ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 40 (2)
Cilt: 40  Sayı: 2 - 2005
ORIJINAL MAKALE
1.
Sağlıklı okul çocuklarında eklem hipermobilitesi sıklığı
The frequency of joint hypermobility ın healthy school children
Yeliz Yıldırım, Serpil Yılmaz, Egemen Ayhan, Sezin Saygı, Fatih Yanaral, Umut Adil Zubarioğlu, Özgür Kasapçopur, Nil Arısoy
Sayfalar 83 - 86

2.
Term doğan periventriküler lökomalasili çocukların klinik özellikleri
Clinical findings of children born at term with periventricular leukomalacia
Sema Saltık, Beril Dönmezer, Müferet Ergüven, Sinem Altınyuva, Özlem Başeskioğlu
Sayfalar 87 - 93

3.
Nörofibromatozis tip 1 hastalarında klinik ve kraniyal manyetik rezonans görüntüleme özellikleri
Clinical and cranial magnetic resonance aspects in patients with neurofibromatosis type 1
Sema Saltık, Beril Dönmezer, Elif Yüksel, Suar Çakır, Müferet Ergüven
Sayfalar 94 - 101

OLGU SUNUMU
4.
Topikal steroid kullanımına bağlı iyatrojenik Cushing sendromumi
Iatrogenic Cushing syndrome secondary to topical steroids
Murat Çakır, Ilknur Ağırman, Ilke Mungan, Fazıl Orhan, Ayşenur Ökten
Sayfalar 102 - 104

5.
İzole sülfit oksidaz eksikliği
Isolated sulfite oxidase deficiency
Nesrin Şenbil, Mahya Sultan Tosun, Fatih Süheyl Ezgü, Yahya Kemal Yavuz Gürer
Sayfalar 105 - 108

EDITÖRDEN
6.
Editörden
Editorial

Sayfa 109
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

7.
Merhaba
Hello

Sayfa 110
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale