ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 42 (2)
Cilt: 42  Sayı: 2 - 2007
DERLEME
1.
Kuş gribi
Avian influenza
Ahmet Faik Öner
Sayfalar 46 - 51

2.
Çocuklarda ortopedik sorunlara güncel yaklaşımlar
Modern approach to orthopaedic problems in children
Ayşegül Bursalı
Sayfalar 52 - 56

ORIJINAL MAKALE
3.
Annelerin ateşli çocuğa yaklaşımı ve ateş korkusu
Mothers’ approach to feverish child and fever phobia
Figen Işık Esenay, Ayşegül Işler, Zafer Kurugöl, Zeynep Conk, Güldane Koturoğlu
Sayfalar 57 - 60

4.
Çocuk acil gözlem birimlerinin çocuk hastalar için kullanımı: bir üniversite hastanesinin izlenimleri
Usage of pediatric emergency department observation unit for children: observations in a university hospital
Okşan Derinöz, F. Sedef Tunaoğlu
Sayfalar 61 - 64

5.
Enflamatuvar bağırsak hastalarımızın geriye dönük olarak değerlendirilmesi
Enflamatuvar bağırsak hastalarımızın geriye dönük olarak değerlendirilmesi
Zerrin Önal, Fügen Çullu Çokuğraş, Merve Usta, Yaşar Doğan, Tülay Erkan, Gülen Doğusoy, Sebuh Kuruoğlu, Tufan Kutlu
Sayfalar 65 - 69

6.
Fırat Tıp Merkezine getirilen olgularda hepatit B enfeksiyonunun dikey geçişinin önlenmesinde immünoprofilaksinin rolü
The role of immunoprophylaxis in prevention of vertical transmission of hepatitis B infection in cases who were admitted to F›rat Medical Center
Yaşar Doğan, A. Denizmen Aygün, Saadet Akarsu, Erdal Yılmaz, Nimet Kabakuş
Sayfalar 70 - 73

7.
Respiratuvar sinsisyal virüs enfeksiyonu nedeniyle bronşiyolit geçiren çocuklarda serum A vitamini düzeyi
Serum vitamin A levels in children with bronchiolitis due to respiratory syncytial virus infection
Ülkü Tıraş, Yurda Şimşek, Yıldız Dallar
Sayfalar 74 - 76

OLGU SUNUMU
8.
Çocuklarda komanın nadir bir nedeni: beta-ketotiyolaz (2-metilasetoasetil-koenzim A tiyolaz) eksikliği
A rare cause of coma in pediatric patients: beta-ketothiolase (2-methylacetoacetyl-Co A thiolase) deficiency
Ekrem Ünal, Eylem Atılgam Güzeş, Kürşad Aydın, Ülkühan Kaya, Meltem Energin
Sayfalar 77 - 79

9.
Ektopik nörohipofiz
Ectopic neurohypophysis
Kağan Çeken, Utku Şenol, Sema Akurçin
Sayfalar 80 - 81

AYIN OLGUSU
10.
Öksürük yakınmasıyla başvuran yedi yaşında erkek hasta
A seven years old boy with cough
Kaan Demirören, Saadet Demirören, Hatice Gümüş
Sayfalar 82 - 83
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
11.
Türkçesi varken
When the Turkish word exists

Sayfalar 84 - 85
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale