ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 41 (4)
Cilt: 41  Sayı: 4 - 2006
DERLEME
1.
Tamamlayıcı beslenme
Complementary Feeding
Emel Gür
Sayfalar 181 - 188

2.
Çocukluk çağı lösemileri
Childhood Leukemias
Hilmi Apak
Sayfalar 189 - 196

ORIJINAL MAKALE
3.
Kawasaki hastalığı: 34 olgu sunumu
Kawasaki disease: report of 34 cases
Taner Yavuz, Kemal Nişli, C. Naci Öner, Rukiye Eker Ömeroğlu, Aygün Dindar, Ümrah Aydoğan, Türkan Ertuğrul
Sayfalar 197 - 200

4.
Erken taburcu olan yenidoğanlarda yeniden hastaneye yatış nedenleri ve sonuçları
Reasons and results of rehospitalisation of early discharged newborns
Mustafa Ali Akın, Sultan Kavuncuoğlu, Sibel Özbek, Esin Yıldız Aldemir, Fahrettin Uysal
Sayfalar 201 - 207

5.
Değişik hastalık gruplarında trombosit hacim değişkenleri
Thrombocyte volume parameters in different disease groups
Saadet Akarsu, Neşe Kurt, Abdullah Kurt, Ilknur Varol, Yaşar Şen
Sayfalar 208 - 213

6.
Kronik karaciğer hastalarında antropometrik ölçümlerin değerlendirilmesi
Evaluation of anthropometric measuresin patients with chronic liver disease
Nafiye Urgancı, Deniz Çakır, Esra Papatya, Tuğçin Bora Polat
Sayfalar 214 - 220

7.
Tip I diabetes mellitus hastalarında fundus bulguları
Fundus findings in patients with type I diabetes mellitus
Saadet Akarsu, Yaşar Şen, Turgut Yılmaz, Abdullah Kurt, Feyza Inceköy Girgin
Sayfalar 221 - 227

OLGU SUNUMU
8.
Ciddi kanamayla tanı alan alfa-1 antitripsin eksikliği olan bir olgu
A case with alpha-1 antitrypsin deficiency who had severe bleeding
Zarife Kuloğlu, Aydan Kansu, Sonay Incesoy Özdemir, Fulya Demirçeken, Esra Erden, Nurten Girgin
Sayfalar 228 - 232

9.
Kliniğimizde izlenen bir sarkoidoz olgusu
A sarcoidosis case followed-up in our clinic
Müferet Ergüven, Nevin Aksu Ağaçhan, Asım Yörük, Öznur Yılmaz
Sayfalar 233 - 236

AYIN OLGUSU
10.
Ayın Olgusu
Case of Month
Gürkan Altun, Safa Alhaj, Esra Özek, Isa Özyılmaz, Gülcan Seymen, Halit Çam
Sayfalar 237 - 238
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale