ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 39 (4)
Cilt: 39  Sayı: 4 - 2004
DERLEME
1.
Kalp yetersizliği tedavisinde yeni bir yaklaşım: beta-adrenerjik blokerler
A new approach to treatment of heart failure: beta-adrenergic blockers
Ayşe Güler Eroğlu
Sayfalar 141 - 145

2.
Kordon kanı bankacılığı: biyolojik sigorta (mı)?
Cord blood banking: biological insurance(?)
Hilmi Apak
Sayfalar 146 - 151

ORIJINAL MAKALE
3.
Zonguldak ilinde 6 ay-15 yaş grubu çocuklarda Helicobacter pylori seropozitifliği ve risk etmenlerinin incelenmesi
Investigation of seroposivity and risk factors of Helicobacter pylori in children between 6 and 15 years in Zonguldak
Ayhan Söğüt, Ceyda Acun, Şerafettin Cavuldak, Zuhal Komşu, Nazan Tomaç
Sayfalar 152 - 157

4.
Çocuklarda akut poststreptokoksik glomerulonefritin uzun dönem prognozu
Prognosis of acute poststreptococcal glomerulonephritis in children
Nurdan Yıldız, Sibel Sevük Özümüt, Harika Alpay, Rüstem Üçel, Nevin Aksu Ağaçhan, Müferet Ergüven
Sayfalar 158 - 161

5.
Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda L-asparajinaz tedavisi ve komplikasyonları
L-asparaginase therapy and complications in children with acute lymphoblastic leukemia
Saadet Akarsu, Erdal Yılmaz, A. Denizmen Aygün, Sevgi Gözdaşoğlu
Sayfalar 162 - 170

6.
Yenidoğan sepsisinin erken tanısında C-reaktif protein ve interlökin-6’nın rolü
The role of interleukin-6 and C-reactive protein in the early diagnosis of neonatal sepsis
Yasin Şahin, Derya Aydın Şahin
Sayfalar 171 - 177

OLGU SUNUMU
7.
Poland-Moebius sendromu: olgu sunumu
Poland-Moebius seyndrome: case report
Abdulkadir Bozaykut, Ilke Özahi Ipek, Enver Atay, Olcay Ünver
Sayfalar 178 - 180

8.
Tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonlarının nadir bir nedeni: urakus kisti
A rare cause of recurrent urinary system infections: urachus cyst
Varım Numanoğlu, Ayhan Söğüt
Sayfalar 181 - 184

9.
Yenidoğanın geçici takipnesi ve ailevi spontan pnömotoraks
Transient tachypnea of the newborn and familial pneumothorax
Servet Özkiraz, Aylin Tarcan, Berkan Gürakan
Sayfalar 185 - 186

AYIN OLGUSU
10.
Ayın olgusu
Case of month
Serap Uysal, Nebil Emir, Sait Albayram, Tiraje Celkan
Sayfalar 187 - 189
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale