ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1306 - 6278

Hızlı Arama
Turk Pediatri Ars : 40 (2)

Cilt: 40  Sayı: 2 - 2005

ORIJINAL MAKALE
1.
Sağlıklı okul çocuklarında eklem hipermobilitesi sıklığı
The frequency of joint hypermobility ın healthy school children
Yeliz Yıldırım, Serpil Yılmaz, Egemen Ayhan, Sezin Saygı, Fatih Yanaral, Umut Adil Zubarioğlu, Özgür Kasapçopur, Nil Arısoy
Sayfalar 83 - 86

LookUs & Online Makale