ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 40 (3)
Cilt: 40  Sayı: 3 - 2005
DERLEME
1.
Adolesana yaklaşım
Approach to adolescent
Müjgan Alikaşifoğlu
Sayfalar 191 - 198

2.
Akut dissemine ensefalomiyelit (ADEM)
Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM)
Sevim Şahin, Serap Uysal
Sayfalar 199 - 203

ORIJINAL MAKALE
3.
Term bebeklerde hiperbilirübineminin klinik özellikleri ve risk etmenlerinin araştırılması
Clinical characteristics of term newborns with hiperbilirubinemia and identification of the risk factors for hiperbilirubinemia
Ali Bülbül, Füsun Okan, Sinan Uslu, Emre Işçi, Asiye Nuhoğlu
Sayfalar 204 - 210

4.
9-14 yaş grubu akut ve kronik hastalığı olan çocukların denetim odağı düzeylerinin incelenmesi
A study on the locus of control of the 9-14 years old children with acute and chronic diseases
Gülümser Gültekin, Gülen Baran
Sayfalar 211 - 220

5.
Antiepileptik ilaçların kemik metabolizmasına etkilerinin değerlendirilmesi
The evaluation of the effects of antiepileptic drugs on bone metabolism
Tuba Giray, Ayça Vitrinel, Serdar Cömert, Neslihan Çiçek Deniz, Gülay Çiler Erdağ, Esma Kesler, Semiramis Sadıkoğlu, Yasemin Akın
Sayfalar 221 - 226

6.
Sağlıklı term yenidoğanlarda farklı göbek bakımı uygulamalarının göbek düşme zamanı ve diğer klinik sonuçlar üzerine etkilerinin değerlendirilmesi
Evaluation of the effects of different cord-care regimens in full term newborns on cord seperation time and other clinical results
Mustafa Kul, Orhan Gürsel, Mustafa Gülgün, Vural Kesik, Serdar Ümit Sarıcı, Faruk Alpay
Sayfalar 227 - 231

7.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ewing sarkom deneyimi: 1983- 2003
Ewing's sarcoma: results of a single institute from Turkey, 1983-2003
Alp Özkan, Tiraje Celkan, Hilmi Apak, Serap Karaman, Aylin Canpolat, Süheyla Ocak, Ferda Özkan, Sergülen Dervişoğlu, Murat Hız, Inci Yıldız
Sayfalar 232 - 234

OLGU SUNUMU
8.
Plasmodium vivax’a bağlı serebral malarya olgusu
A case of Plasmodium vivax related cerebral malaria
Süleyman Bayraktar, Seher Tabanlı Bayraktar, Haldun Emiroğlu, Murat Elevli
Sayfalar 235 - 240

AYIN OLGUSU
9.
Göğüs duvarında kistik higroma: nadir bir yerleşim yeri
Cystic hygroma of the chest wall: a rare location
Ayşe Esin Kibar, Bahar Çuhacı Çakır, Tuğrul Tiryaki, Nur Peltek, Hacer Yılmaz, Halil Atayurt, Hasan Tahsin Çakır
Sayfalar 241 - 243
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale