ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 42 (1)
Cilt: 42  Sayı: 1 - 2007
DERLEME
1.
Çocuklarda jinekolojik sorunlar
Gynecological problems in childhood
Altay Gezer, Seyfettin Uludağ
Sayfalar 1 - 5

2.
Çocukluk çağında inme
Childhood stroke
Tuğba Erener Ercan, Serap Uysal
Sayfalar 6 - 12

ORIJINAL MAKALE
3.
Kapak dışı aort darlığı olgularının değerlendirilmesi
Evaluation of non-valvular aortic stenosis cases
Kemal Nişli, Helen Bornaun, Naci Öner, Taner Yavuz, Rukiye Eker Ömeroğlu
Sayfalar 13 - 16

4.
Portal hipertansiyonda serum leptin ve homosistein düzeylerinin anlamı ve antropometrik değişkenler ile ilişkisi
The significance of leptin and homocysteine levels in the pediatric patients with portal hypertension and their relation with antropometric parameters
Mesut Aydoğdu, Tülay Erkan, Hafize Uzun, Seval Aydın, Yaşar Doğan, Fügen Ç.çokuğraş, Tufan Kutlu, Ethem Erginöz, Osman F. Şenyüz
Sayfalar 17 - 23

5.
Değişken immün yetersizlikli çocuk hastalarda klinik ve laboratuvar özellikler
Clinical and laboratory features in pediatric patients with common variable immunodeficiency
Hasibe Artaç, Sevgi Keleş, Reyhan Kara, Ismail Reisli
Sayfalar 24 - 28

6.
Annede D vitamini eksikliğinin değerlendirilmesi
Evalution of maternal vitamin D deficiency
Meltem Erol, Ferruh Kemal Işman, Mine Kucur, Münire Hacıbekiroğlu
Sayfalar 29 - 32

7.
Yenidoğan döneminde “intestinal perforasyon” gelişen olgularımızın değerlendirilmesi
Intestinal perforation: Rewiev of our experience in the neonatal period
Rıdvan Duran, Ülfet Vatansever, Burhan Aksu, Mustafa Inan, Betül Acunaş
Sayfalar 33 - 36

OLGU SUNUMU
8.
Değişik klinik görünümler ile gelen iki brusella olgusu
Two cases of brucellosis with different clinical manifestation
Nilgün Selçuk, Emel Ataoğlu, Gizem Kara, Murat Elevli
Sayfalar 37 - 39

9.
Zor tanı konulan bir Kawasaki sendromu
Kawasaki syndrome; diagnosed with difficulty
Nihan Uygur, Feray Güven, Emine Kavas, Gülten Duras, Ümit Akyüz, Aysu Say
Sayfalar 40 - 42

AYIN OLGUSU
10.
Hareket azlığı ile başvuran 9 aylık kız hasta
A-nine-year-old girl with diminished motor activity
Suar Çakı, Müferet Ergüven, Belma Haliloğlu, Asım Yörük, Sema Saltık
Sayfalar 43 - 44
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
11.
Türkçesi varken
When the Turkish word exists

Sayfa 45
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale