ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 42 (3)
Cilt: 42  Sayı: 3 - 2007
DERLEME
1.
Akut romatizmal ateş ve yenilikler
Novelties in acute rheumatic fever
Figen Akalın
Sayfalar 85 - 93

2.
Çocukluk çağı hemanjiyomlarının izlemi ve tedavisi
Follow-up and management of childhood hemangiomas
Tiraje Celkan
Sayfalar 94 - 97

ORIJINAL MAKALE
3.
Çocuklarda Helicobacter pylori enfeksiyonu: Yakınma, endoskopik bulgu, tanı yöntemleri ve tedavi sonrası eradikasyon oranlarının değerlendirilmesi
Helicobacter pylori infection in children: Evaluation of complaints, endoscopic findings, diagnostic methods and post-treatment eradication rates
Yaşar Doğan, Safa Barış, Tülay Erkan, Zerrin Önal, Merve Usta, Fügen Çullu Çokuğraş, Tufan Kutlu
Sayfalar 98 - 102

4.
İlaç zehirlenmeleri ve hastane maliyetleri
Drug intoxications and hospital costs
Taner Akan, Okşan Derinöz, Birol Demirel
Sayfalar 103 - 106

5.
Hiperbilirubinemi nedeniyle kan değişimi uygulanan zamanında doğmuş bebeklerin klinik özellikleri ve kan değişimi nedenleri
Clinical characteristics and causes of exchange transfusion in term neonates with hyperbilirubinemia
Ali Bülbül, Füsun Okan, Nurşen Ciğerci, Asiye Nuhoğlu
Sayfalar 107 - 111

6.
Serebral paralizili çocuklarda ev egzersiz programının etkinliğinin incelenmesi
The evaluation of home exercise program efficiency in children with cerebral palsy
Akmer Mutlu, Tülay Tarsuslu, Mintaze Kerem Günel, Ayşe Livanelioğlu
Sayfalar 112 - 113

7.
Sporcu çocuklarda QT dispersiyonu
QT dispersion in young athletes
Figen Akalın, Burcu Topçu, Ilhan Odabaş, Birol Çotuk, Sami Mengütay
Sayfalar 117 - 120

OLGU SUNUMU
8.
Psişik belirtilerle ortaya çıkan kompleks parsiyel nöbetlere ilişkin bir olgu sunumu
A case report of psychic symptomatology associated with complex partial seizures
Aycan Ünalp
Sayfalar 121 - 124

9.
Doğumsal torasik ektopik böbrek, doğuştan diyafragma evantrasyonu, iki taraflı pes ekinovarus ve gelişimsel kalça displazisi birlikteliği: Olgu Sunumu
Congenital thoracic ectopic kidney with eventration of the diaphragm, bilateral pes equinovarus and developmental dislocation of the hip: A case report
Betül Sezgin, Sema Büyükkapu, Özgül Yiğit, Oyhan Demircili, Serdar Sander
Sayfalar 125 - 128

AYIN OLGUSU
10.
Hışıltılı solunumla başvuran altı aylık bir süt çocuğu
A six-months-old infant with wheezing
Erkut Öztürk, Pınar Gökmirza Özdemir, Kazım Öztarhan, Belgin Turalı Aktaş, Rengin Şiraneci
Sayfalar 129 - 131
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
11.
Türkçesi varken
When the Turkish word exists

Sayfa 132
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale