ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 40 (4)
Cilt: 40  Sayı: 4 - 2005
ORIJINAL MAKALE
1.
Annelerin, çocuklarındaki ateşle ilgili bilgi, tutum ve davrnışları
Annelerin, çocuklarındaki ateşle ilgili bilgi, tutum ve davrnışları
Gökhan Baysoy, Tuğba Aydoğmuş, Demet Akın, Ayten Pamukçu Uyan
Sayfa 

OLGU SUNUMU
2.
Hipotonik-hiporesponsif atak
Hipotonik-hiporesponsif atak
Hamit Özyürek, Gülben Oğuz, Güzide Turanlı
Sayfa 

DERLEME
3.
Hepatosit aktarımı
Hepatosit aktarımı
Özlem Durmaz Süoğlu
Sayfa 

ORIJINAL MAKALE
4.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi çocuk osteosarkom deneyimi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi çocuk osteosarkom deneyimi
Alp Özkan, Tiraje Celkan, Hilmi Apak, Serap Karaman, Aylin Canpolat, Süheyla Ocak, Ferda Özkan, Sergülen Dervişoğlu, Murat Hız, Inci Yıldız
Sayfa 

5.
Rubella ansefaliti olgularımızda klinik, laboratuvar, radyolojik bulgular ve klinik seyirin değerlendirilmesi
Rubella ansefaliti olgularımızda klinik, laboratuvar, radyolojik bulgular ve klinik seyirin değerlendirilmesi
Gönül Tanır, Cumhur Aydemir, Meda Konkolot, Deniz Yüksel, Nesrin Şenbil
Sayfa 

6.
Perinatal asfiksili yenidoğanlarda elektroensefalorgrafi bulgularının ve seyrinin değerlendirilmesi
Perinatal asfiksili yenidoğanlarda elektroensefalorgrafi bulgularının ve seyrinin değerlendirilmesi
Osman Karagün, Ismail Hamdi Kara, Süber Dikici, Celal Devecioğlu
Sayfa 

7.
Mekonyum peritoniti: Son 10 yıllık dönemdeki olgularımızın değerlendirilmesi
Mekonyum peritoniti: Son 10 yıllık dönemdeki olgularımızın değerlendirilmesi
Rıdvan Duran, Ülfet Vatansever, Ümit Nusret Başaran, Ayşe Menteş, Betül Acunaş
Sayfa 

DERLEME
8.
Hemofagositoz
Hemofagositoz
Tiraje Celkan
Sayfa 

AYIN OLGUSU
9.
Ayın olgusu
Case of Month
Çiğdem Yılmaz Aydoğmuş, Tiraje Celkan, Süha Göksel, Yıldız Camcıoğlu
Sayfa 
Makale Özeti

LookUs & Online Makale