ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 40 (1)
Cilt: 40  Sayı: 1 - 2005
DERLEME
1.
Püberte başlangıç yaşı değişiyor mu?
Onset of puberty is it shifting to younger ages ?
H. Nurçin Saka, Olcay Neyzi
Sayfalar 7 - 14

2.
Çocukluk çağında hipertansiyona yaklaşım
The approach to hypertension in childhood
Cengiz Candan, Salim Çalışkan
Sayfalar 15 - 22

ORIJINAL MAKALE
3.
Kabızlık yakınması olan olguların retrospektif dökümü
Retrospective analysis of the cases with complaint of constipation
Yaşar Doğan, Tülay Erkan, Yakup Ergül, Fügen Çullu Çokuğraş, Tufan Kutlu
Sayfalar 23 - 27

4.
Çok düşük doğum ağırlıklı prematüre bebeklerde periventriküler-intraventriküler kanama ve periventriküler lökomalasi risk etkenlerinin incelenmesi
Analysis of risk factors for periventricular-intraventricular hemorrhage and periventricular leukomalacia in very low birth weight premature newborns
Aylin Tarcan, Ayşegül Olalı, Mehmet Tekşam, Berkan Gürakan
Sayfalar 28 - 32

5.
Prematüre bebeklerin izlem sonuçları
Follow up results of premature infants
Neslihan Çiçek, Ayça Vitrinel, Serdar Cömert, Gülay Erdağ, Feza Aksoy, Yasemin Akın
Sayfalar 33 - 38

6.
Çocuklarda boy kısalığında etiolojik etmenler
Etiological factors of short stature in children
Fatma Demirel, Aysun Bideci, M. Orhun Çamurdan, Mustafa Arga, Peyami Cinaz
Sayfalar 39 - 43

OLGU SUNUMU
7.
Çocukluk çağının nadir bir hastalığı; alternan hemipleji
A rare disease during childhood; alternating hemiplegia
Burak Tatlı, Ömer Kılıç, Hakan Gedik, Nur Aydınlı, Mine Çalışkan, Meral Özmen
Sayfalar 44 - 45

8.
Akut venöz sinüs trombozunda çoklu etioloji
Acute sinovenous thrombosis with multiple etiologic factors
Müge Gökçe, Burak Tatlı, Nur Aydınlı, Mine Çalışkan, Meral Özmen, Gülden Hüner, Ayşegül Ünüvar
Sayfalar 46 - 49

9.
Sağ renal hipoplaziye bağlı gecikmiş tanılı hipertansiyon
Delayed diagnosis of hypertension due to right renal hypoplasia: a case report
Mahmut Çivilibal, Nilgün Selçuk, Semiha Ahmetoğlu, Salim Çalışkan, Murat Elevli, Fürüzan Numan
Sayfalar 50 - 54

AYIN OLGUSU
10.
Ayın olgusu
Case of Month
Ülfet Vatansever, Rıdvan Duran, Betül Acunaş
Sayfalar 55 - 57
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale