ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 39 (2)
Cilt: 39  Sayı: 2 - 2004
DERLEME
1.
Kronik non-spesifik ishal
Chronic nonspecific diarrhea
Yaşar Doğan, Tufan Kutlu
Sayfalar 53 - 57

OLGU SUNUMU
2.
Non epileptik paroksismal olaylar: olgu sunumları ile derleme
Non epileptic paroxysmal events: case reports and review of the literature
Burak Tatlı, Nur Aydınlı, Mine Çalışkan, Meral Özmen
Sayfalar 58 - 64

ORIJINAL MAKALE
3.
Hastanede yatan çocuklarda saptanan tromboz etiyolojisi
The etiology of thromboembolism in hospitalized children
Tiraje Celkan, Hilmi Apak, Alp Özkan, Vijdan Güven, Tülay Erkan, Fügen Çullu Çokuğraş, Lebriz Yüksel, Inci Yıldız
Sayfalar 65 - 70

4.
Astımlı çocuklarda nazal ve paranazal sinüs tomografisi bulgularının alerji deri testi, IgE yüksekliği, eozinofili ve atak sıklığı ile ilişkisi
The relationship between nasal and paranasal sinus tomography findings in children with asthma and prick test, high IgE levels, eosinophylia and frequency of asthma attacks
Özgür Nihat Bilgin, Çağatay Nuhoğlu, Yonca Nuhoğlu, Serpil Yavrucu, Ahmet Özgüner
Sayfalar 71 - 77

5.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Polikliniği’nde izlenen bebeklerin yatış pozisyonunun değerlendirilmesi
Evaluation of infant sleeping position in the outpatient clinic at Ege Unıversity Medical Faculty
Güldane Koturoğlu, Sadık Akşit, Zafer Kurugöl
Sayfalar 78 - 82

6.
Primer enürezis nokturnada etiyolojik risk faktörleri (*)
Etiological risk factors in primary nocturnal enuresis
Müferret Ergüven, Yalçın Çelik, Murat Deveci, Nurdan Yıldız
Sayfalar 83 - 87

OLGU SUNUMU
7.
Topikal anestezik krem uygulamasına sekonder methemoglobinemi: olgu sunumu
Methmoglobinemia secondary to topical anesthesic cream: a case report
Abdülkadir Bozaykut, Gülşah Güven, Tolga Erkum, Lale Pulat Seren, Egemen Yıldırım, Afşin Ünver
Sayfalar 88 - 90

8.
Fenitoin alan bir hastada toksik epidermal nekroliz
Toxic epidermal necrolysis in a patient under phenytoin treatment
Suriye Altıay, Ülfet Vatansever, Özlem Okutan, Serap Karasalihoğlu, Özer Pala
Sayfalar 91 - 93

9.
Üç yaşında saptanmış bir laringosel olgusu
A laryngocele diagnosed at three years of age
Ebru Yeşildağ, Onat Akın, Yunus Söylet
Sayfalar 94 - 96

AYIN OLGUSU
10.
Ayın Olgusu
Case of Month
Ali Bülbül, Fatih Aydın, Emin Ünüvar, Dilek Yılmazbayhan, Fatma Oğuz, Müjgan Sıdal
Sayfalar 97 - 98
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale