index

Sayfa 176
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale